Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Прием по клинична пътека – често задавани въпроси

Автор:
Прием по клинична пътека – често задавани въпроси

Налага се да ме приемат в болница. Здравноосигурен съм и ми казват, че трябва да премина през клинична пътека с някакъв номер. Добре е да знам правата си в такъв случай.

Какво е клинична пътека?

Клиничната пътека е вид здравна дейност – услуга, която е включена в пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Тя е болнична медицинска помощ за диагностика и лечение. Тя е такава медицинска дейност, при която аз съм пациент със заболяване, изискващо престой в болница за наблюдение. Лекуващите лекари следват определени указания и стъпки при лекуването ми, предвидени за дадената клинична пътека. Времето на престой в лечебното заведение не може да е по-малко от 48 часа.

Клиничната пътека е болнична услуга, защото се провежда в лечебно заведение, където престоявам. Медицинска дейност е, защото лечението ми се ръководи от лекари-специалисти, завършили медицинско образование. Гарантирана от бюджета на НЗОК е, защото аз съм здравноосигурено лице и имам право на медицинска помощ, която ще се заплати на лекарите от бюджета на НЗОК.

NB! Здравноосигурени лица са всички български граждани или българските граждани с двойно гражданство, които живеят постоянно в България. Още – чужденците, които имат право на дългосрочно и постоянно пребиваване в България, лицата със статут на бежанец, хуманитарен статут и тези, на които им е предоставено право на убежище в България.

Кога се стига до прием по клинична пътека?

Тук има две възможни ситуации:

 1. Съмнения относно здравето ми ме довеждат в кабинета на личния ми лекар (джипи). Личният ми лекар установява, че е необходимо да ме прегледа специалист в областта на заболяването ми. Изписва ми направление и в срок от 1 месец аз трябва да посетя избран от мен лекар-специалист. Трябва обаче лекарят или болничното заведение, в което работи, да е сключило договор с НЗОК. Понеже съм с направление, единствената сума, която трябва да заплатя, е потребителската такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната. При повторния ми преглед лекарят-специалист решава, че е необходимо да ме наблюдават в стационарни условия, за да се избегне рискът от усложнения при провеждане на лечението ми. Това означава, че ме хоспитализират (приемат в болница) по определена клинична пътека. Лекарят-специалист издава второ направление за настаняване в лечебно заведение и амбулаторен лист.
 2. Пропуснал съм етапа с прегледа от джипи и директно съм отишъл при лекар-специалист. Ако заведението работи с НЗОК, заплащам потребителската такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната и лекарят-специалист ми издава направление за хоспитализация. Ако заведението не работи с НЗОК, лекарят-специалист не може да ми издаде направление и съответно не мога да се ползвам от правото ми на медицински услуги, включени в здравноосигурителния пакет. В такъв случай няма да мога да “измина” клинична пътека и ще заплатя не потребителската такса, а таксата за цялостното лечение, което е проведено. Тази такса за цялостно лечение се изплаща от НЗОК, когато ме хоспитализират по клинична пътека в заведение, което работи с НЗОК. 

NB! Ако по време на лечението за дадения здравен проблем лекарят-специалист прецени, че е необходим преглед от друг лекар – специалист в друга област, той ми издава направление за съответния вид преглед. Всеки лекуващ лекар ще ми издаде амбулаторен лист, който е необходимо да занеса на личния си лекар. Той е длъжен да пази цялата документация за всички прегледи и изследвания, които са ми направени.

Какви са изискванията и какви документи са необходими за прием по клинична пътека?

Изискванията, за да приемат по определена клинична пътека са:

 • да съм здравноосигурено лице. Това означава, че трябва работодателят ми или аз като самоосигуряващо се лице да съм внесъл всички здравноосигурителни вноски. В противен случай здравният ми статус ще е прекъснат и трябва да заплатя липсващите вноски преди хоспитализацията. Ако съм пенсионер, дете до 18-годишна възраст, ученик под 22-годишна възраст, студент редовна форма на обучение под 26-годишна възраст, неработещ инвалид, държавен служител, военен, бежанец или ми е предоставено убежище, грижа се за роднина инвалид с 90-100% неработоспособност, получавам обезщетение за безработица, здравните ми вноски се внасят за сметка на държавния бюджет.
 • да имам издадено направление за хоспитализация и амбулаторен лист.

Как да разбера какво включва клиничната ми пътека?

Направлението ми за хоспитализация включва номер на клинична пътека. Чрез номера на клиничната пътека ето тук мога да направя справка за всички клинични процедури, които включва всяка отделна клинична пътека. Клиничните процедури са всички дейности/услуги, които лекарят трябва да извърши по време на престоя ми в болничното заведение (т.е. докато трае клиничната пътека) и след изписването.

NB! Лекуващият лекар е длъжен да ме осведомява за здравното ми състояние, необходимостта от провеждане на даденото лечение, по коя точно клинична пътека трябва да бъда приет и какви дейности включва тя.

 • ”Източници”

  Закон за здравето (ЗЗдр.):

  чл.86, ал.1 – относно правата на пациента.

  Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл.33, ал.1 – относно кръга на здравноосигурените лица

  чл.35, ал.1 – относно правата на здравноосигурените лица

  чл.37, ал.1 – относно потребителската такса

  чл.45, ал.1 – относно обхвата на медицинската помощ при задължителното здравното осигуряванe.

  Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (ПОРСЗЗЛПЛЛДМБЛ):

  чл.1 – относно размера на потребителската такса за посещение на лекар.

  Наредба №11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (НОПЗДГБНЗОК):

  чл.1, ал.1 – относно пакета от здравни услуги, гарантиран от бюджета на НЗОК;
  пар. 1 от ДР – относно легалната дефиниция на клинична пътека;
  пар. 2 от ДР – относно легалната дефиниция на клинична процедура.

  Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (НППД):

  чл.9, ал.2 – относно задължението на личния лекар да пази цялата документация, свързана с профилактичните прегледи и изследвания.

  Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (НОПДМП):

  чл.2 – относно правото ми на медицинска помощ като здравноосигурено лице;

  чл. 9б – относно амбулаторния лист при извънболничната помощ;

  чл.10, 11 и 14 – относно достъпа до специализирана извънболнична помощ;

  чл.21 – относно издаването на направление за хоспитализация и амбулаторен лист.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии