Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации

Автор:
Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации

Когато работя на трудов договор, аз съм осигурен от моя работодател. Когато съм студент или ученик, моите здравни осигуровки са поети от учебното заведение, в което се обучавам, но то не поема социалните осигуровки. Но e възможно да спадам и към друга категория лица, които се наричат самоосигуряващи се. Какво трябва да знам в този случай? Кога бих попаднал в тази категория?

Виж: попълване на данъчна декларация.

Кога трябва да се самоосигурявам?

 • упражнявам свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори) и други:
  • нотариуси;
  • частни съдебни изпълнители;
  • лицензирани оценители;
  • експерти към съда и прокуратурата;
  • медицински специалисти;
  • дейци на науката, културата, образованието;
  • икономисти;
  • инженери;
  • други физически лица, упражняващи свободна професия;
  • лицата, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци.
 • ако се занимавам с търговия:
 • ако съм регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител;
 • ако полагам труд без трудово правоотношение и получавам месечно възнаграждение равно на или над една минимална работна заплата като намаля разходите за дейността, ако не те не съм осигурен на друго основание за съответния месец – в тази хипотеза не дължа социални осигуровки (напр. за пенсия), а само здравни.

Кога съм задължен да се самоосигурявам?

Задължението ми за самоосигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Аз съм длъжен да регистрирам началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в компетентната ТД на НАП в срок 7 дни от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установява с декларация, подадена срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство. Декларация за прекъсване на дейността си не трябва да подавам за:

 • периодите, в които съм получавал парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не съм имал право на парично обезщетение.

При регистрацията си в НАП декларирам вида на осигуряването:

 • за пенсионно и здравно осигуряване (задължителни по закон);
 • допълнително и за общо заболяване и майчинство.

А с Декларация 1 – “Данни за осигуреното лице” – върху каква сума се осигурявам всеки месец (не по-малко от 560 лева и не повече от 2600 лева за 2019 г.)

Задължително съм осигурен за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд “Пенсии“). По свой избор мога да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство.

Срокът, в който мога  да променя вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които се прекъсват и възобновяват дейности или се започва нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Аз внасям авансовите си осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход, когато съм избрал да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

А защо вноската ми се нарича авансова? Накрая на годината се извършва годишно изравняване. Аз определям окончателния размер на месечния си осигурителен доход за периода, през който съм упражнявал трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация. Спрямо годишното изравняване всички мои вноски се възприемат като авансови.

Пример:

– за месец януари 2017 г.

– лицето е родено след 1960 година

Осигурителен доход: 800 лева

 • Общо осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице – 30.30 % или 242.40 лева
 • за фонд “Пенсии” – 13.80 % или 110.40 лева
 • за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3.50 % или 28 лева
 • за фонд “Здравно осигуряване” – 8 % или 64 лева
 • за фонд “Допълнително задължително осигуряване” в УПФ – 5 % или 40 лева

Осигуряване и пенсия

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии