Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой е президентът според буквата на закона?

Автор:
Кой е президентът според буквата на закона?

Идват президентски избори – какво трябва да знам за президента? Какви са функциите му, защо е толкова важен той за нашето държавно управление? Освен това като малък исках да стана президент. Това възможно ли е?

Президентът, или още държавният глава, олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Държавният глава не принадлежи към нито една от трите власти – законодателна (Народно събрание), изпълнителна (Министерски съвет) и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях. В своята дейност той се подпомага от вицепрезидент.

Кой може да бъде избиран за президент?

Дали аз мога да се кандидатирам за президент? Разбира се, но само ако отговарям на няколко изрично предвидени в Конституцията изисквания.

Кандидатът за президент трябва да е:

 1. български гражданин по рождение;
 2. навършил 40 години;
 3. отговаря на условията за избиране на народен представител – не трябва да е поставен под запрещение или да изтърпява наказание лишаване от свобода;
 4. живял последните пет години в страната (той трябва фактически и трайно да е пребивавал в България през повече от половината за всяка от петте години – минимум 183 дни на година.).

Как избираме президент?

Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Допустим е само един втори мандат – без значение дали мандатите са последователни, или не. Т.е. президентът не може да заема тази длъжност за повече от общо 10 години.

Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове – т.нар. балотаж. Избран е кандидатът, получил повече гласове, независимо дали са гласували повече или по-малко от всички, имащи право на глас.

Избраният президент полага клетва пред Народното събрание три дни преди изтичане пълномощията на действащия президент.

Какви са правомощията на президента?

Част от правомощията на президента на Републиката са:

 • насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление (кмет и ОС);
 • определя датата за произвеждане на национален референдум;
 • отправя обръщения към народа и Народното събрание (чрез тях той изразява позиция като обединител на нацията);
 • сключва международни договори в определените от закона случаи;
 • обнародва законите и има право на отлагателно вето (Президентът може да върне даден закон за повторно обсъждане в парламента, което не може да му бъде отказано. Това се нарича отлагателно вето. Чрез ветото президентът търси нова възможност за обсъждане на спорни пунктове от приет закон);
 • участва в процедурата за съставяне на правителството. Той провежда консултации с парламентарните групи и възлага проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, излъчен от най-голямата по численост парламентарна група;
 • награждава с ордени и медали;
 • информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

Президентът също така е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България. Той  оглавява Консултативния съвет за национална сигурност (Съветът е съвещателен орган. Той обсъжда въпроси, свързани с външната и вътрешната политика на страната относно националната сигурност; гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани; действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за сигурността.).

В изпълнение на своите правомощия президентът издава укази, отправя обръщения и послания.

Президентът не носи отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията. Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

Може ли мандатът на президента да се прекрати предсрочно?

Това е възможно в предвидени в закона случаи.

 1. Оставка на президента – Оставката се подава пред Конституционния съд, който се произнася с решение.
 2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване;
 3. Нарушение на Конституцията или държавна измяна – обвинението се повдига от Народното събрание и се разглежда от Конституционния съд, който решава дали действително има нарушение на Конституцията или държавна измяна.
 4. При смърт.

NB! В случаите на предсрочно прекратяване пълномощията на президента вицепрезидентът встъпва в длъжността на президент до края на редовния мандат или председателят на Народното събрание при невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност.

Как президентът защитава правата ми?

За мен е важно да знам правомощията на президента, с които той защитава моите права.

Президентът:

 • дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;
 • предоставя убежище – ако аз съм съм гражданин на друга държава или съм без гражданство и имам основателни страхове от преследване, изтезание и унизително отнасяне поради убежденията ми;
 • упражнява право на помилване – ако съм извършил престъпление президентът може изцяло или отчасти да опрости наложеното ми наказание;
 • опрощава несъбираеми държавни вземания (държавни вземания са онези парични задължения, които гражданите и юридическите лица са длъжни да внесат в полза на държавния бюджет);
 • сезира Конституционния съд за произнасяне по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 93 и 95 КРБ – относно избора на президент и вицепрезидент;

  чл. 97 КРБ – относно хипотезите на предсрочно прекратяване на пълномощията на президента;

  чл. 98 – 102 КРБ – относно правомощията на президента;

  чл. 103 КРБ – относно наказателната отговорност на президента

  Емилия Друмева – Конституционно право, 2008г, издателство: Сиела софт енд паблишинг АД;

  Сайт на Президент на Република България – https://www.president.bg/

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии