2016-11-21 Конституцията - Държавни служители

Конституция на Република България

konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

„Корупция“, „Политически назначения“, „Рушвети“, „Връзки“, „Наши хора“ и т.н. – обществото е чувствително, когато в медийното пространство станат публично известни факти за „провинили се“ държавни служители. И не без основание.

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Конституцията държавните служители са длъжни да вземат своите решения единствено въз основа на закона.

Защо те са „изпълнители на волята и интересите на нацията“? Държавните органи се формират въз основа на волята на народа, а държавните служители подпомагат органите при осъществяване на техните правомощия.

Гаранция за безпристрастност е изрично установеното изискване тези лица да бъдат политически неутрални – да не се ръководят от политически интереси. Условията, при които държавните служители могат да членуват в политически партии зависи от устройствения закон на съответния орган.

Пълен текст на Конституцията на Република България.

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове