Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са последствията от шофирането в пияно състояние?

Автор:
Какви са последствията от шофирането в пияно състояние?

Пийнал съм едно (две, три, колкото дойде…) в кръчмата и най-безотговорно решавам да шофирам. Какво трябва да знам?

Забранено е да шофирам под въздействието на алкохол. Ако все пак шофирам с над 0,5 промила в кръвта, то първоначално шофьорската ми книжка ще ми бъде отнета временно, докато бъде решен въпросът с отговорността ми (издадено наказателно постановление или решение на съд, ако обжалвам постановлението). Това ще бъде за не повече от 18 месеца, като автомобилът ми ще бъде спрян от движение за срок до един месец.

Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е от 0,5 до 0,8 промила, то допълнително мога да бъда наказан с лишаване от право да управлявам моторно превозно средство (МПС) за срок от 6 месеца и с глоба от 500 лв. Ако установеното количество е над 0,8 до 1,2 промила, глобата е 1000 лева, а ще загубя книжката си за 12 месеца.  При повторно нарушение от същия тип срокът е от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв. Ако откажа да бъда проверен с дрегер или не отида на предписаното медицинско изследване, то ще бъда наказан с лишаване от право на управление за срок от 2 години и глоба 2000 лв.

Ако управлявам автомобила си с повече от 1,2 промила алкохол в кръвта си, мога да бъда наказан с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. Ако извърша това повторно, но този път „само“ с над 0,5 промила, след като вече съм осъждан за горепосоченото нарушение на закона, то ще „получа“ от една до пет години затвор и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Ако шофирайки пиян, причиня:

 • тежка или средна телесна повреда – мога да бъда наказан с лишаване от свобода от една до пет години, а в особени тежки случаи (например, ако едновременно карам пиян, не притежавам шофьорска книжка и избягам от местопроизшествието) – две до осем.
 • смърт – мога да бъда наказан с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Извърша ли някое от горепосочените престъпления, то ще ми бъде отнето и правото да шофирам, като освен това мога да бъда лишен от възможността да упражнявам професията си, ако тя е свързана с управлението на моторно превозно средство.

Освен това е важно да знам, че ако не аз, а спътникът ми в колата е пиян, то нямам право да му давам да кара. В противен случай ще бъда наказан с глоба от 100 до 300 лв.

Употребата на алкохол в кръвта ми се установява посредством техническо средство (т.нар. дрегер), а ако пробата е некачествена или искам да оспоря показанията на дрегера, то се извършва  медицинско изследване. Изследване се прави и когато откажа да се подложа на проверка с дрегер или физическото ми състояние не позволява това.

В акта за нарушението се вписват часът и начинът на проверката, показанията на дрегера, видимото ми състояние и др., както и обясненията ми във връзка с употребения алкохол, като накрая ми се връчва препис от акта.

Важно! Имам право да оспоря акта по административен ред чрез възражение – за повече информация  – виж тук.

Когато е необходимо медицинско изследване (при алкохолна концентрация над 0,5 промила), ми се връчва талон, в който се вписва лечебното заведение, в което следва да се явя, както и срока на явяването, който се определя от длъжностното лице в зависимост от отдалечеността на лечебното заведение. Ако промилите са над 1,2, може да бъда придружен до лечебното заведение, а ако откажа да получа талона за изследването, не се явя в определеното лечебно заведение или откажа да дам кръв за изследване, употребата на алкохол се установява въз основа на показанията на дрегера.

При извършването на медицинското изследване анализът на кръвта се извършва най-малко двукратно, като резултатите в отчетената концентрация не трябва да се различават с повече от 0,2 промила. В тридневен срок след получаване на резултата от изследването съответният орган на Министерство на вътрешните работи може да поиска повторно извършване на изследването. Освен това в седемдневен срок, след като наказателното постановление ми бъде връчено или ми бъде предявено обвинение по Наказателния кодекс за управление на автомобил в пияно състояние, мога да поискам за своя сметка да бъде извършен повторен химически анализ, освен ако не е изтекъл тримесечният срок за съхранение на кръвните проби.

Важно! Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено – за повече информация – виж тук.

 • Източници

  § Наказателен кодекс (НК):

  чл. 343/3 НК – относно причиняването на смърт или телесна повреда;

  чл. 343б НК – относно наказанието за шофиране пиян;

  чл. 343г НК – относно лишаване от право да се управлява автомобил и отстраняването от длъжност;

  § Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл. 5/3 ЗДвП – относно забраната за шофиране под въздействието на алкохол;

  чл. 102 ЗДвП – относно забраната за предоставяне на автомобила за шофиране от пиян спътник;

  чл. 171 т.1 б. „б“ ЗДвП – относно временното отнемане на шофьорска книжка;

  чл. 174/1 ЗДвП – относно лишаването от право да се управлява МПС;

  чл. 174/2 ЗДвП – относно повторното нарушение;

  чл. 174/3 ЗДвП – относно отказа да бъда проверен;

  чл. 177/1 т.3 ЗДвП – относно наказанието за предоставяне на автомобила за шофиране от пиян спътник;

  § Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства:

  чл. 1/2 – относно проверката с дрегер;

  чл. 2/1 –относно извършването на медицинско изследване;

  чл. 2/2 – относно отказа за проверка с дрегер;

  чл. 3 – относно определянето на лечебното заведение за извършване на изследване и срока за явяване;

  чл. 4 – относно придружаването до лечебното заведение;

  чл. 6 – относно неявяването в лечебното заведение или отказа за даване на кръв;

  чл. 16 – относно реда за извършване на анализ на кръвта;

  чл. 20/2 и 3 – относно повторното извършване на изследването;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии