При покупката на МПС от моя страна за мен възникват редица задължения във връзка с регистрацията й. Те се различават в зависимост от това дали купувам МПС нов внос или не.

По-долу е налична цялата полезна информация, която се ползва от хиляди души всеки ден, а това са няколко полезни документа за МПС:

1. Ако купувам вече регистрирано МПС, в срок до един месец от покупката съм длъжен да го регистрирам в КАТ по постоянния ми адрес, като не е необходимо да предоставям копие от договора, защото от март 2018г. тази информация се обменя служебно между нотариалната камара и МВР. В този случай от КАТ ми издават ново свидетелство за регистрация. При покупката на регистрирано МПС по принцип не се сменя регистрационния номер. Ако обаче не ми допада какво пише на него или не ми харесват цифрите, например номерът е ОВ 4444 АР, мога да го променя. Ако купувам МПС, което е регистрирано в друг град, при предоставянето на копие от договора в КАТ по постоянния ми адрес мога да променя номера и да го регистрирам в моя град, напр. купувам кола от Смолян, а живея в Русе много по-лесно ми е МПС-то да е регистрирано в моя град с оглед задълженията, породени от притежанието му. В такъв случай подавам заявление и минавам през процедурата за регистрация.

2. Ако купувам МПС нов внос, то тогава ще ми се наложи да премина през цялата   процедура по регистрация. А тя е следната:

Къде и кога?

  • Регистрирам закупеното от мен МПС в в срок до 1 месец от покупката в КАТ по постоянния ми адрес.
  • Ако друг вместо мен ще кара колата, то този друг също трябва да се регистрира, но като ползвател.

Документи

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ,  трябва и  да подготвя следните документи: