Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Проверка на лични документи*

Автор:
Проверка на лични документи*

Проверка на лични документи_хедър

Проверката на лични документи е един важен въпрос, който ме касае пряко. Той, естествено, си има нормативна рамка, по която съответната процедура би трябвало да се движи. Ето и за какво иде реч.

Какво представляват личните документи?

По смисъла на българския закон личните документи са документи за самоличност (лична карта, международен паспорт (при задгранични пътувания) и др.), свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка), както и документи за пребиваване (такива например ще трябва да ми се издадат, ако съм чужденец, който продължително пребивава в Република България).

Кой има право да извършва проверка на личните ми документи?

Проверка на личните ми документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица, определени със закон, като в този случай съм длъжен да удостоверя своята самоличност чрез тях. В противен случай мога да бъда наказан с глоба от 50 до 300 лв. Изброяването по-долу е неизчерпателно:

1. На първо място право на проверка имат органите на полицията. Те осъществяват правомощията си в униформено облекло и следните отличителни знаци към него: пагони, емблема с името на съответното полицейско звено, както и надпис МВР, нагръден знак с името на съответната структура, изписано на български и английски език, а на гърба светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Освен това полицаите удостоверяват това си качеството със служебна карта, като на лицевата й страна се отбелязват трите имена на български език и категорията на служителя, а на гърба е изобразен почетният знак на МВР и е отпечатан текстът на чл. 5 от Закона за МВР: Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.

В случай че полицаят е в цивилно облекло, след съответната легитимация той също има право на проверка на личните ми документи.

Полицаите могат да проверят личните ми документи, за да установят самоличността ми в няколко конкретни случая:

  • ако има данни, че съм извършил престъпление или друго нарушение на обществения ред;
  • когато това е необходимо при разследване и разкриване на престъпление;
  • при осъществяване на контрол по редовността на документите ми и пребиваването ми в страната;
  • когато преминавам през контролен пункт, организиран от полицията.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии