Каква е ситуацията?

След смъртта на мой близък аз и роднините ми получаваме в наследство от него недвижим имот. Или пък преди време са ни реституирали такъв имот. Или със съпругът/ата си купуваме жилище. Както и да е, изведнъж се оказахме съпритежатели на нещо общо.  Много хубаво, получаваш имот, ще каже някой – да, така е, обаче с роднините искаме да разделим имота и всеки да си “знае своето”, а аз нямам и хал хабер каква е процедурата. Какво да правя?

Делба – общи изисквания. Кой може да иска делба?

Право да иска делба на недвижимия имот и да получи своя дял има всеки един от нас – съсобствениците, дори и нашият наследодател да е казал “Няма да се делите! Така повелявам аз!” Няма законоустановен срок, в който да упражня това свое право, т.е. мога да поискам делба по всяко време – днес, утре или след 10 години. Законът обаче поставя някои изисквания към извършването на делбата:

 • в делбата трябва да участват абсолютно всички съсобственици (не може аз, Драган и Петкан да сме съсобственици и само аз и Драган да си разделим имота както ние си знаем), иначе е нищожна и няма сила.
 • по отношение на недвижимите имоти, предмет на делбата:
 1. не може да поделим нива на части по-малко от 3 дка;
 2. не може да поделим ливада на части по-малки от 2 дка;
 3. не може да поделим лозе или овощна градина на части по-малки от 1 дка. т.е. ако попадаме в някоя от тези хипотези и  не искаме да останем “съсобственици до гроб” имаме два варианта: или един от нас да изкупи дяловете на другите, или да продадем имота и да си разделим парите;
 4. ако делим урегулиран поземлен имот (това ще рече, че имотът е в регулация) трябва да се съобразим с минималните изисквания за площ, установени от закона в зависимост от това къде се намира УПИ-то За тях повече тук: Минимални размери на УПИ:
 1. в градовете – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;
 2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност;
 3. във вилните зони – най-малко 18 м. лице и 600 кв.м повърхност;
 4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;
 5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м. лице и 250 кв.м повърхност.
 1. ако недвижимият имот е жилище, за да е възможна делбата всяко едно от жилищата след делбата трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.

Доброволна делба