Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Автор:
Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Какво ми се случва?

Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот, на който съм собственик самостоятелно или в съсобственост с други лица. За целта ми е необходимо удостоверение за данъчна оценка на имота. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такова удостоверение.

За какво трябва да внимавам?

Трябва да отида до общината (Национално сдружение на общините в Република България, където мога да намеря адресите на всички общини), в която се намира моят недвижим имот и да представя следните документи:

  • Заявление по образец. Заявлението мога да намеря на сайта на съответната община, ето и Заявлението на Столична община;
  • Документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (например нотариален акт).

Следните документи са необходими само в определени случаи:

  • Удостоверение за наследници, ако искам издаване на удостоверение за имот, който съм получил по наследство.
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).
  • Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, ако такава не е била подавана до момента.

Трябва да имам предвид, че за да ми издаде общинската администрация удостоверение за данъчна оценка, трябва да съм заплатил моята част от дължимия данък за съответния имот. В случай че съм собственик заедно с други лица, е необходимо да съм заплатил само моята част от дължимия данък, но ако съм собственик на целия имот, трябва да съм платил дължимия данък изцяло.

Възможно е да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка и без да съм заплатил дължимите данъци и такси към държавата или общината, но само в случай че подпиша декларация по чл. 264, ал. 4 ДОПК, в която да декларирам наличието на тези задължения, както и съгласието си купувачът на недвижимия имот да прехвърли част от сумата по договора за продажба, съответстваща на публичните ми задължения до момента на сключване на сделката, по съответната сметка в държавния или общинския бюджет.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии