Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Е-услуги на НОИ

Автор:
Е-услуги на НОИ

Доскоро трябваше да подавам документи до НОИ, обикаляйки по гишета в НАП и НОИ и чакайки на дълги опашки. От 01.01.2015 г. за работодателите, самоосигуряващите се лица, лекуващите лекари, лекарските комисии (ТЕЛК и НЕЛК), зъболекарите и лечебните заведения съществува значителното улеснение да подават данни до НОИ по електронен път. Това става чрез т.нар. Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (ИСЕОДД).

Защо да си правя регистрация?

Регистрация в сайта на НОИ с БУЛСТАТ и електронен подпис следва да направя само ако съм самоосигуряващо се лице, работодател, началник на лечебно заведение, лекар на свободна практика или зъболекар. Ако съм работник или служител, работодателят ми има достъп до данни, прави справки и подава документи вместо мен безплатно.

NB! Ако искам да подам жалба, трябва да отида в териториалното поделение на НОИ. За всички останали услуги мога да правя справки и да подавам заявления онлайн в сайта на НОИ, ако не ми се чака на опашка.

Списък на е-услугите на НОИ  

Регистрация си правя, за да имам достъп до следните по-важни е-услуги:

  • Справки чрез ЕГН и ПИК – изчисляване на прогнозна пенсия, на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане; за осигурителен стаж и доход при пенсиониране; за изплатени парични обезщетения за безработица; данни от болнични листове и др.
  • Справки по БУЛСТАТ и ИКО – за подадени декларации от работодател, за изплатени обезщетения и помощи и др.
  • Справки със сертификат и електронен подпис – данни за осигурените лица, декларации и внесени осигурителни вноски.
  • Справки по ЕГН и ПИК от база данни на НАП – статус на социално осигуряване, данни за изплатени обезщетения за безработица, проследяване на решения по подадени жалби.
  • Административни услуги – подаване на заявление за издаване на осигурителна книжка; подаване на заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения за безработица, за месечен размер на пенсията и получен доход от пенсия; подаване на документи и информация за учащи; заявление за удостоверение за осигурителен стаж и доход, удостоверение за наследниците на починал пенсионер, удостоверение за осигурителни периоди в България за друга държава-членка на ЕС и Швейцария; подаване на заявление за отпускане на пенсия и добавка, за преизчисляване на пенсия, за съмнение за професионална болест, за трудова злопоука, за превеждане на пенсия в банка или смяна на адреса на пенсионера; подаване на заявление за удостоверение за месечния размер на получаваната пенсия или добавка и др.

Регистрация в сайта на НОИ

За да мога да подавам информация до НОИ, трябва да се регистрирам в уеб-приложението на НОИ. След като влезна в приложението, избирам “Вид потребител” от падащото меню.

Регистрацията за самоосигуряващо се лице, работодател, лекар, зъболекар или лечебно заведение става чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). За да използвам КЕП, трябва да имам инсталиран в браузъра или на компютъра ми сертификат. Самият сертификат има срок, за който е издаден, така че е необходимо и сертификатът ми да е валиден. КЕП съдържа единния индентификационен код (ЕИК) на фирмата ми или ЕГН-то ми, ако съм самоосигуряващо се лице. Обикновено КЕП се издава на флаш драйвър, т.е. за регистрацията в приложението на НОИ трябва да вкарам флашката в компютъра ми и компютърът ми да я разчете. След това приложението проверява дали информацията от флашката е вярна, като сверява с база данни на НОИ и НАП.

Активира се функцията “Потребителска регистрация”. На екрана мога да видя моите лични данни или данните на моята фирма. Те се копират от сертификата и не могат да бъдат променяни. В полето “Имена на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП” задължително трябва да въведа поне фамилното ми име. Освен това трябва да попълня всички полета в частта “Контактни данни” (имейл адрес, телефон за връзка и др.) Преди да запиша регистрацията, приложението ми дава възможност да избера за кои услуги ще използвам програмата:

  • за предоставяне на данни от удостоверения – т.е. електронно подаване на данни в определени форми, които се намират в самото приложение и от мен се изисква просто да попълня данните;
  • за тест на файл – приложението може да провери дали документи,  създадени и попълнени от мен на друга програма, отговарят на изискванията на закона;
  • за справки – достъп до издадени документи от НОИ във връзка с подадени данни;
  • за преглед на документи – достъп до вече подадени от мен документи.

След като запазя въведените данни, ако регистрацията ми е успешна, следва да получа потвърдителен имейл и в програмата да се появи съобщение за това.

При следващо влизане в уеб-приложението, трябва отново да избера вид потребител. Функциите, които съм избрала при регистрацията, ще бъдат достъпни.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии