Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Е-услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Автор:
Е-услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Аз съм зает човек – дните ми са запълнени с работа, грижи за семейството и редица други задачи. Но дори това да не беше така, нямам нито времето, нито желанието да се редя на опашки в държавната администрация, само защото трябва да направя справка или да подам някакъв документ. За щастие вече има много по-лесен и по-бърз начин да свърша това от всяко удобно за мен място, стига да имам достъп до интернет. Мога да се възползвам от електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите. По-надолу ще разбера повече за е-услугите, достъпни с персонален индентификационен код (ПИК).

Какво е ПИК?

Това е 12-цифров код, издаден от НАП. Той ми позволява да се ползвам от някои електронни услуги, до които няма свободен достъп, без да е необходимо да закупувам скъп електронен подпис. С този код мога да ползвам и е-услугите на някои други администрации, както ще разбера по-надолу.

Важно! ПИК може да се издава както за физически лица, така и за юридически лица. Но трябва да имам в предвид, че не всички е-услуги на НАП са достъпни за фирми, а само изрично посочените.

Как мога да се сдобия с ПИК?

Издаването на персонален идентификационен код е напълно безплатно. За целта трябва единствено да подам Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код.

Мога да подам Заявлението си във всеки офис на НАП лично или по пощата. Издаването на моя ПИК, не би трябвало да отнеме повече от 5 минути и мога да го получа веднага след подаването. Ще получа своя ПИК в запечатан плик заедно с информация за кода и достъпните с него услуги на НАП. Ако обаче подам заявлението си по пощата, издаденият ПИК, мога да получа само в офиса на агенцията по постоянния ми адрес.

Съществува и възможността заявлението да бъде подадено от друг човек, упълномощен с общо нотариално заверено пълномощно. Ако обаче искам същият човек да може веднага да вземе издадения код има два варианта. Първият, е да му издам изрично пълномощно за целта. Вторият, и по-лесният, е ако в заявлението за издаване на ПИК съм посочил изрично кой ще вземе документа – тогава не е нужно нотариално заверено пълномощно, а е достатъчно само да се представи лична карта.

Как мога да ползвам е-услуги чрез ПИК?

За да се ползвам от е-услугите трябва да влезна в профила си през интернeт портала за Е-услуги на НАП. Хубавото е, че веднага след получаване на моя ПИК мога да го ползвам.

Важно! При първи достъп до услугите, трябва да въведа и потвърдя свой активен имейл адрес. На посочения адрес ще получа електронно съобщение от НАП с линк, който следва да потвърдя в рамките на следващите 48 часа. След това ще мога свободно да ползвам е-услуги с ПИК.

Също така, ако искам впоследствие да променя заявения имейл адрес и телефон или да се откажа от вече заявени услуги мога да направя това в потребителския интерфейс. Съществува и възможност да променя своя ПИК!

Важно! Не е препоръчително да споделям своя ПИК с трети лица. НАП не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК, ако неправилно съм го съхранявал или той е бил неправомерно ползван от трети лица.

За кои е-услуги мога да ползвам ПИК?

Чрез своя ПИК мога :

 1. да проверя ако съм физическо или юридическо лице:
 • какъв е осигурителният ми доход – върху каква сума работодателят ми внася осигурителните ми вноски;
 • информация за членството ми в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество;
 • декларираните пред НАП трудови договори от моя работодател и декларираните от мен пред НАП трудови договори в качеството ми на работодател;
 • какви данни съм подал в качеството си на осигурител с декларация за осигурените от мен лица;
 • непогасените ми задължения към НАП, както и извършените от мен плащания и задълженията, които съм погасил.
 1. да подавам искане за издаване на документ ако съм физическо или юридическо лице. Например, за да ми се издаде удостоверение, че не дължа данъци. Хартиеният документ мога да взема след това само в офиса на НАП по постоянния ми адрес;
 2. да подам само ако съм физическо лице:

Е-услуги на общините в Република България

Мога чрез издадения от НАП ПИК да направя справка за дължимите към общината данъци за коли, данък сгради и такса смет, както и натрупаните по тях лихви, ако такива има. Към момента такава възможност има по отношение на услуги, предоставяни от над 200 общини, в това число и Столична община, община Велико Търново и община Бургас.

Е-услуги на НОИ

Мога чрез издадения от НАП 12-цифров ПИК (различен от 10-цифровия ПИК, издаван от НОИ) да се ползвам и от услугата “Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране“, предоставяна от НОИ. Достатъчно е да въведа своя ПИК на сайта на НАП и ще бъда автоматично пренасочен към сайта на приходната агенция. Там трябва да въведа отново своя ПИК и ЕГН и справката ми ще бъде изпълнена автоматично.
Мога също така да се ползвам от услугата директно през Справочния портал на НОИ.

Изгубих своя ПИК! Ами сега?

Спокойно! Незабавно трябва да уведомя НАП, за да бъде блокиран кода и прекратен достъпът до личните ми данни. Мога да уведомя НАП като подам или Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от НАП, или Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код (в него се отбелязвам „промяна на персоналния идентификационен код” и посочвам нов код по собствено желание). А мога и просто да се обадя на телефон 0700 18 700.

Не искам вече да се ползвам от е-услуги чрез ПИК? Какво да правя?

Ако желая да не използвам повече е-услуги, мога да прекратя достъпа си до тях като подам Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код.

Важно! Ако заявя, че се отказвам от ползване на е-услуги ПИК като физическо лице прекратявам достъпа си до същите, включително и като ЕТ, самоосигуряващо се лице и собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин.

Ако имам нужда от помощ?!

Важно! Ако се нуждая от помощ при използване на някоя електронна услуга, мога да потърся съдействие тук:

 • тел.: 0700 18 700 – за цялата страна на цената на един градски разговор;
 • по имейл – мога да задам въпросите си на infocenter@nra.bg;
 • за е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) – nap@nra.bg.  

Актуализира: Стела Парушева

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юлия Гевренова

Юлия Гевренова

автор

Според мен предотвратяването на конфликтите е много по-смислено от тяхното „отсъждане“. Включих се в екипа на pravatami.bg, защото вярвам, че информацията ни дава най-важното право - правото на избор.

Свързани статии