Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

Автор:
Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

Разболях се тежко и не мога да работя, както преди. Няма изгледи здравето ми да се възстанови. Поради трайно влошеното ми здравословно състояние, имам право на пенсия за инвалидност, както и редица други права и облекчения, които законът ми гарантира. За да мога да се възползвам от тях, е необходимо да получа експертно решение от ТЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност 50 и повече от 50 на 100.

Каква е процедурата пред ТЕЛК? – Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК): са експертни комисии към държавни и общински лечебни заведения от различен тип, които се състоят от лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им. Трябва да имам предвид обаче, че консултациите се заплащат. Мога да се свържа със специалист бързо и лесно на тази страница

Процедурата се осъществява на няколко етапа:

1. Отивам при личния лекар:

Информирам го за състоянието, в което се намирам и той извършва преглед, назначава изследвания и допълнителни прегледи от специалист, ако това е необходимо. Следващите стъпки от процедурата зависят от това дали трайната неработоспособност е настъпила в резултат на продължително заболяване, през което съм ползвал болничен, или е настъпила изведнъж, в резултат на травматично увреждане на здравето.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност не се предхожда от продължително боледуване, личният лекар или зъболекарят ми ме насочва към ТЕЛК с медицинско направление по образец. Това става, като той попълни направлението и подготви медицинската ми документация за явяване пред комисията.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност е предхождано от временна неработоспособност, т.е. разболял съм се и от известно време съм в отпуск поради временна неработоспособност: първоначално личният ми лекар ми издаваше болничен, но състоянието ми не се подобри и се наложи посетя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (Лекарски консултативни комисии (ЛКК) се създават към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ), за да ми издаде по-продължителен болничен.

Колко време трябва да съм в болничен, за да бъда насочен от ЛКК към ТЕЛК?

ЛКК ме насочва към ТЕЛК, когато в продължение на половин година съм неработоспособен и ползвам отпуск поради общо заболяване, професионална болест, трудова злополука или другите предвидени в закона случаи. Възможно е и преди изтичането на шест месеца да бъда насочен към ТЕЛК, ако няма признаци здравето ми да се възстанови напълно. Насочването към ТЕЛК от ЛКК става като ЛКК издаде медицински протокол и подготви медицинската ми документация. Това трябва да стане най-късно седем дни преди да ми изтече болничният, който последно ми е бил издаден от комисията.

NВ! Всички прегледи и консултации имат валидност 12 месеца т.е., ако едно изследване е направено преди повече от 12 месеца, е необходимо да го направя повторно.

2. Посещавам Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) – Регионални картотеки на медицинските експертизи се създават към регионалните здравни инспекции и осъществяват дейност по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица:

Отивам в РКМЕ по постоянния ми или по настоящия ми адрес, стига да съм живял през на този настоящ адрес най – малко 3 месеца. Подавам следните документи, с които вече съм се снабдил:

  • направление за ТЕЛК от личния лекар или съответно медицински протокол за ТЕЛК от ЛКК;
  • медицинската ми документация;

Внасянето на документите трябва да стане в 3-дневен срок от издаването на протокола от ЛКК. На място в РКМЕ попълвам заявление-декларация по образец за освидетелстване и го прилагам към документите.

Важно! С подаването на документи в РКМЕ съм изпълнил всичко, което трябва да направя, за да достигнат документите ми до ТЕЛК. Експертите в РКМЕ изпращат служебно документите ми на съответната ТЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.

3. Явявам се пред ТЕЛК:

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дилова

Моника Дилова

автор

Студент по право – 5-ти курс в Нов български университет. Републикански шампион по шах за девойки, участник в международно състезание по решаване на казуси Vis Williеm. Обичам да пиша, обичам и правото. Харесва ми да съм част от „Правата ми“, защото имам възможност да пиша по-различен начин за право. Иска ми се повече хора да повярват, че правото и държавността правят живота по-лесен и по-подреден, че законите се създават, за да служат на хората, а не да ги ограничават.

Свързани статии