Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Още малко за пълномощното. За какво да внимавам?*

Автор:
Още малко за пълномощното. За какво да внимавам?*

Когато не мога да присъствам на определено място в определен момент, за да сключа желаната от мен сделка, да взема официален документ или да получа плащане, мога да упълномощя някого да извърши тези действия от мое име и за моя сметка. Със създаването на пълномощното аз, като упълномощител, овластявам лице, на което имам доверие, да ме представлява по такъв начин, че неговите действия да пораждат правни последици за мен. С пълномощното аз предоставям представителна власт на моя пълномощник, което означава, че му давам правото да ме представлява и да извършва редица действия от мое име (виж. Пълномощно – за какво ми служи? ).

Няколко вида пълномощни:

За какво мога да упълномощя някого?

Според вида на пълномощното:

 • да сключи от мое име сделка (да ми купи телевизор на лизинг);
 • да упражни определени права и задължения (да плати от мое име наема ми), но само ако това задължение не е пряко свързано с мен и моята личност (поръчали са ми да нарисувам пейзаж, следователно за това задължение не мога да упълномощя някой друг да го стори);
 • да приема уведомления, призовки (като мой адвокатски сътрудник от мое име да получава същите);
 • пред държавните органи;
 • пред съда – процесуално представителство.

Според обема:

 • всякакви правни действия от мое име – общо, генерално пълномощно;
 • само изрично посочените от мен в пълномощното няколко сделки (да продаде плодовете от моята овощна градина, след което да наеме работници да я изчистят и залесят)
 • само за едно правно действие (да продаде лилавото колело) или пък точно определен брой сделки (да закупи 20 хокей шайби, всяка от различен магазин) – препоръчително е да създавам пълномощни за извършване на конкретни правни действия, изчерпателно изброявани от мен. Общите (генерални) пълномощни могат да бъдат опасни, особено при едно бъдещо евентуално разваляне на отношенията между мен и моя пълномощник.
 • само за определено време (за времето, в което съм в отпуск). Препоръчително е да създавам срочни пълномощни (да отдава апартамента ми под наем в рамките на 6 месеца, докато аз съм в чужбина) – за периода, за който е необходимо да се извършат правните действия, за които се създава пълномощното. Безсрочните пълномощни (тези, които са за неопределено време т.е. пълномощникът може да извършва правните действия, за които съм го упълномощил до момента, в който не си оттегля изрично пълномощното) могат да бъдат опасни за мен, особено ако представителят по една или друга причина реши да злоупотреби с представителната си власт. За това препоръчително е пълномощното ми е да бъде за определено време (до 25.12.13 г.) точен срок (6 месеца) или предварително неопределен, но конкретно посочен – докато се върна в София.
 • за неопределено време – безсрочно.

Чрез представител не мога да сключа брак, да се разведа или съставя завещание – тези действия имат строго личен характер.

Мога да упълномощя само едно или пък няколко лица да ме представляват.

Според начина, по който те ме представляват, пълномощното бива:

 • самостоятелно, когато всеки един от тях има право да осъществи самостоятелно правните действия, за които съм го упълномощил.  
 • заедно и съвместно, при което, за да бъде валидно сключена сделката, трябва всички пълномощници да се съгласят, т.е. да я сключат заедно.

Форма на упълномощаването/ пълномощното.

Упълномощаването се извършва в определена форма само ако такава е необходима за извършването на правното действие (например писмена за поръчителство). Ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма (договор за покупко-продажба на автомобил или недвижим имот, доброволната делба), упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии