Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Предстои ми сключване на брак. Какви са правата ми?

Автор:
Предстои ми сключване на брак. Какви са правата ми?

Сключването на брак е голяма отговорност и е сериозна стъпка в живота на всеки един от нас. Тя е свързана с много отговорности. Но мнозина, когато правят тази стъпка, не осъзнават тези отговорности и не се замислят за една особена група отношения, които сякаш малко между другото възникват – а именно имуществените отношения. За тях става дума едва когато бракът приключва, идва време за развод и вече бившите съпрузи започват да делят имуществото и да се чудят „Кое е твое, кое е мое?” и „Какво да взема и какво да ти оставя?”. А тези въпроси може лесно да бъдат решени и избегнати редица сцени, ако просто се замислим малко преди да сключим брак.

Какво става с имуществото ми при сключване на брак? Мое ли си е или “не чак толкова мое”?

В България според сега действащия Семеен кодекс има три режима на имуществени отношения между съпрузи:

 1. съпружеска имуществена общност – СИО;
 2. разделност;
 3. договорен режим.

Съпружеска имуществена общност

Прилага се, когато не съм избрал изрично режим на имуществените си отношения. Също така и когато съм сключил брак като непълнолетен или съм ограничено запретен.

Тук трябва да знам, че:

 • Вещните права (върху имоти, апартаменти, коли и т.н.), придобити по време на брака ми в резултат на съвместен принос, принадлежат общо и на двама ни като съпрузи, без значение на чие име са придобити, т.е. дори да отида и да си купя къща в планината на мое име и в нотариалният акт за собственост да бъда вписан само аз, имотът принадлежи и на двама ни. Приносът се изразява не само във влагане на финансови средства, но и в грижи за децата и работа в домакинството.
 • Вещните права, придобити преди брака (както и по време на брака вследствие на наследство или дарение) принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Половинката ми няма да има право на никакви претенции към състоянието, което наследих от възрастната ми леля в този случай.
 • Движимите вещи, придобити по време на брака, които служат за обикновено лично ползване или за упражняване на професия или занаят са лични (няма как да взема бръсначката, дезодоранта или пък куфара с личните инструменти, ако съпругът ми е механик или монтьор например).
 • Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец (ЕТ), по време на брака за упражняване на търговската му дейност.
 • Вещните права придобити изцяло с лично имущество, са също лични (Например получавам по наследство къща в Драгалевци –  ясно е, че половинката ми няма личен принос в наследството и тази къща е извън обхвата на СИО, но решавам да я продада и да си купя кола, тази кола е извън режима на СИО и си е само моя).
 • Имаме равни права върху общото имущество. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с него без съгласието на другия, т.е. не мога да продам апартамента или колата без да съм получил/а съгласие от съпруг/а ми.

Важно! Ако все пак един от нас се разпореди с обща недвижима вещ, то аз мога да оспоря разпоредителните действия. Това свое право мога да упражня в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му. Същото се отнася и за общите движими вещи, ако разпореждането с които трябва да се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, напр. кола.

 • Мога да се разпореждам с личното си имущество както намеря за добре, т.е. имам право да сключа сделка с трети лица и със съпруг/а си.

Законов режим на разделност

При него трябва да знам, че:

 • Правата, придобити от всеки от нас по време на брака, са негово лично притежание (например ако по време на брака си купя кола и тя е на мое име, то съпругът/а ми не може да претендира „половината”, т.е. да получи някакво плащане).

Важно! В случай на прекратяване на брака по исков ред, всеки от нас има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл за това с труд, със средства, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

 • При разпореждане със семейното жилище обаче се прилагат правилата при законовия режим на общност. Законът е възприел това решение, за да защити интересите на децата от брака и семейството като цяло.
 • Разходите за задоволяване на нуждите на семейството се поемат от двама ни като съпрузи.

За да изберем този режим следва при сключването на брака да бъде изрично уведомено длъжностното лице по гражданско състояние – жената в гражданското, която води церемонията по бракосъчетанието и при която се подписваме, че имаме желание да се ползваме от режим на разделност.

Брачен договор

Третият режим е договорният. Той ми дава възможност да уредя имуществените си взаимоотношения чрез брачен договор. Може да подпишем такъв преди сключване на брака или след това по всяко време. Необходимо е обаче да съм на поне 18 г., когато се женя/омъжвам. Той съдържа уговорки само относно имуществените отношения между нас като:

 1. правата ни върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 2. правата на всеки един от нас върху притежаваното от другия имущество преди брака;
 3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 4. участието ни в разходите и задълженията;
 5. имуществените последици при развод;
 6. издръжката по време на брака, както и при развод;
 7. издръжката на децата от брака;
 8. други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

С Брачният договор не могат да се уреждат лични отношения. В него не може да се включват уговорки от рода на:

 • колко пъти в седмицата да се осъществява интимен контакт между съпрузите;
 • кой, кога и по колко пъти да хвърля боклука;
 • кой, кога, какво и по колко пъти да готви;
 • кой и как да се държи с родителите на другия съпруг и т.н.;
 • какви имена да носят децата от брака.

Повече за брачния договор и сключването му в следните Права:

Правото е в съавторство с Петя Баковска

Актуализирал: Стела Парушева

 • Източници

  § Семеен кодекс

  чл. 18 – относно режимите на имуществени отношения;

  чл. 21 – относно вещите СИО;

  чл. 22 – относно личното имущество;

  чл. 23 – относно преобразуването на лично имущество;

  чл. 24 – относно разпореждането с имущество СИО;

  чл. 25 – относно разпореждането с лично имущество;

  чл. 26 – относно разпореждането със семейното жилище;

  чл. 33 – относно разделността на имуществата;

  чл. 34 – относно разпореждането със семейното жилище;

  чл. 36 – относно отговорността за семейните разходи при разделност;

  чл. 37 – относно брачния договор;

  чл. 38 – относно съдържанието на брачния договор.

  “Коментар на новия семеен кодекс на Р. България”, Авторски колектив от Цанка Цанкова, Анна Станева, Велина Тодорова и Методи Марков.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии