Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Развод

Автор:
Развод

След няколко години семеен живот, който не се оказа това, което исках и очаквах, реших да се разведа с моят/а съпруг/а. Казах му/й за това мое решение и му/й предложих да се разведем по взаимно съгласие, тъй като виждах в него/нея същата досада от брака, каквато имаше и у мен. Той/Тя прие, като каза, че така ще бъде много по-бързо и лесно и за двама ни. Ако беше отказал/а, за мен съществуваше възможността да искам развод по исков ред.

Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено, то трябва да са налични две условия:

  1. Необходимо е аз и моят/а съпруг/а да подадем молба за развод, подписана и от двама ни, до районния съд. С това изразяваме съгласието си, че и двамата сме съгласни да прекратим брака. В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са ни накарали да стигнем до това решение. Съгласието трябва да се потвърди и лично пред съда. Ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява!
  2. Производството изисква да сключа споразумение със съпруга/та си, в което заедно да уредим последиците от развода. То може да препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор, ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е да бъде доброволно уреден спораът по нашата раздяла, в интерес на нашите деца. Законът изисква със споразумението да бъдат разрешени следните въпроси:
  • от кого ще се упражняват родителските права и съответно в какво време другият родител ще може да вижда детето/децата;
  • издръжката на децата;
  • кой ще ползва семейното жилище;
  • ще си дължим ли с бившия съпруг/съпруга издръжка и ако да, в какъв размер;
  • ще се измени ли фамилното име на някой от нас след прекратяването на брака.

Това споразумение е от особено важно значение за имуществените и лични отношения между съпрузите след развода.

Споразумението може да бъде писмено или да бъде заявено в съдебното заседание, където се отразява в протокол. С него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се отменят дарения, да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). За това съдът събира държавна такса. Мерките, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, ако обстоятелствата относно положението на децата съществено се изменят. Законът ми дава възможност да сключа последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако в последствие с бившия ми съпруг/а се съгласим да променим местожителството на детето/децата ни.

Решението, с което се допуска разводът, не подлежи на обжалване!

Как можем да спестим поне 600 лв. адвокатски хонорар и да се разведем по взаимно съгласие? Отговор и информация на Advokatami.bg/razvod.

Развод по исков ред

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии