Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Тревогите на една получена призовка

Автор:
Тревогите на една получена призовка

Получаването на призовка доста често е объркващ момент за нас. Задаваме си въпроси от типа на: за какво съм извикан, това няма ли да се отрази негативно на реномето ми, как да постъпя, за да не си създам неприятности и т.н., и т.н. Всъщност единственият начин да се преодолее ситуацията е да съм наясно с правата и задълженията си при получаване на  призовка. Те зависят от това по какво дело съм призован – гражданско или наказателно и в какво качество – като страна или като свидетел. А сега нека се запозная с правата си при призоваване по гражданско дело.

В този момент трябва да знам, че преди да предприема каквито и да е действия или да подписвам / заявявам каквото и да е – трябва да се консултирам с адвокат. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Призовка! Какво съдържа и кога трябва да ми я връчат?

 • Трябва да получа призовката най-рано 1 седмица преди заседанието, за което съм призован. В противен случай, призоваването ми не е редовно, т.е. са нарушени  правата ми, т.к. няма да имам достатъчно време да се подготвя за делото.
 • Ако съм призован като страна, мога да се явя лично или да пратя пълномощника си, който да заяви, че не иска делото да се отлага поради неспазването на този срок.
 • Призовката трябва задължително да съдържа информация за съда, който я издава, името и адреса ми, по кое дело и в какво качество съм призован, мястото и времето на заседанието, на което да се явя, както и последиците, ако не сторя това. Липсата на данни по който и да е от тези въпроси прави призовката недействителна и аз нямам никакво задължение във връзка с нея. 

Ако съм призован като страна:

 • Получавам призовката на адреса, който е посочен в делото; ако не бъда намерен – на настоящия ми адрес; ако и там не бъда намерен – на постоянния.
 • Ако съм посочил лице, което да ме представлява, призовката се връчва на него.
 • Важно! Ако замина за чужбина за повече от 1 месец и нямам представител по делото, съм длъжен да посоча лице, на което призовките да се връчват. В противен случай, призовките се прилагат към делото и се смятат връчени. А това понякога може да доведе до много неблагоприятни последици за мен, като напр. пропускането на срокове за упражняване на правата ми.
 • Когато отсъствам повече от 1 месец от адреса, който съм посочил по делото, съм длъжен да уведомя съда за новия си адрес. Ако не направя това, призовките се прилагат към делото и аз се считам уведомен.
 • Когато не присъствам на адреса, призовката може да бъде връчена на трето лице, напр. някой от домашните ми. Той се подписва и поема задължението да ми връчи призовката.
 • Ако не съм могъл своевременно да узная за връчването и поради тази причина съм изпуснал срока, в който мога да упражня свое право, мога да искам възстановяване на срока.
 • Ако не присъствам на адреса в продължение на един месец, което е установено след  поне три посещения, и ако никой не се съгласи да получи призовката, на вратата, пощенската ми кутия или друго видно място, трябва да намеря залепено уведомление, което да съобщава, че призовката е оставена в съда. В този случай, ако не се явя да получа призовката в 2-седмичен срок, се считам редовно призован.
 • Удостоверявам с подписа си, че съм получил призовката. Ако откажа да се подпиша, това също се отбелязва. Важно! Отказът ми не засяга по никакъв начин редовността на призоваването, следователно не мога да се позовавам на него пред съд при неизпълнение на задълженията си по призовката.

Ако съм призован като свидетел.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии