Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правомощията на общинските полицаи

Автор:
Правомощията на общинските полицаи

В ежедневието си всеки от нас се е срещал – кой по-отблизо, кой по-отдалеч със служителите на реда. И много често сме се питали кой какво може и какво – не.

Всеки служител на полицията има задължението да се грижи за обществения ред, безопасността на движението и изпълняването на наказания по административни нарушения в общината, в която е разпределен. Основни правомощия на общинските полицаи са: превенция от правонарушения, установяването на самоличност на лица, извършването на обиск , съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, както и на действия, свързани с охраната на обекти и мероприятия.

Важно! Всеки полицай е длъжен да носи униформа и да се обозначи със служебна значка. Ако не го направи, имам право да поискам това от него. На гърдите и на десния си ръкав униформите имат герба на общината. За изпълнение на конкретна задача е им е дадена възможност да бъдат цивилно облечени, но само по изрична заповед на кмета на общината.

Как могат служителите на реда да установят самоличността ми?

На първо място – чрез проверка на личната ми карта или документ за управление на МПС. Когато това не е възможно, те имат право да организират разпознаването ми от други лица или да предприемат други действия в случаи на необходимост. Необходимост е всеки случай, когато от страна на полицая има съмнение за нередност.

Кога е законосъобразна проверката на самоличността ми?

 • при съмнение, че мога да извърша престъпление или че съм извършил такова;
 • във всички случаи, когато за мен са налични данни, че съм нарушил/а обществения ред или съм извършител/съизвършител в престъпление или друго административно нарушение;
 • когато това е необходимо за разкриването на престъпление или административно нарушение, дори и да не съм участник в него;
 • когато се извършва проверка по редовността на документа ми за самоличност и пребиваването ми в страната.

Какво се случва, ако не представя документ за самоличност?

В такъв случай служителите на общинска полиция имат законно право да установят самоличността ми по друг начин. Те могат да:

 • вземат отпечатъци от пръстите и дланите ми;
 • ме снимат;
 • установяват външните ми белези – цвят на очите, косата, ръст, други т.нар. „особени белези” като рождени петна и татуировки и др;
 • изземват образци и измервания от тялото, дрехите и принадлежностите ми за сравнителни изследвания;
 • изземват образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация – косми, кръв, слюнка, семенна течност и др.

Важно! Имам законно право да изискам унищожаването на иззетите от полицията в процеса на установяване/доказване на самоличността ми материали. Това е възможно, когато основанията за осъществяването на проверката отпаднат (например, когато се докаже, че не съм съучастник в престъпление).

Мога ли да откажа да ми бъде направена полицейска регистрация?

Важно! Полицейската регистрация и установяването на самоличност са различни неща! Полицейска регистрация се извършва единствено когато съм привлечен като обвиняем. В такъв случай полицаите могат без мое съгласие да:

 • ме снимат;
 • изземат ДНК образци;
 • събират лични данни за мен – име, цвят на очите и косата, ЕГН, семейно положение, месторабота, адрес, променени имена, особени белези и др.

Според закона, като български гражданин съм ЗАДЪЛЖЕН да съдействам и да не преча на полицията при извършване на полицейска регистрация. При отказ от моя страна, действията по полицейската регистрация се извършват след получено разрешение от съответния първоинстанционен съд.

Кога мога да бъда задържан/а?

 • когато за мен са налице данни за извършено престъпление;
 • когато с поведението си възпрепятствам работата на полицейските служители, особено след изрично предупреждение от тяхна страна;
 • когато поведението ми нарушава обществения ред;
 • когато поведението заплашва или вреди на мен самия и на други хора;
 • когато е невъзможно установяване на самоличността ми чрез представяне на документ за самоличност или изброените по-горе в тази статия методи;
 • когато съм обявен/а за издирване и/или срещу мен има заповед за арест;
 • когато съм се отклонил/а от мярка лишаване от свобода или съм избягал/а от място, където съм бил/а задържан/а по-рано;
 • по искане на друга държава във връзка с екстрадицията ми.

Какво е разпореждане на „Общинска полиция”?

Изпълнявайки задълженията си, общинските полицаи имат правото да извършват т.нар. разпореждания. Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за мен престъпление или нарушение или застрашават живота или здравето ми. Срещат се няколко вида:

 • устни – например предупреждение или пък изискване на документ за самоличност;
 • чрез положение на тялото и/или ръцете и други знаци – при регулирането на пътното движение;
 • писмени – фишове, актове. Може ли акт, издаден от полицай, да е невалиден?

Да, възможно е. За да е законно едно писмено разпореждане, то трябва да съдържа следните няколко елемента:

 • името на органа, който го издава;
 • името на адресата – моето, в случай че е издадено срещу мен;
 • причината, поради която ми е издадено разпореждането – например, паркирал/а съм неправилно;
 • как се обжалва разпореждането – пред кой орган и в какъв срок;
 • записва се датата на издаване;
 • отбелязват се името и длъжността на полицая, който го е издал. Той се подписва.

Ако актът, издаден срещу мен, не съдържа един от тези елементи, той е невалиден.

Важно! Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кога е възможно прилагане на физическа сила от страна на общинските полицаи?

 • когато не се подчинявам или противодействам на разпореждане на полицията;
 • когато се опитвам да избягам от полицията;
 • когато поведението ми заплашва моя и/или чужд живот;
 • при освобождаване на заложници;
 • при групови нарушения на обществения ред – например при спортни събития;
 • когато това е необходимо за личната безопасност на полицейския служител;

Важно! Употребата на физическа сила и други помощни средства (напр. белезници) срещу мен е забранена, ако съм малолетен гражданин или бременна жена. Изключения от това правило са допустими при масови безредици и суматоха, в случай че са изчерпани „мирните” средства за въвеждане на ред. До употреба на физическа сила и други помощни средства се прибягва след предупреждение от страна на полицая. Той има право да не предупреди при внезапно възникнали обстоятелства.

Актуализирал: Елвира Димитрова

 • Източници

  § Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  чл. 64, ал. 1, 5  – относно съдържанието на актовете

  чл. 64, ал. 4 – относно задължителността на разпорежданията

  чл. 64, ал. 7 – относно обжалването на писмени разпореждания

  чл. 65, ал. 1 – предупреждение на лице, за което се предполага, че ще извърши престъпление/нарушение на обществения ред

  чл. 68  – относно полицейската регистрация

  чл. 70, ал. 1, т. 1 – основания за проверка на самоличност

  чл. 72  – относно задържането на лица

  чл. 85, ал. 2, 3 – употреба на физическа сила и средства за това

  чл. 86. ал. 1, 6 – употреба на физическа сила – предупреждение, изключения

  § Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

  чл. 6 – относно задължението на гражданите да удостоверят своята самоличност пред компетентните органи;

  чл. 18 – лични данни, които полицията има право да събира.

  § Наредба № 8121з-422 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. за организацията и дейността на звената “Общинска полиция” в РБ ;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Дарина Капарова

Дарина Капарова

автор

Казвам се Дарина и вярвам, че ни е необходимо повече знание за света около нас, за да живеем пълноценно, и част от това знание е правната култура. Обичам яснотата и с радост пиша в pravatami.bg. Сайтът ми е бил полезен неведнъж когато съм имала нужда от бърза справка и съм щастлива, че понастоящем съм част от екипа. В професионален план интересите ми са свързани с административното и наказателното право и в тази област планирам да се развивам занапред.

Свързани статии