Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)

Автор:
Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)

Случвало ми се е, когато се  разхождам  вечер или си вървя с компания в парка, до мен да се приближи патрулка или полицай, да ми изгледа съмнително и да се провикне: “Ей ти, я си дай личната карта за проверка. А в джобовете какво имаш?” Това си е чист личен обиск на обществено място и следва да знам как се извършва и с какви права разполагам в този случай.

Не е трудно да намеря добър адвокат по наказателно право, който да ми съдейства. Не е и скъпо – мога да направя това на тази страница.

1. Кога полицаите могат да ме спират на улицата и защо?

Проверката, която служителите на МВР могат да ми наложат на обществено място, се изразява в две основни направления: проверка на личната ми карта и извършване на личен обиск.

Полицаите могат да ме спрат за проверка на личната ми карта при следните условия:

 • когато съм под 18 годишна възраст и се разхождам вечер, следва да спазвам законово установените правила за часовите ограничения, в които мога да излизам навън. Практиката показва, че често вечер служителите на МВР  проверяват личните карти на младежите, за да са сигурни, че се спазват следните правила:
 • когато съм поне на 14 години имам право да излизам без придружител до 22 часа и право да излизам след 22 часа, но с придружител;
 • когато съм на 18 години имам право да излизам без придружител след 22:00 ч.
 • когато има налични данни за мен, че съм извършил някакво престъпление или друго нарушение на обществения ред (примерно при  дребно хулиганство);
 • когато проверката е наложителна, защото има извършено престъпление или административно нарушени;
 • когато съм чуждестранен гражданин и се провежда контрол по редовността на документите ми за самоличност и пребиваване в страната;
 • когато се намирам на контролен (пропусквателен) пункт, организиран от полицията;
 • когато проверката е наложена по искане на друг държавен орган. 

Полицаите ме обискират или извършват т.н. официален оглед, познат още в разговорната реч като “джобене” или “прeджобване”, с цел да открият у мен доказателство за престъпление или укрити вещи.

Обискът е позволен само при следните случаи:

 • когато съм задържан и за мен има данни, че съм извършил престъпление;
 • когато има данни за мен, че нося опасни или забранени за притежаване предмети;
 • когато се намирам на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред и има достатъчно данни, че нося в себе си вещи, които са свързани с извършеното престъплението или нарушението;
 • когато има подаден сигнал за мен в Шенгенската информационна система (ШИС) за извършване на специфичен контрол. Това е информационна система, използвана в много европейски държави за предоставяне на информация за хора и предмети.Информацията може да се отнася за изгубени вещи или изчезнали лица, за които има заповед за арест.

Важно! Обиск може да ми бъде извършен само от лице, което е от същия пол като моя.

2. Как протича самата проверка?

За да съм спокоен с процедурата за проверка, следва учтиво да помоля полицаите да ме запознаят с основанието за извършване на обиска срещу мен. Ако е защото ме задържат, то какво е основанието за задържането ми. Ако е защото нося опасни или забранени предмети, то какви са данните, по които съдят за това нещо. Важно е да поискам всичко това да се впише в протокола за извършване на обиска ми.

Задължително е обискът да се извърши освен от лице от същия пол, но и в присъствие на поне още един свидетел. А когато основанието за това е, защото съм задържан или укривам предмети от значение за съдебно дело, тогава свидетелите трябва да са поне двама (поемни лица) и отново от същия пол.

 • Първо и задължително условие, за да протече един обиск законосъобразно, е служителите на МВР да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от моя страна са длъжни да покажат и полицейските знаци по себе си и служебната си карта. 
 • Второ: Полицаите следва да снемат самоличността ми, като представя документи за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, паспорт). Ако не нося такива в себе си, е достатъчно, лицата, които имат документи за самоличност и ме познават да потвърдят, че аз съм човекът, за когото се представям.

Ако откажа без основание да представя документите си за самоличност на полицейските органи или не ги нося със себе си може да ми бъде наложена глоба в размер между 50 и 300 лева. Възможно е да последва и отвеждането ми за справка в близкото районно поделение на МВР и даже да ми бъдат взети отпечатъци, за да се разкрие самоличността ми.

 • Трето: Всеки път при извършване на  обиск полицаите са длъжни да съставят протокол. Той се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от мен. Полага ми се един екземпляр от него.

Важно! След като протоколът бъде попълнен от органите на реда, имам право да се запозная с неговото съдържание и да се уверя, че в него са изчерпателно описани всички вещи, които са били у мен в момента на обиска, както и да отчета дали не са пропуснати вещи или пък не са добавени нови. За да се подсигуря, че такива няма да се допишат, мога да задраскам свободните полета в протокола, след като го прочета. А ако нещо не е както смятам, мога да напиша възражението си в самия протокол в графата за това. По възможност, ако съм с приятел по време на обиска, е добре той внимателно да следи какви вещи се вадят от джобовете ми, за да не ми се подхвърли някоя незаконна без да забележа.

3. Как да се защитя, ако бъда подложен на неоснователен и неправилно извъшен обиск?

Мое конституционно право е това на лична свобода и неприкосновеност. Обискът следва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми.

Когато полицаите употребят неправомерно сила или оръжие при упражняване на принудителни мерки върху мен, или когато ме обиждат и накърняват достойнството ми, мога:

 • да подам жалба в районното поделение на МВР;
 • да сигнализирам на  съда в Страсбург, за да потърся защита на човечките си права. Това важи само за случаите, когато съм се възползвал от всичките вътрешноправни средства за защита, предвидени в българското законодателство. И дори, когато тези средства са неефективни и с тях не мога да постигна защита на нарушеното ми право или справедливо обезщетение, тогава също мога да се обърна към съда.

В случай, че иззетите от мен вещи не са доказателства за извършено нарушение или престъпление, следва да ми бъдат върнати след обиска и никой няма право да ги задържа, освен ако притежаванието им е противозаконно.

От рубриката ни “Предложи право

Актуализирал Йоана Мирчева.

 • Източници

  § Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 30, ал. 2 от КРБ – относно личната ми свобода и неприкосновеност.

  § Закон за зарила на детето (ЗЗакД):

  чл. 8, ал. от 3ЗакД – относно часовото ограничение за излизане на деца под 18 годишна възраст.

  § Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми в случай, че съм извършил престъпление/нарушение;

  чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми при разкриването на престъпление или образуваното административнонаказателно производство;

  чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗМВР – относно проверката на самоличността на чуждестранен гражданин;

  чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми при преминаване през контролно пропусквателен пункт;

  чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми наложена от друг държавен орган;

  чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗМВР – относно обиска при наличие на данни, че съм извършил престъпление;

  чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – относно обиска заради носенето от мен на опасни и забранени предмети;

  чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗМВР – относно обиска при това, че се намирам на място, където е извършено престъпление;

  чл. 80, ал. 1, т.4 от ЗМВР – относно обиска по сигнал на ШИС;

  чл. 70, ал. 2 от ЗМВР– относно снемането на самоличността ми от органите на МВР;

  чл. 80, ал. 2 от ЗМВР – относно извършането на обиск от лице от същия пол;

  чл. 175, ал. 1 от ЗМВР – относно представянето/идентификацията на полицаите;

  чл. 82, ал.1 и 2 от ЗМВР – относно съставянето на протокол при обиск;

  чл. 70, ал. 3 от ЗМВР – относно правото ми на лична свобода и неприкосновеност при извършване на обиск и проверка.

  Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

  чл. 6 и чл. 80, ал. 1, т. 5 от ЗБЛД – относно липсата и отказа на представяне на документите ми за самоличност пред органите на МВР.

  Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

  чл. 164, ал. 2 от НПК – относно задължението за присъствие  на свидетели при обиск.

  Наказателен кодекс (НК):

  чл. 198 от НК – относно грабежа.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии