Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да залича (снема) полицейска регистрация?

Автор:
Как да залича (снема) полицейска регистрация?

Какво е полицейска регистрация?

По своето естество, регистрацията означава обработване на моите лични данни, които ще бъдат съхранявани в информационните архиви на МВР. Полицаите имат право да събират личните ми данни, да снемат моите отпечатъци, да ме снимат и ако е необходимо да изземат образци на моето ДНК. За извършване на регистрацията не се изисква моето съгласие. При отказ да предоставя образци от моето ДНК, те се взимат принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението..

Полицейска регистрация се извършва от органите на полицията, когато аз съм привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер. Това все още НЕ означава, че аз съм виновен – въпросът с доказване на вината се решава от съда. Ако няма достатъчно доказателства, дори може да не се стигне до съд.

Данните от полицейската регистрация се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защитата на националната сигурност и обществения ред. Използването им за всякакви други цели е незаконно.

Ако съм малолетен (Ако не съм навършил 14 години, аз съм малолетен), аз не подлежа на полицейска регистрация. Ако съм непълнолетен (Ако съм навършил 14 години, но съм под 18 години) и са ми наложени възпитателни мерки или съм предаден за налагане на такива, то аз също няма да подлежа на полицейска регистрация.

Веднъж регистриран в регистрите на МВР, не означава, че ще бъда вписан в тях завинаги и че това ще седи като петно в моя живот.

Полицейската регистрация може да се заличи в следните случаи, когато:

 • е извършена в нарушение на закона. Това означава, че са нарушени процедурите по извършване на регистрацията или тя е в противоречие на закона – ако ми е извършена регистрация, въпреки че не отговарям на изискванията за такава: малолетен или непълнолетен съм или не съм привлечен като обвиняаем за умишлено престъпление;
 • наказателното производство е прекратено, освен в случаите, когато е прекратено, поради споразумение с прокуратурата. Наказателното производство може да се прекрати, ако няма достатъчно доказателства, че съм извършил престъпление или ако се появят нови доказателства , които ме оневиняват, например имам алиби.;
 • е влязла в сила оправдателна присъда. В този случай се е стигнало до съдебен процес, но аз съм обявен за невинен в престъплението, за което съм привлечен като обвиняаем;
 • освободен съм от наказателна отговорност и ми е наложено административно наказание;
 • ако съм починал, но искането може да се направи и от моите наследници.

Каква е процедурата по заличаване на полицейската регистрация?

Необходимо е писмено мотивирано искане от моя страна, когато са налице по-горе изброените предпоставки.  В искането си трябва да изложа мотивите си защо трябва регистрацията ми да бъде заличена и защо не съм обществено опасен. Към моето искане трябва да прибавя доказателства, че отговарям на изискванията за заличаване на полицейска регистрация.

Тези доказателства могат да бъдат:

1. съдебно решение, с което съм оправдан като невинен;

2. съдебно решение, с което съм освободен от наказателна отговорност и ми е наложено административно наказание;

3. постановление от прокуратурата за прекратяване на наказателното производство, както и документ, че това постановление е влязло в сила;

4. смъртен акт на починалото лице (когато снемането на полицейска регистрация не е мое, а на мой близък или роднина, който е починал).

Заличаване на полицейска регистрация може да се извърши служебно, но това е рядко явление, затова аз трябва да поема инициативата в свои ръце.

Подаване на документите може да бъде направено във всяка от структурите на МВР, т.е това не е обвързано нито с постоянния или настоящия ми адрес, нито с полицейското управление, в което е извършена регистрацията. Аз мога свободно да подам искането си за снемане на регистрацията в удобно за мен поделение на МВР.  След това с писмена заповед моята регистрация се заличава. Всякакви отговори от страна на полицията, че в някое определено РПУ не може да се подаде искането за снемане на регистрацията, означава, че те явно се опитват да си спестят работа или не са достатъчно информирани. При подаване на искането за снемане на регистрацията аз трябва да получа входящ номер, който полицията като административен орган е длъжна да ми издаде.

 • Източници

  § Закон за МВР

  чл. 68, ал. 1 ЗМВР – относно същностна на полицейската регистрация

  чл. 68, ал. 3 ЗМВР – относно правото на полицейските органи да изземват отпечатъци, да фотографират и да вземат проби от ДНК

  чл. 27 ЗМВР – относно целите, за които се използват данните от полицейската регистрация

  чл. 68, ал. 6 ЗМВР – предпоставки за заличаване на полицейска регистрация

  § Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, обн. ДВ бр. 90 от 31 Октомври 2014г. относно процедурата по заличаване на полицейска регистрация и забраната малолетни и непълнолетни да бъдат регистрирани.

  чл. 4 – относно малолетните и непълнолетните, които не подлежат на полицейска регистрация;

  чл. 18 – 21 – относно процедурата по снемане на полицейска регистрация.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии