Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Аз съм хулиган. Що е то обществен ред?

Автор:
Аз съм хулиган. Що е то обществен ред?

Аз съм член на обществото, но намирам неговите порядки за незадоволителни. Пълнолетен и вменяем съм и имам право на мнение. Прекрачвайки общоприетите рамки на законното и моралното, решавам емоционално и невъздържано да изкажа и покажа позицията си по неправомерен начин. Аз съм хулиган и нарушавам обществения ред.

Що е то обществен ред?

Противно на очакванията ми на запознат с правата ми хулиган, определение в някой закон няма. Според Конституционния съд  „обществен ред“ е „установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права“. Затова, в случай, че ме обвинят, че „нарушавам обществения ред“, трябва да имам предвид всичко, което е описано в закони, наредби, укази и пр. и е свързано със спокойния, нормален живот на гражданите. Общественият ред е самоцел, към която трябва да се стреми и спазва всеки гржданин – задължение, което аз, в качеството си на хулиган, не разбирам и отказвам да разбера. Затова и ще си понеса съответните последствия.

Аз съм хулиган!

Хулиганството е престъпление и последиците му са като на всяко друго такова. Нося наказателна отговорност за всяка своя “грешка”, с която нарушавам обществения ред.

За да бъда третиран като хулиган, трябва да съм извършил непристойни действия, които явно противоречат на това, което е възприето в обществото за морално и редно (напр. осквернявам ликовете на национални герои или горя на публично място и показно Конституцията на Републиката). С действията си аз трябва да:

 • Нарушавам грубо обществения ред.
 • Изразявам крайно неуважение към обществото.

Важно! Съществена е втората предпоставка. Задължително е, за да бъда счетен за хулиган, да имам хулигански подбуди. Това означава, че съзнавам или допускам, че с поведението си грубо нарушавам обществения ред и изразявам абсолютното си незачитане към обществените порядки.

Тези „изисквания“ могат да бъдат изпълнени по различни начини като напр.:

 • Грубо нарушаване на общественото спокойствие – например сбиване в кръчмата (но не и, ако просто вдигам шум на съседите).
 • Предизвикателно нарушаване на морала – например демонстративно изразени цинизми, неприлично държание и т.н.
 • Засягане на телесната неприкосновеност на гражданите, тяхната чест, половата им неприкосновеност, повреждане на вещи – например бия, обиждам, троша и т.н.

За „хулиганство“ мога да бъда наказан алтернативно с:

 • Лишаване от свобода до 2 г.
 • Пробация.
 • Обществено порицание.

Като хулиган трябва да имам предвид, в случай че бъда осъден ефективно, ще бъда по-тежко наказан (няма вариант, в който да не „лежа“ в затвора), ако:

 • Към действията си прибавя и съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността (напр. полицай).
 • Действията ми се отличават с особена дързост и циничност – под циничност се разбира поведение, при което съм особено нагъл и безсрамен, грубо нарушавам морала, напр. с публични развратни действия. Дързост е налице, когато в много груба форма засягам обществени и лични интереси и упорито не признавам засягането.
 • Важно! В тези 2 случая, предвид факта, че се третират като по-тежки, срокът на наказанието лишаване от свобода е до 5 години.
 • Ако съм управлявал на МПС (кола, мотор), към наказанието ми се добавя и лишаване от право да управлявам това МПС
 • За втори път се проявявам като хулиган. Ако няма утежняващи обстоятелства като напр. съпротива срещу орган на власт или действията ми не се отличават с особена дързост и циничност, наказанието лишаване от свобода е до 3 години. В противния случай рискувам да се озова в затвора за минимум 1 година и да прекарам там до 5 години.
 • Извършвам хулиганските действия, след като съм осъждан вече за умишлено тежко престъпление или два (или повече пъти) за престъпление от общ характер (по обвинение на прокурора). Трябва да съм изтърпял ефективно наказание или в момента да го изтърпявам. Тогава срокът, за който мога да “попадна на топло” е от 1 до 6 години.

Както при всяко друго престъпление, очаква се да бъда задържан. Ако ме арестуват за извършената хулиганска проява, добре е да следя за спазването на правата ми при ареста и задържането.

Ако деянието ми отговаря на горепосочените изисквания, срещу мен ще бъде образувано наказателно производство. В моя полза е да съм наясно с правата и задълженията си като “обвиняем” в наказателния процес и да потърся адвокат.

Важно! Ако съм малолетен (под 14 г.) или непълнолетен (между 14 и 18 г.) и действията ми отговарят на критериите за „хулиганство“, не мога да бъда осъден на „лишаване от свобода“ и за мен се прилагат особени правила (по глава 3, глава 6 от Наказателния кодекс и Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни).

Ако хулиганската проява ми е първа и може да се окачестви като “маловажен случай”, може и да ми се размине да бъда съден. Така се третират и случаите на “дребно хулиганство.”

Относно правата, които имам при извършване на “дребно хулиганство”, може да прочетете повече на Какви са правата ми при “дребно хулиганство”?

Актуализирал: Магдалена Митева

 • Източници

  §Решение на КС от 4.06.1996 по дело № 1 от 1996 г. – понятие за „обществен ред“.

  § Наказателен кодекс
  чл. 325 относно хулиганството и квалифицираните му състави.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии