Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Автор:
Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Откакто се помня съм спортен привърженик и прекарвам много време по стадиони и зали. Какви са правата ми по време на спортно мероприятие?

При провеждане на спортно събитие имам право на достъп до стадиона/залата, ако притежавам:

 • входен билет – който съм си закупил като зрител;
 • служебен пропуск – ако съм журналист, фотограф и др.;
 • покана;

При навлизане в спортната зона съм задължен да представя входния си билет за проверка. На билета, пропуска и поканата се отбелязват секторът, блокът и мястото, както и датата и часът на провеждане. Освен това на билета се изписват забраните към посетителите на спортни мероприятия. Трябва да заема определеното ми във входния ми документ място, освен когато по съображения за сигурност организаторите на спортното мероприятие след съгласуване с органите, осигуряващи охраната, могат да ме насочат към сектори или блокове, различни от посочените в билета ми. По време на мероприятието съм задължен да не застрашавам и да не вредя на останалите посетители. Ако не мога да докажа правото си на достъп или застрашавам сигурността, следва да бъде отстранен от спортната проява.

Няма да бъда допуснат да вляза на съответното спортно мероприятие, ако:

Забранено ми е да внасям в стадиона/залата:

 • оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие (например чадър);
 • спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества;
 • бутилки, включително пластмасови над 500 мл, или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал;
 • обемисти предмети като стълби, сандъци, куфари, столове и други;
 • сигнални ракети  или пиротехнически изделия;
 • знамена и плакати с дръжки по-дълги от 1 м и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с диаметър до 2,5 см;
 • механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум (кречетала, сирени и др.);
 • алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 • животни;

За забранените предмети може да бъда проверяван чрез технически средства (например метален детектор).

Освен това е забранено да:

 • да изкачвам или прескачам строежи и съоръжения, които не са предвидени за обществено ползване, и особено стени, огради, решетки на игралното поле, преградни приспособления, осветителни съоръжения, площадки за камери, дървета, стълбове и покриви;
 • да прониквам в области, забранени за посетители;
 • да хвърлям предмети от всякакъв вид към трибуните и към игралното поле;
 • да паля огън;
 • да продавам входни билети без разрешение;
 • да пиша, облепям или рисувам по спортните обекти или по пътищата, водещи към тях;
 • да задоволявам физиологичните си нужди извън тоалетните или да замърсявам по друг начин спортната зона чрез изхвърляне на предмети.

Ако извърша непристойна проява (отправяне на ругатни и други неприлични жестове, които са особено вулгарни, участие в сбиване, нахлуване на терена, използване на забранени предмети и др.), която не е престъпление (например унищожаване или повреждане на чужд вещ, нанасяне на телесна повреда и др.) и която е извършена умишлено в спортния обект или в зоната около него преди, по време или непосредствено след спортното мероприятие, то могат да ми бъдат наложени следните наказания:

 • задържане в районно управление „Полиция” (за срок до 20 денонощия);
 • глоба (до 1000 лв.);
 • безвъзмезден труд в полза на обществото;
 • забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина (за срок от 1 до 2 години);

Ако извърша подобна проява повторно, то задържането може да бъде за срок до 25 денонощия, глобата до 2000 лв., а забраната за посещение на спортни мероприятия за срок от 2 до 3 години.

Ако препятствам проверката при влизане в спортната зона, внеса забранен предмет или извърша друга забранена дейност, посочена по-горе, то може да ми бъде наложена глоба от 100 до 300 лв. Ако при наложена забрана за посещение на спортни мероприятия, посетя такова мероприятие, може да ми бъде наложена глоба от 500 до 1000 лв.

 • Източници

  § Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ):

  Чл. 11 ЗООРПСМ – относно правото на достъп;

  Чл.12/3 ЗООРПСМ – относно изключението от заемане на посоченото в билета място;

  Чл. 13/2 ЗООРПСМ – относно лицата, които не се допускат на територията на спортната зона;

  Чл. 18/2 ЗООРПСМ – относно проверката с технически средства;

  Чл. 18/3 ЗООРПСМ – относно заемането на посоченото в билета място;

  Чл. 19 ЗООРПСМ – относно задължението да не се застрашават другите посетители;

  Чл. 20/1 ЗООРПСМ – относно забранените за внасяне предмети;

  Чл.21 ЗООРПСМ – относно непристойните прояви, подлежащи на наказване;

  Чл. 22 ЗООРПСМ – относно наказанията;

  Чл. 25 ЗООРПСМ – относно конкретизирането на наказанията и повторността;

  чл.49/1 ЗООРПСМ – относно отговорността при препятстване на проверка и внасяне на забранени предмети;

  чл. 50/1 ЗООРПСМ – относно отговорността при нарушаване на забраната за посещение на спортни мероприятия;

  § Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали:

  Чл.32/3 – относно забраната за принудителна проверка;

  Чл. 34/1 – относно задължението за представяне на входния билет;

  Чл.34/3 – относно отстраняването на лица, застрашаващи сигурността.

  Чл.36/2 – относно забраните за посетители;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии