Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво представлява помилването

Автор:
Какво представлява помилването

Осъден съм на лишаване от свобода. Животът ми се е стекъл така, че съм извършил престъпление, но докато изтърпявам присъдата си в мен настъпва промяна. Може би започвам да осъзнавам стореното от мен, разкайвам се и започвам да работя към това отново да бъда полезен член на обществото. Може би се разболявам тежко по начин, който не позволява повече да съм в затвора. Или пък се оказва, че няма кой друг да се грижи за детето ми, освен самия мен и спешно се налага да изляза от затвора – а все още не са настъпили предпоставки да бъда освободен условно предсрочно.

Какво трябва да знам за помилването?

Правото да помилва се се упражнява от президента или от президента и вицепрезидента съвместно, ако президентът е упълномощил вицепрезидента да помилва. Това правомощие се реализира с издаване на указ. Чрез помилване може да ми бъде опростено изцяло или отчасти наложеното наказание, а когато съм осъден на доживотен затвор без замяна или доживотен затвор – те могат да бъдат не само опростени, а и заменени с други по вид наказания.

При какви обстоятелства най-често се извършва помилването?

  • когато здравословното ми състояние не позволява да изтърпявам ефективно наказанието си и се налага специализирано лечение, което затворническата администрация няма как да ми осигури;
  • когато освобождаването ми е единственият шанс за физическото оцеляване на децата или родителите ми;
  • когато изтърпяното досега наказание е оказало положителното си въздействие върху мен преди изтичането на предвидения в присъдата срок – свидетелство за това би могло да бъде например, ако съм започнал да уча в затвора, придобил съм нова професионална квалификация, бил съм награждаван за добро поведение многократно, помогнал съм да се реставрира параклисът на затвора и т.н.

Не бива да забравям, че вицепрезидентът има правото да ми откаже помилване, дори ако според мен самия някоя от горепосочените предпоставки е налице.

Важно! Когато са настъпили или скоро ще настъпят предпоставки за условно предсрочно освобождаване, практика е да не се дава помилване. Формално няма забрана президентът дори тогава да ме помилва, но принципът е, че се предпочита условното предсрочно освобождаване, защото то е обвързано с повече условия и така носи по-голяма сигурност за обществото (докато помилването е безусловно).

Процедура по помилване

Мога да се обърна към президента на Република България с молба за помилване. Молбата може да бъде написана и от мой близък, или дори от трети човек, който желае да бъда освободен. Възможно е и самият президент по собствена инициатива да ме помилва.

Най-ранният момент, в който може да се извърши помилване, е моментът на влизането на присъдата ми в сила. Така знам, че мога да изпратя молба за помилване дори още преди да съм постъпил фактически в мястото за лишаване от свобода. След като съм изтърпял цялото си наказание обаче, не мога да бъда помилван.

Не съществуват някакви други специални срокове във времето за подаване на молбата ми, чието изпускане да прекратява правото ми на помилване. Няма и специфични правила за оформлението й – текстът е свободен. Мога да опиша защо смятам, че изтърпяното наказание до този момент ми е повлияло и как точно съм започнал да се поправям, да споделя тревогите си за семейството и желанието да бъда с тях, да опиша как здравословните проблеми ми се отразяват, да упомена важни подробности от ежедневието ми в затвора и т.н. Адресат е президентът.

След отказ няма пречки да подам втора молба. Хубаво е да знам обаче, че ако в твърде близки времеви разстояния подам няколко поред молби, без междувременно да са настъпили нови, изключителни обстоятелства в положението ми, преписката по моя случай ще бъде прекратена и поредната ми молба няма да бъде разгледана по същество.

Важно! Ако бъда помилван, ще продължа да се водя осъждан. Помилването води само до освобождаване от изтърпяване на наложеното ми наказание, то не се равнява на реабилитация.

Какво представлява Комисията по помилването?

Възможно е да съм чул, че съществува Комисия към президента, която се занимава с въпросите на помилването. Сигурно се притеснявам дали този орган по някакъв начин може да не позволи молбата ми да стигне до президента. Важно е да знам, че Комисията има само съвещателни функции –  т.е. не може да определи кой да бъде помилван и кой не. Правото да се помилва е само за президента, респективно вицепрезидента, ако е упълномощен за това. Работата на Комисията се състои в първоначалното разглеждане на постъпилите молби, оформянето на преписките по тях в доклади, събирането на информация по случаите и даването на мотивирани становища дали даденото лице е подходящо или не за помилване. Президентът обаче не е длъжен да се съобрази с мнението на Комисията. Освен това всяка една молба стига до знанието на президента – Комисията няма правото да отсява кои да му бъдат представени и кои не.

Актуализира: Николай Николов

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Лалова

Теодора Лалова

автор

Теодора е четвърти курс „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Страст й е наказателното право, в момента стажува в Комисията по помилването. Голямата й любов извън юридическия свят е писането. Включването в екипа на „Правата ми“ приема именно като възможност да съчетае обичта си към думите с академичните си интереси. Щастлива е от предизвикателството да търси мост в превеждането на правото на ежедневен език.

Свързани статии