Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво е Конституционен съд и как защитава правата ми?

Автор:
Какво е Конституционен съд и как защитава правата ми?

Аз съм български гражданин, мога ли като такъв да сезирам Конституционния съд? Какви са функциите на съда, с какво той е по-различен от другите съдилища – какви дела гледа?

Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията. Конституционният съд в България е институция извън системата на общите съдилища.Той е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от заложения правен ред в Конституцията.

Какви са функциите на Конституционния съд?

Конституционният съд:

 • дава задължителни тълкувания на Конституцията (Конституцията е основа на цялата правна система в България, от нея черпя права, но и тя предвижда задължения за мен. Така че е важно всяка разпоредба да е ясна и точна. Ако тя е неясна и двусмислена, тогава Конституционният съд я тълкува. Това тълкуване е задължително както за всички държавни органи, така и за гражданите и става част от разпоредбата, която определя правата и задълженията ми.);
 • произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента (Контролът може да е на закона в цялост или на отделна негова част. Ако установи, че един закон противоречи на Конституцията, КС го обявява за противоконституционен. Това значи, че този закон вече не може да се прилага. Отпадат правата и задълженията ми, предвиждани преди това в него.);
 • решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи (Такива спорове могат да възникнат например по осъществяването на външната и вътрешната политика, тъй като в тези области действат и Министерският съвет, и президентът, и Народното събрание. Спорещите страни първо трябва да опитат да решат спора съвместно.);
 • произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
 • произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения (Конституционният съд извършва проверка дали съществуваща политическа партия съответства на принципите на Конституцията. Ако установи противоконституционност – например ако една партия е създадена единствено и само на религиозна основа, партията се прекратява.);
 • произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент (Оспорват се току-що проведени избори в цялост или относно определен народен представител – виж следваща точка. Изборите се отменят при съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, въз основа на който конкретният кандидат е обявен за избран.);
 • произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
 • произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента и вицепрезидента (Според Конституцията президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции. Има обаче две изключения: ако те са извършили държавна измяна или нарушение на Конституцията. В такива случаи Конституционният съд установява дали президентът или вицепрезидентът на Републиката са извършили действията, в които са обвинени. Ако е така, то пълномощията на президента или вицепрезидента се прекратяват.).

Актовете на Конституционния съд са решения, определения и разпореждания. Съдът се произнася с решения по възникналите спорове. Решенията се обнародват в официалния раздел на “Държавен вестник” в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им . Те са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

Кой може да сезира съда?

Аз като гражданин не мога да подам жалба до Конституционния съд. Той действа по инициатива на определени в Конституцията лица:

 • най-малко на една пета от народните представители;
 • президента;
 • Министерския съвет;
 • Върховния касационен съд и Върховния административен съд, ако установят несъответствие между закона и Конституцията;
 • главният прокурор;
 • Омбудсманът и Висшият адвокатски съвет могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите;
 • общинските съвети – относно спорове, възникнали между органите на местното самоуправление и централните изпълнителни органи.

Как Конституционният съд защитава правата ми?

Нарушени са правата и свободите ми като гражданин. Щом не мога да сезирам пряко Конституционния съд, то какво да направя?

 • Мога да се обърна към омбудсмана със сигнал за противоконституционност на закон, за който смятам, че нарушава законните ми права и свободи като гражданин. Той ще сезира Конституционния съд по въпроса.
 • Ако съм страна по спор пред Върховен касационен съд или Върховен административен съд и съдията установи несъответствие между закона и Конституцията, той спира делото ми и сезира Конституционния съд.
 • Да се обърна към Висшия адвокатски съвет при нарушаване на правата и свободите ми – това е непряка жалба до Конституционния съд. Ако жалбата ми е основателна, Висшият адвокатски съвет съзира съда.

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 149, КРБ – относно функциите на Конституционния съд;

  чл. 150, КРБ – относно това, кой може да сезира Конституционния съд.

  Закон за Конституционен съд (ЗКС):

  чл. 14, ЗКС – относно актовете на Конституционния съд.

  Емилия Друмева – Конституционно право, 2008г, издателство: Сиела софт енд паблишинг АД

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии