Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Време е за избори! Как протича един изборен ден?

Автор:
Време е за избори! Как протича един изборен ден?

Как протича самото гласуване?

 • Отивам в съответната избирателна секция и проверявам в кой списък съм разпределен и в коя избирателна комисия трябва да подам гласа си. Ако съм студент/ученик редовно обучение и отговарям на съответните условия, избирам сам избирателната секция, където да гласувам и се нареждам на опашката от чакащи гласоподаватели.
 • Когато дойде моят ред, влизам в стаята на комисията и представям  необходимите документи за самоличност – лична карта или международен паспорт + студентска/ученическа книжка, ако гласувам в населеното място, в което уча. В последния случай подписвам и декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място. Документът за самоличност и книжката остават при комисията по време на гласуването ми и ми се връщат срещу подпис до името ми в списъка, че съм гласувал.
 • Комисията проверява дали редовно фигурирам в списъка на избирателите или ме дописва, ако отговарям на условията за студенти/ученици, които са редовно обучение в град, различен от този, където е постоянният им адрес. 
 • След това член на комисията ми подава бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печат на комисията в момента, когато я получавам. Следвам  указанията на комисията кога и къде да вляза, за да направя своя избор.

Важно: Бюлетината е бяла на цвят с наименованието и номера на изборния район. Тя съдържа във вертикален ред всички кандидати, регистрирани  за настоящите избори в моя избирателен район. Пред всеки кандидат е поставено квадратче с номера, с който той участва в изборите. Кандидатите може да бъдат – политическа партия (ПП); коалиция от партии (КП) или инициативен комитет (ИК). Всеки един кандидат в бюлетината е отделен от следващия с празен ред и плътна хоризонтална черна  линия.

 • Влизам в посоченото място – кабина. Упражнявам правото си на глас, като избирам един от кандидатите, изброени в бюлетината, и зачертавам с “Х” или “V” – квадратчето с неговият номер или квадратче с надпис “Не подкрепям никого”, използвайки син цвят химикал. Сгъвам бюлетината по начин, непозволяващ да се види направеният от мен избор. Трябва да внимавам да не зачертая повече от едно квадратче с номер, защото тогава гласът ми е невалиден и не се брои. Недействителна ще е и бюлетина, която не е по образец; която няма зачертан отговор или е зачертана изцяло; когато не съм използвал син химикал. Ако механично увредя, зачертая или зацапам бюлетината, това не я прави недействителна, стига недвусмислено да си личи моето решение.
 • Когато съм готов, излизам от кабинката и подавам сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията. Взимам бюлетината обратно и я пускам в прозрачната избирателна урна, която е залепена с маркировка и печат, за да се гарантира, че няма  да се отваря.
 • Подписвам се срещу името си в избирателния списък и получавам обратно оставения от мен документ за самоличност. В случай че съм представил и студентска/ученическа, преди да ми я върнат от комисията, отбелязват на задната страница „Гласувал”, като се подписват председателят, секретарят и един от членовете на комисията. Записват и датата на гласуването.

Важно: когато съм с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не ми позволява да извършвам сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането ми, може да ми разреши да гласувам с помощта на придружител, посочен от мен.

Ако съм неграмотен, това не ми дава основание за гласуване с придружител.

Какво мога ДА правя в изборния ден:

 • да искам дописване в избирателния списък, ако имам право да гласувам и не съм включен в избирателния списък, предоставен на секционната избирателна комисия (СИК);
 • да обжалвам пред районната избирателна комисия (РИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като решението й не подлежи на обжалване;
 • да искам точното вписване на данните от документа ми за самоличност в избирателните списъци от член на СИК;
 • да получа само един плик и само една бюлетина;
 • да върна сгъната сгрешената при поставянето на знака, изразяваща моя вот, бюлетина и да получа от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право ми се предоставя само веднъж;
 • да обжалвам пред РИК други незаконосъобразни решения и действия на СИК, накърняващи правото ми да  гласувам. РИК се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Какво НЕ мога да правя в изборния ден:

 • да изнасям бюлетини извън изборното помещение;
 • да гласувам извън изборното помещение, освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;
 • да показвам попълнената от мен бюлетината;
 • да снимам начина на гласуване като използвам мобилния си телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника;
 • да гласувам в кабината за гласуване в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител, когато имам увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
 • да влизам в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите;
 • да извършвам действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред;
 • да правя предизборна агитация.

Важно: Извършване на забранените горе действия е нарушение, което се наказва с глоба между 300 и 5000 лв. А престъпление ще е налице, когато:

 • гласувам при липса на право;
 • гласувам повече от един път;
 • купувам или продавам гласове.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  • Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС):

  чл. 2 от ЗПУГДВМС – относно принципите на гласуването.

  • Изборен кодекс (ИК):

  чл. 8от ИК – относно гласуването в избирателни секции;

  чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК – относно разглеждането на жалби от РИК;

  чл. 100, ал. 4 от ИК – относно обжалването пред Районен съд;

  чл. 162, ал. 2 от ИК – относно цвета на бюлетината;

  чл. 223-228 от ИК – относно забранените действия и последващите ги нарушения;

  чл. 236 от ИК –  относно гласуването с придружител;

  чл. 241 от ИК – относно правилата за гласуване на ученици/студенти;

  чл. 252 от ИК – относно вписването в избирателния списък;

  чл. 261от ИК – относно погрешното попълване на бюлетина;

  чл. 263от ИК – относно удостоверяване самоличността на избирателя;

  чл. чл. 371 от ИК – относно съдържанието на бюлетина за гласуване за народни представители;

  чл. 278 от ИК – относно правилата за гласуване;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии