По различни причини, като например протести, се случва правителствата да подават оставка. В България Народното събрание решава дали да приеме тази оставка.

След като Народното събрание приеме оставката на премиера, правомощията на Министерски съвет се прекратяват. Следващата стъпка е избор на ново правителство.

Това се случва по следните правила:

  • Най-голямата по численост парламентарна група в Народно събрание посочва кандидат за министър-председател. На него президентът възлага да състави ново правителство.
  • Ако в 7-дневен срок не се състави ново правителство, то президентът възлага на втората по численост парламентарна група да предложи кандидат, който да състави правителство.
  • Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът отново в 7-дневен срок възлага по негова преценка на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.
  • Ако не се постигне до съгласие за образуване на правителство, президентът назначава служебно правителство (скоро: “Служебното правителство”); разпуска Народното събрание с акт, съдържащ и датата за следващите избори.

С две думи: стигне ли се до назначаване на служебно правителство до новите демократични избори няма действащо Народно събрание, а само служебно избрано правителство.

Новите избори

Нови избори за правителство се насрочват от президента най-късно до два месеца след прекратяване пълномощията на предишното.