Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Прехвърляне на клиентски номер (партида) в ЧЕЗ

Автор:
Прехвърляне на клиентски номер (партида) в ЧЕЗ

Аман от тарикати! Поради една или друга причина се случи така, че продадох недвижим имот. Изповядахме с купувача сделката пред нотариус, стиснахме си ръцете, той ми плати парите и всичко беше както трябва. Но миналия месец получих “поздравителна картичка” от ЧЕЗ и установих, че партидата за тока още е на мое име, т.е. че купувачът на имота не е предприел никакви действия да я прехвърли. Какво да правя?

Потребител на електрическа енергия Потребителят на електрическа енергия за битови нужди е физическото лице, което е собственик или ползвател (ползвателят е лице, което има учредено право на ползване върху имота) на имота, част е от електропреносната мрежа и използва електрическа енергия за домакинството си. Според общите условия на ЧЕЗ Електро България АД основно мое задължение като потребител е да заплащам стойността на използваната от мен електрическа енергия в съответния обект (жилище, офис, склад и т.н.) по начин и в срок, определен от електро разпределителното дружество. Като потребител също така съм длъжен да уведомявам писмено в 30-дневен срок продавача на електрическа енергия (ЧЕЗ) за всяка промяна, свързана с личните ми данни или собствеността (в моя случай, че съм продал имота).

Какви варианти за поведение имам?

 1. Ако купувачът e съвестен и непрехвърлянето на партидата за тока се дължи само на възпрепятстващи го обстоятелства, не на нежеланието му, то може да минем през следната процедура за пререгистрация на битов клиент:

 • необходимо е купувачът да попълни заявление по образец, като в полето за заявяване на услуга се попълва: пререгистрация на битов клиент. Попълват се данни за обекта, като клиентски и абонатен номер и адрес на обекта;

 • необходими са следните документи (освен заявлението по образец): документ за самоличност на собственика или пълномощно (ако той не подава лично заявлението) и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт;

 • преди имаше такса за услугата, но понастоящем по силата на решение на ДКЕВР от 29.05.2013 г. тя е безплатна;

 • ЧЕЗ имат 7-дневен срок да извършат заявената услуга.

 1. Ако на купувача “не му дреме”, че не е пререгистрирал партидата, то изходът е да взема нещата в свои ръце:

 • уведомявам ЧЕЗ писмено, че вече не съм собственик на имота, по отношение на който е открита партидата за ток; и заявявам, че искам да бъде прекратено подаването на ток към имота – бланката мога да изтегля оттук, като посоча клиентския номер на обекта;

 • на взаимно уговорени между мен и ЧЕЗ дата и час в мое присъствие или на упълномощено от мен лице, представител на ЧЕЗ отчита показанията на електромера и прекъсва снабдяването с ток на имота;

 • необходимо е да представя документ за самоличност;  документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността; както и документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения (сметки) към ЧЕЗ, в това число и тези, които е навъртял купувачът на имота след продажбата;

 • услугата се заплаща, като за нея дължа според тарифата на ЧЕЗ;

 • в този случай обаче, купувачът може би ще бъде леко “изненадан”, когато вечерта замръкне и открие, че някой е дръпнал шалтера и няма ток, но…това си е негов проблем, ако държи да ползва електричество винаги може да подаде заявление за присъединяване към електропреносната мрежа.

(*) В настоящата статия са разкодирани общите условия на ЧЕЗ Електро България АД.(*)

 • Източници

  § Общи условия на ЧЕЗ Електро България АД

  чл. 4 – относно потребителите на електритеческа енергия;

  чл. 13 – относно задълженията на потребителите;

  чл. 47 – относно прекъсването на тока.

  § Общи условия на ЧЕЗ Разпределение България АД

  чл. 40, 53 и 54 – относно прекъсването на тока.

  §Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България” АД в сила от 29.05.2013 г.

  §Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и небитови клиенти от “ЧЕЗ Електро България” АД, в сила от 04.10.2010

  §Решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии