Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Личната ми карта

Автор:
Личната ми карта

Личната карта е документът, който може би се използва най-често в ежедневието. Именно личната карта е най-добрият начин за удостоверяване на самоличността, а заедно с това, е едно изключително удобство при пътуване в рамките на ЕС. И въпреки че личната карта е нещо тривиално и при нея кажи-речи няма кой знае какви мистерии, тя също носи своите специфики.

NB! Информацията в личната карта по своята същност представлява лични данни и като такава е защитена.

Любопитно! Личните ми документи са собственост да държавата.

Как се издава лична карта на територията на Република България?

1. Плащам държавна такса. Тя има различен размер в зависимост от времето на издаване на документа. За обиконвена поръчка (30 работни дни) таксата е в размер на:

 • 13 лв, ако съм непълнолетно лице под 18 години;
 • 18 лв., ако съм навършил 18 години, но не съм навършил 58 години;
 • 11 лв., ако съм навършил 58 години;
 • 2 лв. ако имам свидетелство за трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Внимание! За издаване на първа лична карта на лице от 14 до 16 години държавна такса не се дължи! Не се дължи такса и за издаване на лична карта на лице, навършило 70 години.

2. Подавам заявление за издаване на лична карта, което съдържа следните лични данни

 • имена;
 • дата на раждане;
 • място на раждане;
 • пол;
 • единен граждански номер;
 • наличие на друго гражданство;
 • цвят на очите;
 • ръст;
 • постоянен адрес;
 • семейно положение;
 • телефон за връзка.

Заявлението се подписва лично от мен в присъствието на длъжностно лице, което снема и биометрични данни. “Биометрични данни” са изображението на лицето ми и пръстови отпечатъци, които се използват за разпознаване и проверка на заявена самоличност. Ако съм лице, което е непълнолетно или поставено под запрещение – тогава подаването се извършва в присъствието на родител, настойник или попечител. Придружаващият полага подписа си в заявлението.

Получаването на личната карта става при същите условия в срок от 30 дни след подаване на заявлението.

Ако не мога да присъствам лично, за да получа личната си карта, мога да упълномощя друго лице, като пълномощното трябва да е изрично ( т.е. да съм упълномощил лицето точно за това действие) и да е нотариално заверено. Алтернативно мога в заявлението за издаване на лична карта да посоча данните на лицето, което ще я получи вместо мен.

3. Мога да подам заявлението и онлайн по електронен път. За да подам заявление по този начин, има определени изисквания:

 • до момента да ми е издаван личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ;
 • да имам валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис;
 • да са снети необходимите биометрични данни.

Заявлението се подписва с електронния ми подпис. Документът за самоличност се получава лично.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии