Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да се откача от парното на топлофикация?

Автор:
Как да се откача от парното на топлофикация?

Имам планове да се отоплявам с енергия от алтернативни източници или предпочитам да студувам, но да не плащам непосилно високи сметки за парно. И в двата случая искам да се откача от топлофикация. Въпросът е възможно ли е това и по какъв начин или така често дочуваните в градския транспорт думи: “С половинката си се разведох, само с топлофикация не мога!” ще се окажат верни?

Топлоснабдяване

Това е процесът на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия. За да съм част от него, трябва да съм част от топлопреносната мрежа, да съм абонат на топлофикация. Аз обаче не искам да се ползвам от техните услуги. Имам два варианта:

 1. Да спра топлоподаването към отоплителните тела (радиаторите), като завъртя топломера на 0. В този случай, макар да не ползвам “топло”, продължавам да бъда абонат и дължа заплащането на суми само за топлинната енергия от сградната инсталация (тръбите, които минават през стаите в жилището ми) и от отоплителните тела в общите части на сградата, както и за дялово разпределение.
 2. Да се откажа “официално” от топлофикация, минавайки през създадената за това процедура.

Отказ от топлоснабдяване

Вариант 1: Целият блок иска да “разкара” топлофикация.

 • Мнозинство – ⅔ от всички потребители на топлинна енергия за сгради в режим на етажна собственост могат да откажат топлоподаването за цялата сграда, без значение какво мислят другите ⅓ по въпроса.
 • Как? Процедурата е регламентирана в Общите условия, които мога да намеря на сайта на дружеството, в раздел “Документи” или “Информация”. Подписва се декларация от ⅔ от собствениците в сградата, че са съгласни. Подава се писмено заявление по образец до Топлофикация. Заявлението като бланка мога да намеря на сайта или мога да получа такава, когато отида на място. Вписват се данни за абонатната станция. Топлоподаващото дружество е длъжно да извърши прекратяването в 15-дневен срок от постъпване на заявлението. В уговорен срок топлоподаващото дружество демонтира радиаторите (освен ако не искаме да ни останат за спомен).

Важно! В срока от подаване на заявлението до датата на прекратяване на топлоподаването към моята абонатна станция по закон аз продължавам да съм потребител на топлинни услуги и съответно дължа заплащането им.

 • Последици – плащам до деня на прекратяване на отношенията ми с Топлофикация, след това вече никой не може да ми поиска и стотинка.

Вариант 2: Само аз или малцина – по-малко от ⅔ от собствениците в сградата в режим на етажна собственост искаме да се откажем от парното.

 • Как?Процедурата е регламентирана в Общите условия на съответната топлофикация. Тях мога да намеря на сайта на дружеството, в раздел “Документи” или “Информация”. Подавам самостоятелно писмено заявление по образец до Топлофикация. Заявлението като бланка мога да намеря на сайта или мога да получа такава когато отида на място. Топлоподаващото дружество е длъжно да извърши прекратяването в 1-месечен срок от постъпване на заявлението. В уговорен срок топлоподаващото дружество демонтира съоръженията си и пломбира радиаторите ми.

Важно! В срока от подаване на заявлението до датата на прекратяване на топлоподаването към моята абонатна станция по закон аз продължавам да съм потребител на топлинни услуги и съответно дължа заплащането им.

 • Последици от “развода” с Топлофикация
  • повече няма да заплащам ползване на топлоенергия в жилището си, нали затова беше борбата;
  • няма да заплащам такса за дялово разпределение и отчитане на топлинните уреди (топломери), ако е спряно топлоподаването на цялата сграда в режим на етажна собственост; но ако е спряно топлоподаването само към моя имот, тези разходи продължават да ми тежат;
  • дължа обаче плащане на топлинна енергия за общите части на сградата (напр. стълбище);
  • дължа също така и плащане на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация (тръбите, които минават през жилището ми). Не мога да отрежа щранговете, дори и това да не уврежда моите съседи. А и според действащия закон нямам право да отделя отоплителните тела и тръбите от отоплителната инсталация в сградата.

Последните 3 точки са разходи, от които няма как да се освободя, дори да съм “разведен” с Топлофикация във втория вариант.

Демонтиране на радиаторите

По закон, ако живея в сграда в режим на етажна собственост нямам право да се откажа от топлофикация, като отделя отоплителните тела в имота си от топлопреносната инсталация, т.е. демонтирайки радиаторите си и режейки щранговете/тръбите. Какво е мнението на Комисията за защита на конкуренцията? (Според Комисията за защита на конкуренцията тази забрана е напълно адекватна, ако извършвам демонтирането в отоплителния сезон, т.к. е свързано с допълнителни разходи за етажната собственост, предвид изпразването и напълването отново на топлинната инсталация, което се извършва в този случай, но не е обоснована извън този сезон и в този смисъл сериозно засяга благосъстоянието на потребителите. Комисията е на мнение, че тази забрана би следвало да отпадне. Все още обаче е в сила и аз нямам абсолютно никакво право, колкото и несправедливо да е това, да премахна радиаторите и тръбите си.

Санкции

Ако не спазвам установените в закона ред и условия за топлоснабдяване и прекратяването му, подлежа на санкция. Тя е:

 • от 10 000 до 25 000 лв за първо нарушение;
 • и в трикратен размер за всяко следващо нарушение.

(*) В настоящата статия са разкодирани част от Общите условия на “Топлофикация” АД – гр. София. (*)

 • Източници

  § Закон за енергетиката

  чл. 125, ЗЕ – относно топлоснабдяването;

  чл. 153, ал. 2, ЗЕ – относно извършването на отказа от Топлофикация;

  чл. 153, ал. 5, ЗЕ – относно забраната за физическо демонтиране на радиаторите и щраговете;

  чл. 213, ЗЕ – относно санкциите.

  § Наредба № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

  чл. 76 – относно демонтирането на топлинните тела;

  чл. 77 – отказа от топлофикация – ред и срокове;

  § Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на Топлофикация София АД

  чл. 11 – относно отказа и какви суми дължа;

  § Становище № 623-30.05.2013 на Комисията за защита на конкуренцията

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии