Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Всичко, което трябва да знам за акциза

Автор:
Всичко, което трябва да знам за акциза

Дали днес е добър ден за бизнес? Имам идеята. Да видим с какво разполагам… Търговия в добро семейство като това на Европейския съюз – в списъка. Желание за предприятие, което да произвежда алкохол или пък тютюневи изделия… А защо не и само да търгувам с енергийни продукти?  Дотук добре! Остават тънкостите, обвити в параграфи и данъчни оценки, като например една от най-старите форми на облагане – акцизите. Какви са правилата за плащане на акцизи в ЕС, с които като български предприемач или търговец трябва да внимавам? …Защото всеки ден може да бъде добър ден за бизнес!

Какво всъщност представляват акцизите в ЕС?

Акцизът е косвен данък за производство или внос, който се събира еднократно. Популярен още като „данък на греха“, той бива определен от светилото на политическата икономия Адам Смит като стремеж да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала разточителни стоки и услуги. Години по-късно, наред с алкохола и алкохолните напитки, както и цигарите, пурите и пуретите, към списъка на акцизните стоки в ЕС се включват и енергийните продукти, като моторните горива и горивото за отопление, както и електроенергиятаДоказателство за внесения дължим акциз е бандеролът, който е държавна ценна книга и трябва да закупя от Министерството на финансите.

Как работи системата у нас?

Според Закона за акцизите и данъчните складове съм длъжен да плащам акциз, ако съм:

 • лицензиран складодържател;
 • производител;
 • превозвач;
 • доставчик при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
 • краен потребител.

Накратко: Акцизът увеличава цената на продукта. В повечето случаи всяка една от по-горе споменатите дейности се извършва от различни лица. Така сумата, която се добавя към цената на стоката, се поделя между тях.  

Да поговорим в цифри… Каква е акцизната ставка, която трябва да имам предвид?

Европейските директиви предвиждат различни акцизи в зависимост от начина на употреба на съответните стоки. Законът ми налага кратки изчисления. Размерът на дължимия от мен акциз ще получа, ако умножа данъчната основа на стоката по т.нар. акцизна ставка. Данъчната основа за облагане с акциз се определя спрямо вида на стоката и нейните свойства, както следва:

 • Говорейки за алкохола и алкохолните напитки, определящо е количеството хектолитри за градусите Плато при бирата например или за завършен продукт, какъвто е случаят при виното. Така акцизната ставка може да бъде определена според закона от 1,50лв. (при бирата),  до 1100лв. за 1 хектолитър чист алкохол (при етиловия алкохол).
 • Числата на акцизните ставки при моторните горива варират от 0,85лв. за 1 гигаджаул природен газ, до 830лв. за 1000 литра оловосъдържащ бензин.
 • 152 лв. допълнително трябва да предвидя за всеки килограм тютюн за пушене. Акцизната ставка за пури и пурети е 270лв. на 1000 къса.
 • При производството и вноса на цигари сумите и условията винаги са по-сложни за извеждане заради т.нар. пропорционален акциз, или установяване в процент към продажната цена. Плюсът на този вид акцизна ставка е добре познат сред икономистите и търговците. Той гарантира по-голяма сигурност на приходите заради минималната заплаха от страна на инфлационните процеси.  Според буквата на закона акцизната ставка на пропорционалния акциз трябва да нараства всяка година спрямо продажната цена на цигарите в дадената държава членка на ЕС. Така от 1 януари 2017 ставката е 27 на сто от продажната цена, а от първия ден на 2018г. ще бъде 25 на сто. 

Важно! Дължимият акциз се внася в държавния бюджет на страната.

„Обичайните освободени“ от плащане на акциз:

От плащане на акциз се освобождават иначе наглед акцизни стоки, когато: 

 • са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;
 • освобождаването е прието според международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила у нас;
 • акцизните стоки са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, членка на НАТО; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;
 • са внесени с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;
 • когато са закупени от мен като физическо лице в друга държава членка за лични нужди и превозвани от мен в точно определени в законодателството количества;
 • когато са предназначени за институциите на Европейския съюз и др.

Важно! Платил/а съм вече акциза за алкохол или алкохолни напитки. Въпреки това сумата може да ми бъде възстановена, когато стоката е използвана за:

 • медицински цели;
 • проби за анализ;
 • научни изследвания;
 • в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

Още малко в дълбочина… Или какви количества мога да пренеса като физическо лице за лични цели, без да ми бъде наложен допълнителният данък?

Закупените от мен тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка, които искам да внеса в родината си за лични нужди, се освобождават от облагане с акциз, ако са в предвидените от закона рамки, а именно: 

 • цигари до 800 бр.;
 • пури до 200 бр.;
 • пурети до 400 бр.;
 • тютюн за пушене до 1 кг.;
 • алкохолни напитки (с определения от закона код по КН 2208) до 10 л.;
 • вина до 90 л., от които пенливи до 60 л.;
 • бира до 110 л..

Контрол, ограничения, нарушения…

Действащ специализиран административен орган у нас е Дирекция „Акцизи“, част от Агенция „Митници“. Специалистите изпълняват най-общо казано контролна функция. Те могат да вземат проби от помещенията, инсталациите и съоръженията на лицата, които извършват дейности с акцизни стоки. 

Внимание! В нарушение на закона съм винаги, когато предлагам, продавам или превозвам акцизни стоки, а не разполагам с необходимия данъчен документ или фактура, митническа декларация или друг документ, бил той електронен или на хартиен носител, доказващначисляването или обезпечаването на акциза!

При откриване на нарушение и налагане на административно наказание последствия има. Очаква ме:

 • изземване и задържане на стоките с пълен опис, както на предмета на нарушение, така и на послужилите за неговия пренос или превозване средства  и съоръжения. 
 • запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението.
 • Глоба! При това в двоен размер на дължимия акциз за физическите лица, но не по-малко от 1000 лв. Повторя ли нарушението, ще трябва да се простя с най-малко 2000 лв. За юридическите лица и едноличните търговци цифрите изглеждат така: имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, като там възможната глоба започва от 2000лв, а при повторно нарушение прагът ще е 4000лв.
 • Когато двойният размер на акциза на стоките не надвишава 50 лв. нарушението е в графата на т.нар. маловажни случаи. В тази ситуация митническите органи имат право да ми наложат глоба с фиш.

Иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на държавата акцизни стоки също са под контрола на митническите органи и подлежат на преработка, продажба или пълно унищожаване.

Актуализира: Юрия Марковска

 • Източници

  Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):

  чл. 1, ал. 1; чл. 3 – относно данъчно задължените лица.

  чл. 2; чл. 4 т.1 и т. 7  – относно стоките, които подлежат на облагане с акциз.

  чл. 21 – относно освободените от заплащане на акциз акцизни стоки.

  чл. 22, ал. 4 – относно възвръщане на сумата на вече заплатен акциз.

  чл. 39 – относно акцизната ставка при цигарите.

  чл. 41 – относно формулата за изчисляване на акциза.  

  чл. 124, ал. 5 – относно иззетите и задържани, отнетите и изоставени акцизни стоки.

  чл. 124б; 126; чл. 127, ал. 1 – относно наказанието при открити нарушения на физическо или юридическо лице.

  Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове:

  чл. 4в – относно позволените от Закона количества за внос на акцизни стоки, освободени от акцизна ставка.

  Наредба № 3 от 18 април 2006г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки:

  чл. 4 – относно контролната функция на митническите органи.

  Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии