Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Смяна на доставчик на електроенергия за юридически лица

Автор:
Смяна на доставчик на електроенергия за юридически лица
Правото не е актуално, поради законодателни изменения. Предстои приемане на нови правила, които ще разкодираме скоро на pravatami.bg.

Смяната на доставчик на електроенергия („ток“) е един от сравнително лесните начини за сериозно намаляване и планиране на разходите. Ако съм собственик на фирма или отговарям за разходите, мога да се възползвам от тази възможност, гарантирана от Закона за енергетиката.

Това става подобно на смяната на мобилен оператор с някои съществени особености. Ето какво мога да направя в три стъпки.

1. Първо, трябва да проверя дали мога да получа достъп до свободния пазар на електроенергия.

Въпреки че законът дава право на всеки един клиент да смени доставчика си, на практика това право в момента е ограничено от техническите изисквания. Най-важното от тях е наличието на електромер с почасово измерване на консумираната ел. енергия. Електроразпределителното предприятие е задължено да инсталира такъв електромер на всеки обект (сграда):

 • присъединена на средно напрежение (СрН) или
 • присъединена на ниско напрежение (НН) с предоставена мощност над 100 киловата.

Ако имам малко магазинче или друга сграда със сметка за ток под 1000-2000 лв на месец. едва ли ще отговоря на горните изисквания. По вероятно е да ги покривам, ако имам голяма офис сграда, производствена сграда (цех), голям хотел и т.н.

Как да разбера дали покривам тези изисквания?

Взимам и разглеждам последната си фактура за ток. Там мога да открия информация дали съм присъединен на средно напрежение (СрН) или ниско напрежение (НН). Ако съм присъединен на ниско напрежение, търся текст „предоставена мощност … кВт“, за да разбера дали е над 100 кВт.

Установявам, че отговарям на изискванията.

2. Второ, избирам си нов доставчик на електроенергия

Ако за първи път си избирам доставчик на електроенергия на свободния пазар, това означава, че до момента снабдяването ми се извършва от административно назначен доставчик по регулирани цени. В зависимост от района, това може да е ЧЕЗ Електро България АД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД или Енерго-про Продажби АД. Трябва да знам, че цените, които плащам за ток на регулирания пазар са значително по-високи от тези, които мога да получа от доставчик на свободния пазар. Добре, че законът ми позволява да прекратя договора си с тях по всяко време и да избера доставчик на свободния пазар.

Доставката по свободно договорени цени се извършва от лицензирани за тази дейност търговски дружества. В момента те са над 20 на брой. Свързвам се с няколко търговеца и искам оферти. За мое улеснение мога да ползвам посредник, който ще ми предостави оферти и сравнение на цени и условия наведнъж.

Важно е да внимавам в условията на предложените договори – какви услуги включва, дали цената е фиксирана, изисква ли се обезпечение от моя страна и т.н.

Избирам си доставчик, който отговаря на моите изисквания и се споразумявам с него.

3. Трето, регистрирам обекта/обектите (сградите) си на свободния пазар

След като съм се договорил с новия доставчик следва да регистрирам обекта / обектите си на свободния пазар. Трябва да мина през две процедури – подаване на искане за достъп до пазара и подаване на искане за промяна на принадлежността към балансираща група. Няма нужда аз да се занимавам с това, тъй като мога да дам пълномощно на избраният от мен доставчик и той да направи регистрацията от мое име.

Процесът отнема между 2 и 8 седмици, в зависимост от това дали обектите ми са регистрирани на пазара. Доставката по новия договор винаги започва от първо число на месеца. Чакането си струва, тъй като мога да спестя доста пари.

Какво друго трябва да знам?

 • Мога да сменя доставчика само на услугата „снабдяване с електрическа енергия“. Не мога да сменя доставчика на услугата „достъп до мрежата и разпределение“. Това означава, че ще заплащам потребената електрическа енергия на новия доставчик, но ще продължа да плащам такси за ползване на мрежата на електроразпределителното предприятие.
 • Доставчикът на електрическа енергия няма отношение към качеството на снабдяване. Изборът на нов доставчик не променя по никакъв начин задълженията на електроразпределителното предприятие.
 • Мога да сменя доставчика си както при всяка друга услуга – след изтичане или прекратяване на договора.
 • По време на смяната на доставчик захранването ми няма да бъде преустановено, тъй като не се извършват никакви физически действия по мрежата.
 • Източници

  §Закон за енергетиката

  Чл. 95, ЗЕ – относно възможността за смяна на доставчик

  §Правила за търговия с електрическа енергия

  Чл. 86 от ПТЕЕ – относно изискването за наличие на специален електромер и задължението на мрежовия оператор

  Чл. 100 и чл. 103 – относно процедурите по смяна на доставчик и регистрация на свободния пазар.

  §Правила за измерване на количеството електрическа енергия

  Чл. 3 ал. 5 от ПИКЕЕ  – относно изискването за наличие на специален електромер и задължението на мрежовия оператор

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии