Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за куриерските услуги?

Автор:
Какво трябва да знам за куриерските услуги?

“Имаш поща” или как усмихнат пощальон на велосипед в синя униформа ми носи писма и пакети до входа на дома ми. Приложимо ли е това в реалността? В съвременния бързооборотен свят използването на куриерските услуги е доста разпространено. Какви права имам при използването на тази услуга и какво трябва задължително да знам?

Куриерската услуга е вид пощенска услуга, но с някои екстри, което естествено се отразява на цената й. Логиката е, че куриерската услуга гарантира по-голяма бързина и надеждност. Куриерската услуга се отличава от обикновената пощенска такава по това, че включва приемане, пренасяне и доставяне на пратка лично на получателя. В зависимост от самата куриерска услуга, изпълнението ѝ може да обхваща и:

 • взимане от адреса на подателя;
 • доставяне на точно определена дата;
 • възможност за смяна на направлението в движение;
 • възможност за смяна на получателя в движение;
 • контролирано наблюдение на пратките;
 • проследяване на пратката по трасето и задаване на точно определено трасе ( по изрично желание на клиента);
 • други допълнителни услуги за получателя и подателя, след направата на необходимите уговорки.

Всяка куриерска служба работи на принципа на договор с общи условия със своите клиенти, като договорите са достъпни както на интернет страниците на куриерите, така и във всеки офис на съответната фирма.

NB! Поставянето на подпис (собственоръчен, електронен, парола за достъп) върху различните видове документи, които ви предоставят куриерските служби, както и в сайта им при следенето на траекторията на пратката, например, означава, че съм запознат с общите условия в договорите и че не мога при никакви обстоятелства да претендирам незнание. Ето някои от общите положения в договорите на куриерските служби:

 • Има само едно обстоятелство, при което е разрешено пратките да бъдат отворени и прегледани – наличието на достатъчно основание да се счита, че пратката съдържа опасни или забранени за пренасяне вещества (например колет тиктака, или в плика на писмото е видимо, че има някаква субстанция с прахообразен характер). Във всеки друг случай, тайната на кореспонденцията (Под тайна на кореспонденцията се има предвид вида, съдържанието и всички данни на подателя и на получателя, но също така и възможността съдържащите се в  тях информация и предмети да бъдат известни само на подателя и получателя) е гарантирана.
 • Конфиденциалността на изпращача и на получателя е абсолютно гарантирана и само оторизираните органи в лицето на МВР имат право да изискват информация за двете страни по пратката.
 • Под “нарушаване тайната на кореспонденцията” се има предвид нарушаване на физическата цялост на пратките, извличане на информация или предмети от тях.
 • В случай че получите отворена пратката си, без да е налице каквото и да е основание за това, или съставен констативен протокол за извършения “обиск”, мога да се обърна към Комисията за регулиране на съобщенията.

Кои са забранените за пренасяне вещества? В пощенските пратки (в страната и в чужбина) е забранено поставянето на:

 • наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
 • оръжие, взривни и запалителни вещества или предмети;
 • религиозни материали на нерегистрирани вероизповедания, организации и секти;
 • движими паметници на културата
 • предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Куриера или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения.

Специално внимание следва да се обърне към пратките, съдържащи ценности – потребителите имат право да изпращат монети, банкноти, парични знаци, чекове, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни и подобни, но само ако предварително обявят стойността на пратката. Изпращането им като обикновена пратка е изключено, позволено е само като пратка с предварително обявена стойност.

Ако пък искате да изпратите химически вещества, ваксини и лекарства, бои, лакове, лепила и масла трябва да ги обявите като специфична пратка, като с това се цели сигурността на останалите пратки и на куриера (например да не се обръщат кашоните, да се поставят с особено внимание и т.н.)

Какво да правя ако доставката закъснее или е повредена по вина на Превозвача?

В срок от 6 месеца от датата на приемането на доставката имам право да подам рекламация, ако доставката е била непълна, неправилна или закъсняла. В такъв случай куриерската служба ще заплати щетите, които обаче не могат да бъдат по-големи от десетократния размер на заплатената цена за услугата.

NB! Куриерската фирма носи отговорност за преки вреди, не и за пропуснати ползи!

Актуализира: Магдалена Митева

 • Източници

  § Закон за пощенските услуги (ЗПУ):

  т. 18 от Допълнителните Разпоредби – относно определянето на куриерските услуги.

  Общи условия на Еконт Експрес:

  т.5, т.5.1, т.5.2 – относно запознаването с Общите условия и полагането на подпис;

  т.13- относно конфиденциалността на подателя и получателя;

  т.35, т.35.1, т.35.2, т.35.3, т.35.4, т.35.5 – относно правата и задълженията на куриера;

  т.36, т.36.1, т.36.2, т.36.3 – относно правата и задълженията на подателите;

  т.41, т.41.1, т.41.2 –  относно специфичните товари;

  т.43, т.43.1, т.43.2, т.43.3, т.43.4, т.43.5, т.43.6, т.43.7 – относно забранените за пренос стоки;

  т. 44  – относно рекламациите и рекламационното производство.

  т.47 – относно отговорността на куриера.

  Приложение към Решение № 646 / 22.01.2004 г. относно мерките за опазване тайната на кореспонденцията

  чл.5 –  относно определението за тайната на кореспонденцията;

  чл.18 – относно понятието “тайна на кореспонденцията”;

  чл. 17 – относно упражнявания контрол от Комисията за регулиране на съобщенията”;

  чл.19 – относно понятието “нарушаване тайната на кореспонденцията”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолина Григорова

Виолина Григорова

автор

Наскоро дипломиран юрист, Виолина работи в областта на Обществените поръчки, но продължава да намира време да пише за pravatami.bg. Казва, че работата в обществена полза ѝ носи незаменимо удовлетворение.

Свързани статии