Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Защо да гласувам за Европейски парламент?

Автор:
Защо да гласувам за Европейски парламент?

Откакто България е член на Европейския съюз имам право да гласувам на изборите за Европейски парламент. Необходимо ли е обаче да участвам в този вот? Как се осъществява той? Важни ли са функциите на Европейския парламент и евродепутатите и по какъв начин те влияят на мен и моя живот?

На първо място – какво представлява Европейският парламент?

Европейският парламент (ЕП) е една от трите най-важни институции на ЕС. Той е и единственият европейски орган, чиито членове (евродепутатите) се избират пряко от хората. На всеки 5 години гражданите на държавите членки на ЕС участват в избори, чрез които те избират всичките 751 депутати в ЕП. 

Как се осъществява гласуването?

Изборите за ЕП се провеждат във всяка една държава членка. При тях се следва както националното законодателство, така и няколко норми, поставени от ЕС. Най-важното общо правило предвижда използването на пропорционалната избирателна система. Например въпреки че Великобритания използва мажоритарната система при парламентарните си избори, тя е задължена да приложи пропорционалната при изборите за ЕП. (Информация относно разликата между двете избирателни системи мога да открия тук.)

Въпреки това обаче много други важни въпроси, свързани с условията и начина на провеждане на изборите, се определят от националните закони. Така например в Австрия както на националните, така и на европейските избори гласуват всички граждани над 16 години. Във всички други държави от ЕС (включително и България в гласуването могат да участват единствено граждани над 18-годишна възраст.

Важно! Мога да гласувам за избор на ЕП освен в България и в друга държава членка на ЕС. За целта обаче е нужно да съм регистрирам в съответната страна. Например ако живея в Германия, макар да съм български гражданин, ще мога да гласувам там и моят глас ще бъде отчетен. В този случай  обаче аз ще гласувам за германските кандидати за евродепутати, а не за българските.

Какъв е съставът на ЕП?

Общият брой на избраните евродепутати е 751, като те са неравномерно разпределени. Всяка държава членка в зависимост от населението си има на разположение определен брой депутатски места. Колкото по-голямо е населението й, толкова повече представители ще има тази държава в ЕП. Например Германия като държава с най-многобройно население има 96 евродепутати, а Люксембург (с най-малкото население) има 6. България се нарежда сред държавите със средно голямо население, поради което тя има 17 депутати в Европейския парламент.

Важно! По време на гласуването за ЕП кандидатите биват поставени в партийни листи спрямо националните партии. Следователно, когато гласувам за избирането на български евродепутати, аз ще дам моя вот в зависимост от партиите в България.

Въпреки това обаче избраните кандидати не остават представители на националните си партии, а стават част от една от европейските партии в ЕП в зависимост от политическата си ориентация. Например ако бъде избран за евродепутат кандидат от някоя либерална българска партия, то той ще стане член на политическата група на ЕП – Алианс на либералите и демократите за Европа. Това е партия, която не съществува в националните държави, а единствено в Европейския парламент.  По този начин евродепутатите се групират и гласуват според политическите си позиции, а не спрямо своята националност.

Какви са функциите на избраните евродепутати?

Най-важното задължение на евродепутата през 5-годишния му мандат е да защитава чрез своята дейност интересите на съгражданите си. На практика избраният от мен евродепутат изпълнява ролята на мой представител в ЕП. Той носи отговорност за своя начин на гласуване пред мен и пред другите български граждани, поради това, че той е бил избран пряко от нас, за да ни представлява в ЕС.  

Как решенията на евродепутатите влияят на мен и моя живот?

 

 • Европейският парламент, заедно с Европейската комисия и Съветът на ЕС, осъществяват законодателния процес на Съюза. Той се изразява накратко в изготвяне на предложение за закон от Европейската комисия, а след това Европейският парламент и Съветът на ЕС (министрите на държавите членки) гласуват дали да приемат предложението. (Подробна информация относно законодателния процес в ЕС мога да открия тук.)


Важно! На практика без одобрението на мнозинството от евродепутатите не може да бъде приет закон в ЕС. Тези гласувания на членовете на ЕП оказват пряко влияние върху мен и моето ежедневие, тъй като създадените европейски закони са абсолютно задължителни за всички държави членки. Приетите актове създават права и задължения както на мен като гражданин, така и на моята фирма например. 

 • Евродепутатите също така одобряват и бюджета на ЕС. Финансовата рамка определя какви европейски програми ще се осъществят, кои области и политики ще бъдат финансирани и колко голяма финансова помощ ще бъде отпусната за тях. От това зависи не само възможността ми да кандидатствам за финансова помощ по някой проект, но и определя до известна степен начина, по който би могъл да се обнови града, в който живея.
 • Европейският парламент одобрява председателя на Европейската комисия и останалите еврокомисари. Това е важна функция, поради това, че Комисията е основният двигател на ЕС, давайки почти всички законодателни предложения. Евродепутатите също така имат възможност да гласуват вот на недоверие, с който да задължат Комисията да подаде оставка.
 • Евродепутатите упражняват правомощия за контрол и надзор над останалите европейски институции. Те наблюдават как работят останалите органи и по какъв начин се изразходват парите на европейските граждани, в това число и моите. ЕП може да задава въпроси дори на Комисията и на Съвета на ЕС.
 • Европейският парламент избира също така и европейския омбудсман. Това е независима инстанция, която разследва обвинения в лоши административни практики от страна на институция/орган на ЕС. Подобна жалба мога да подам и аз, като от тук мога да получа подробна информация за процедурата.
 • Европейският парламент одобрява и търговските договори със страни извън ЕС. Ще бъде нужно съгласието на ЕП, за да се подпише например споразумение за свободна търговия със САЩ. Този договор, както и всички подобни, ще окажат въздействие върху предлаганите стоки и храни в магазините.
 • Имам право да отправя и петиция до членовете на ЕП за проблеми, попадащи в правомощията на ЕС. Петициите се разглеждат от Комисията по петициите към ЕС. Допълнителни насоки за това кога и как мога да отправя петиция мога да открия тук. 

 • Източници

  Договор за ЕС (ДЕС):
  чл. 14, ал. 1 – относно законодателните и бюджетните функции на ЕП, както и избирането на председател на ЕК;
  чл. 14, ал. 2 – относно броя и състава на членовете на ЕП;

  чл. 14, ал. 3 – относно мандата на евродепутатите и тяхното избиране;

  чл. 16, ал. 1 – относно законодателните и бюджетни функции на ЕП.

  Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):

  чл. 22 – относно гласуването в чужбина;

  чл. 223 – относно гласуването за избор на ЕП;

  чл. 227 – относно отправянето на петиция към ЕП;

  чл. 228 – относно избирането на европейски омбудсман и неговите функции;

  чл. 230 – относно отправянето на въпроси към ЕК и Съвета;

  чл. 231- относно гласуването с мнозинство в ЕП;

  чл. 234 –относно вота на недоверие към ЕК;
  чл. 294 – относно законодателната процедура на ЕС.

  Изборен кодекс:

  чл. 350, ал. 1 и 2 – относно 18-годишния минимум за гласуване;

  чл. 353 – относно използването на пропорционалната избирателна система.

  Решение 26/62 – относно създаването на права и задължения на физическите и юридическите лица.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пламена Грозева

Пламена Грозева

автор

Уча Европеистика в СУ "Св. Климент Охридски". С удоволствие станах част от екипа на pravatami.bg, за да помогна в повишаването на правната култура на българското общество. Активните граждани са именно двигателят на промяната!

Свързани статии