Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да напиша петиция до Европейския парламент?

Автор:
Как да напиша петиция до Европейския парламент?

Имам оплакване, касаещо околната среда, защитата на потребителите или правата ми като гражданин на ЕС? Мога да изпратя петиция до комисията по петиции на Европейския парламент, който ще положи усилия да осигури ефективно решение по всеки проблем, който попада в областите на компетентност на ЕС.

Относно петицията до ЕП:

Като гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице, аз мога индивидуално или колективно с други лица да отправя петиция до Европейския парламент.

Петицията ми може да представя индивидуално искане, жалба или забележка относно прилагането на правото на ЕС, както и да бъде призив до Европейския парламент да приеме позиция по конкретен въпрос. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да насочи вниманието си към всяко нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни власти или друга институция.

Важно! Трябва да имам предвид, че жалбите във връзка с нарушения на органите и институциите на ЕС трябва да отправя не до Европейския парламент, а до Европейския омбудсман. За да не се налага моята жалба да бъде препращана към омбудсмана, при проблеми свързани с нарушения на институциите на съюза, трябва да се обърна направо към Европейския омбудсман.

Как да подам петиция?

Петиция мога да подам по пощата или онлайн чрез интернет страницата на Парламента.

Петицията трябва да включва :

  • име на всяко от лицата, които подават петиция;
  • националност на всяко от лицата, които я подават;
  • постоянен адрес на всяко от лицата, които я подават;
  • пълно изложение на съответната жалба, която трябва да се отнася до въпрос, засягащ ме пряко (NB! възможно е връзката с посочения проблем да не е пряка, тъй като спектърът от проблемни теми е широк – от въздействието на инфраструктурата върху околната среда до липсата на подходящи условия за хора с увреждания);
  • цялата информация, написана на един от официалните езици на Европейския съюз (българският е един от тях).
  • подпис на мен и на останалите лица, които застават зад петицията. Подписът може да бъде и електронен;

Ако петицията ми не отговаря на тези изисквания:

  • тя се оставя без разглеждане;
  • аз, в ролята си на вносител, ще бъда уведомен за причините за това.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии