Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой друг иска да узнае функциите на един еврокомисар в Европейската комисия?

Автор:
Кой друг иска да узнае функциите на един еврокомисар в Европейската комисия?

Напоследък все по-често се дискутира темата за българския еврокомисар. Дори ни се случи да останем без такъв за известно време. Какви функции обаче изпълнява нашият представител в Европейската комисия (ЕК)?  Как се избира той и по какъв начин влияе на работата на Съюза и на развитието на България?


На първо място – какво представлява Европейската комисия?

Комисията, заедно с Европейския парламент(ЕП) и Съвета на ЕС, е част от трите основни институции на ЕС. Те участват в законодателния процес, като изпълняват най-важните дейности на съюза. 

Европейската комисия (ЕК) е орган, който има над 30 хиляди служители. Най-важната роля в работата му имат именно комисарите. Те са 28, по един от всяка държава членка, като всеки от тях отговаря за определен ресор. Такава област може да бъде бюджета, енергетиката, дигитализацията, околната среда и други. Всяка държава членка номинира свой гражданин, който да заеме позицията на един от комисарите. 

Важно! Макар комисарите да са национална кандидатура, те трябва да работят като абсолютно независими експерти. Те не могат да действат в интерес на своята държава или да изпълняват инструкции на някое правителство. На практика българският комисар не защитава интересите на България, а тези на Европейския съюз. Нашият интерес се представлява от българските министри по време на гласуванията в Съвета на ЕС, както и от българските евродепутати в Европейския парламент.

Защо еврокомисарите са важни, щом не защитават националния интерес и какви всъщност са техните функции?

Европейската комисия и нейните комисари имат три основни задължения: да бъдат мотор, пазител и изпълнител на правото на ЕС.

 • На първо място Комисията притежава абсолютната законодателна инициатива, с която стартира законотворческия процес. Тя предлага различни закони (директиви, регламенти) в областите, в които има правомощия. Тук много важна роля играе разпределението на комисарите по ресори. Всеки комисар има свой екип, с който изготвя предложение за въвеждането на закон в неговата ресорна област. Например комисарят, който отговаря за околната среда, изготвя законодателни предложения именно в областта на опазването на природата. След като проектозаконът бъде изготвен и представен, Съветът на ЕС (министрите на държавите членки) и Европейският парламент (евродепутатите) гласуват дали да се приеме предложението.

  На практика тук функциите на комисарите наподобяват тези на министрите в една държава, а Европейският парламент и Съветът на ЕС действат като двукамерен парламент, който одобрява чрез гласуване предложенията.

  Важно! След като законът (регламент или директива) бъде приет, той автоматично придобива предимство над националното законодателство. Тоест ако българският закон противоречи на регламента, то нашата разпоредба автоматично спира да се прилага. Също така създадените закони са абсолютно задължителни за всички държави членки, като създават права и задължения както за държавните институции, така и за физическите и юридическите лица в тях. 
 • Комисарите се считат за пазители на правото на ЕС, тъй като следят за неговото спазване. Те могат да заведат дело в съда на ЕС срещу държава, когато тя не изпълнява задълженията си. По тази процедура страната ни неведнъж е наказвана, като един такъв пример е осъждането ни заради лошото качество на въздуха. Съдът в Люксембург може да налага при тази процедура и финансови санкции.
 • Европейската комисия има и изпълнителни правомощия. Тя, благодарение на своите комитети от експерти и агенции, изпълнява и ръководи ежедневната работа по изпълнение на политиките, програмите и бюджета на ЕС.

Кога мога да се обърна към Европейската комисия?

 • Всички граждани на ЕС можем да участваме пряко в разработването на политиките на Съюза чрез Европейската гражданска инициатива. Тя ни дава възможност да призовем Комисията да направи конкретно законодателно предложение. За целта обаче нашето предложение трябва да бъде подкрепено от 1 млн. граждани на ЕС, от най-малко 7 различни държави.
 • Имам право също така да подам официална жалба, ако смятам, че в даден случай правото на ЕС не се прилага правилно. Мога да подам жалбата онлайн или по пощата.
 • Мога да участвам и в обществена консултация на Комисията по въпрос от мой интерес. От тук  мога да се информирам бързо и лесно относно съответното предложение на Комисията и да участвам в консултацията.

Как се избира и сформира ЕК?

28-те комисари имат 5-годишен мандат, като те винаги се избират след провеждането на изборите за Европейски парламент. Изключение е единствено, ако някой от комисарите преждевременно напусне своя пост и трябва да бъде избран друг на негово място (каквато ситуация възникна по отношение на нашия комисар).

Процедурата за избиране на комисари стартира с избора на председател на Европейската комисия. Той е един от 28-те комисари, като отговаря за дейността на цялата Комисия, определя насоките в работата на комисарите и разпределя техните ресори, поради което винаги бива одобрен първи.

Европейският съвет (институцията, състояща се от министър-председателите/президентите на държавите членки) номинира чрез гласуване председател на Комисията. По принцип Европейският съвет винаги предлага кандидат от партията, която е получила най-много евродепутати след проведените избори за Европейски парламент.

След като Европейският съвет излезе с номинация, кандидатът изнася реч пред Европейския парламент, в която представя своите цели и приоритети. След това ЕП с абсолютно мнозинство гласува дали да го одобри. Ако предложението бъде отхвърлено, Европейският съвет трябва да излезе с нов кандидат. Ако пък го приеме, той получава възможността да сформира екипа от комисари. 

Как става изборът на еврокомисари?

Избраният вече председател на Европейската комисия получава номинациите на всички държави членки за комисари. Той изготвя проект, в който сам определя ресора, за който ще отговаря всеки кандидат-комисар. Следващата стъпка се изразява в това бъдещите комисари да бъдат изслушани от парламентарната комисия в Европейския парламент, която отговаря за съответния ресор. Например предложеният за комисар с ресор бюджет, бива разпитан от депутатите, които са членове на бюджетната комисия на ЕП. След като приключат изслушванията евродепутатите дават своето одобрение за кандидатите като екип, а не за всеки комисар поотделно.
Важно! Евродепутатите могат да покажат, че не одобряват предложен комисар. Това води до нова номинация на държавата, която е издигнала кандидата. Такъв случай е имала и България.

Освен ЕП и Европейският съвет трябва да одобри кандидатите. След като бъдат избрани 28-те комисари, те изпълняват тази длъжност в продължение на 5 години. Нямат ограничение в броя мандати, които могат да поемат, т.е. комисарят от България може да бъде такъв и след изтичането на тези 5 години, стига да бъде отново номиниран и одобрен. Председателят на Европейската комисия обаче има право на най-много два мандата на тази позиция.

 • Източници

  Договор за ЕС (ДЕС):
  чл. 13 – относно институциите на ЕС;

  чл. 14, ал.1 – относно одобряването на председателя на ЕК от ЕП

  чл. 14, ал. 3 – относно изборите за Европейски парламент;

  чл. 15, ал. 2 – относно състава на Европейския съвет;

  чл. 17, ал. 1 – относно правомощията на ЕК да стартира наказателно дело срещу държава членка и нейните изпълнителни правомощия;
  чл. 17, ал. 2 – относно законодателната инициатива на ЕК;

  чл. 17, ал. 3 – относно независимостта и мандата на комисарите;

  чл. 17, ал. 5 – относно броя комисари;

  чл. 17, ал. 6 – относно функциите на председателя на ЕК;

  чл. 17, ал. 7 – относно номинирането на комисари председател на ЕК;

  Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):
  чл. 294 – относно законодателната процедура.

  Правилник за дейността на Европейския парламент:
  чл. 188 – относно одобряването на Комисията.

  Решение 2010/41/ЕС – относно броя комисари.

  Решение 6/64 – относно предимството на правото на ЕС.

  Решение 14/83 – относно правата и задълженията, които предизвиква правото на ЕС върху държавни институции.

  Решение 26/62 – относно правата и задълженията, които предизвиква правото на ЕС върху физически и юридически лица.

  Регламент № 211/2011 – относно възможността за законодателната инициатива на гражданите на Съюза.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пламена Грозева

Пламена Грозева

автор

Уча Европеистика в СУ "Св. Климент Охридски". С удоволствие станах част от екипа на pravatami.bg, за да помогна в повишаването на правната култура на българското общество. Активните граждани са именно двигателят на промяната!

Свързани статии