Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Председателство на ЕС – какво означава това?

Автор:
Председателство на ЕС – какво означава това?

През последните седмици по новините и във вестниците актуална тема е това, че България е председател на Европейския съюз през 2018г. Обсъждат се ремонти на зали, избор на лого, ръководители на екипи, но какво всъщност означава това председателство? Какви отговорности имаме? Получаваме ли някакви привилегии през този период и колко пари ще ни струва всичко това?

На първо място – какво представлява председателството на ЕС?

Всяка държава членка има задължението да председателства Съвета на ЕС за период от 6 месеца. Европейският съвет определя ротационен график, разделен на периоди от по 18 месеца. Всеки период се ръководи от група от три държави, като всяка една от тях председателства Съвета за 6 месеца. Трите държави се групират на база тяхната площ, като винаги трябва да са заедно една малка, една средна и една голяма. За периода юли 2017г. – декември 2018г. е определено Естония, България и Великобритания да бъдат председателки.

Важно! Поради излизането на Обединеното кралство от Съюза ротационният принцип се промени, като Великобритания е заменена с Австрия, а България започва своя 6-месечен период малко по-рано – на 1.01.2018г.

Какво е Съветът на ЕС?

Съветът на ЕС е една от трите институции, заедно с Европейската комисия и Европейския парламент, която участва активно в законодателния процес на ЕС. Съветът на ЕС се състои от по един министър на всяка държава членка, като всеки от тях защитава интересите на своята страна. Органът заседава в различни състави според темата, която се обсъжда. Например ако ще се гласуват външнополитически проекти, Съветът ще се състои от 28те външни министри на държавите членки.

Ролята на Съвета е от важно значение за функционирането на ЕС, тъй като той, заедно с Европейския парламент, одобрява законодателните предложения на Европейската комисия.

Важно! За да се приеме един проектозакон от Съвета, трябва да са гласували „за“ минимум 55% от министрите, като те трябва да са представители на поне 65% от населението на ЕС. Ако обаче предложението е в областта на външната политика или сигурността, Съветът взима своето решение с единодушие.

Важно! Съветът на ЕС е различна институция от Европейския съвет и Съвета на Европа.

 • Европейският съвет също е орган на ЕС, но той се състои само от държавните лидери. Такива са например министър-председателите при парламентарните републики и президентите при президентските. Тази институция не предлага и не гласува закони, а само определя приоритетите и насоките на развитие на Съюза.

 • Съветът на Европа пък е международна организация, която не е част от ЕС.

Какви задължения има България като председател на Съвета на ЕС?

Трите държави членки, които осъществяват председателството, работят в тясно сътрудничество помежду си. Те изготвят общ план, в който се определят основните теми и проблеми, които да бъдат водещи  в Съвета в периода на тяхното председателство.

Важно! Въз основа на този общ план всяка една от държавите, включително и България, изготвя собствена по-подробна 6-месечна програма, в която определя приоритетите си.

На база тази програма държавата-председател определя дневния ред и въпросите, които ще се обсъждат. По този начин България може да постави в центъра на работата на ЕС приоритети, които са от ключово значение за нея. Освен това председателстващата страна планира, организира и ръководи заседанията на всеки един състав на Съвета на ЕС. Например срещите на Съвета по селско стопанство ще бъдат водени от българския министър на земеделието.

Важно! Съветът по външни работи на ЕС има постоянен председател. Това на практика означава, че само този състав на Съвета няма да бъде ръководен от български представител.

Друга важна задача на България като председател на Съвета на ЕС е задължението да ръководи Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите членки, работните групи и всички подготвителни органи на Съвета. От нас се изисква също така да осигуряваме нормалното протичане на законодателния процес, организирането на съпътстващи политически, експертни и културни мероприятия, както и представляването на Съвета в отношенията с другите институции на ЕС.

Колко ще ни струва всичко това?

Парите, чрез които се организира и провежда председателството идват от националния бюджет на държавата, а не от този на ЕС. През последните години цената на едно председателство се движи между 41 милиона и 171 милиона евро. Бюджетната прогноза за Българското председателство е за 150 млн. лв., като голяма част от средствата са предвидени да се изразходят за ремонтни дейности на сградите и залите, в които ще се провеждат заседанията на Съвета. Останалата част от парите ще бъде вложена в обучението на държавната ни администрация

 • Източници

  Договор за ЕС (ДЕС):

  чл. 15 – относно фунцкиите на Европейския съвет

  чл. 16 – относно функциите на Съвета на ЕС

  чл. 16, параграф 9 – относно председателството на Съвета на ЕС

  чл. 18, параграф 3 – относно върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

  чл. 26 – относно функциите на Европейския съвет

  чл. 27, параграф 1 – относно функциите на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

  чл. 31 –  относно законодателните процедури в областта на външната политика и сигурността

  Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):

  чл. 236 – относно определянето на ротационния принцип от Европейския съвет

  чл. 238 – относно гласуването в Съвета на ЕС

  чл. 294, параграф 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13 – относно законодателната процедура на ЕС

  Решение на Съвета, 2007/5/ЕО – относно плана на бъдещото председателство на ЕС

  Декларации, приложени към заключителния акт на междуправителствената конференция, която прие договора от Лисабон; Проект на решение на Европейския съвет относно председателството на Съвета

  чл. 1 и чл. 3 – относно председателството на Съвета на ЕС

  чл. 2 – относно председателството на Комитета на постоянните представителки на правителствата на държавите-членки и работните групи към Съвета

  Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС  – относно финансовите разходи 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пламена Грозева

Пламена Грозева

автор

Уча Европеистика в СУ "Св. Климент Охридски". С удоволствие станах част от екипа на pravatami.bg, за да помогна в повишаването на правната култура на българското общество. Активните граждани са именно двигателят на промяната!

Свързани статии