Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Новите промени в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.

Автор:
Новите промени в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.

*Правото е актуално към 01.01.2018 г.

Аз съм млад специалист на 25г. В началото на 2015г. за пръв път започнах работа и затова реших да се информирам за системата на пенсионното осигуряване. В тази област имаше доста промени от началото на годината (01.01.2015г.). Запознах се с тях, промените в пенсионното осигуряване обаче вървят с бързи темпове. Новите вече са факт – някои от тях влизат в сила от 15.08.2015г., други – от 01.01.2016г. На pravatami.bg намерих вече активните промени в пенсионирането.

Какво е това пенсионно осигуряване?

Пенсионното осигуряване в България бива задължително и доброволно, неговата системата се основава на т. нар. “три стълба” и може схематично да се представи така:

  • Първи стълб – задължително основно;
  • Втори стълб – задължително допълнително;
  • Трети стълб – допълнително доброволно.
  1. Задължителното основно пенсионно осигуряване (първи стълб) се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ) за сметка на фонд “Пенсии” и ми дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Всеки месец определен процент от заплатата ми се отделя като задължителна осигурителна вноска, а размерът й се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  2. Задължителното допълнително пенсионно осигуряване (втори стълб) не е за всички, а се определя алтернативно от два белега:
  • възраст – за лицата, родени след 31.12.1959 г. Те се осигуряват за допълнителна пенсия за старост в универсален пенсионен фонд (УПФ). Универсалният пенсионен фонд се учредява от лицензирано пенсионно осигурително дружество. За създаването и функционирането на фонда е необходимо разрешение на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, който ръководи управление “Осигурителен надзор”. Като едно дружество може да учреди само един универсален пенсионен фонд. За целта осигуряваното лице подава заявление в избрания от него фонд, например УПФ “Спокойни старини”. Там се открива индивидуална партида, в която се натрупват внесените пари за вноски. Размерът на месечните вноски се определя със същия закон всяка година, като те се поемат от осигуреното лице и от работодателя в определено от закона съотношение.
  • характер на труда – лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд. Определянето на категориите е с оглед характера и особеностите на условията на труд. В Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране Министерският съвет определя категориите труд по метода на изключването. Първа категория е трудът при най-неблагоприятни условия, например миньори, пилоти, водолази, екипажи на кораби и др. Втора категория – това са работниците, при които също има отклонения от нормалните условия на труд, но в по-ниска степен, например локомотивни машинисти, работници, заети в производството на взривни вещества и пиротехнически средства и др. Всички останали дейности са от трета категория на труд. Когато съм работил различни категории труд, трудовият ми стаж се определя така: 3г. осигурителен стаж от първа категория или 4г. от втора категория се зачитат за  5г. стаж от трета категория. Това осигуряване ми дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, която да получавам до придобиване на право на пенсия от ДОО за стаж и възраст. Осигуряването е в професионален пенсионен фонд, като вноската е изцяло за сметка на работодателя ми.
  1. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (трети стълб) се основава на личната ми воля. То се осъществява във фондове  за доброволно пенсионно осигуряване, които функционират по подобие на универсалните пенсионни фондове.

Какви са промените в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.? За какво трябва да внимавам? А какви са промените от 15.08.2015г.?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии