2018-03-21 На трудов договор съм - какви осигуровки дължа? | pravatami.bg

На трудов договор съм – какви осигуровки дължа?

На трудов договор съм - какви осигуровки дължа?

Кандидатствах за работа и с работодателя сключихме трудов договор.Тук мога да прочета как се изчисляват осигурителните ми вноски.

Трудово възнаграждение

В трудовия договор трябва да бъде уговорено моето възнаграждение – брутно или нетно. Брутното трудово възнаграждение включва три основни елемента:

 • основната работна заплата;
 • допълнителни трудови възнаграждения (например клас прослужено време за заемана от мен подобна длъжност);
 • и други (бонуси, награди при достигане на определена цели от мен – в пари или натура, обезщетения и други).

Брутното трудово възнаграждение е сумата преди удръжките. От нея се приспадат първо осигуровките за моя сметка и данък върху доходите ми (известен повече като данък общ доход).

Нетна заплата е сумата, която следва да получа за положения от мен труд след приспадане на всички удръжки за моя сметка.

Ако имам въпроси или неясноти на тема трудово право, най-правилното нещо, което мога да направя е да се свържа със специалист. Така ще си спестя глоби и пропуснати възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Кодекса на труда изрично забранява без мое съгласие да ми се правят каквито и да е било удръжки от заплатата, с изключение на:

 • получени аванси;
 • надвзети суми в резултат на техническа грешки;
 • данъци (10% ДОД) и осигуровки за моя сметка;
 • запори по съдебен ред  – има строг лимит как да става и при кои случаи (критерии като  доход, членове на семейство и  др.);
 • при причинена вреда на работодателя.

Какви осигуровки дължа?

Трябва да знам, че по закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на работника.

ВАЖНО! Има минимален и максимален осигурителен праг. С минималния праг за всяка длъжност е определена сума, под която работодателят няма право да ме осигурява при трудов договор с нормално работно време 8 часа. Ако договорът ми е на 4 часа, задълженията ми за осигуровки и данък са пропорционални, т.е. наполовина на тези при 8 часа. Минималните прагове за всяка професия или длъжност са определени в приложението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Това представлява таблица с различните професии по степен на квалификация и по сфери на дейност, но на мен ми е трудно да се ориентирам там. По-добре е да се обърна към някой специалист – юрист или счетоводител.

Максималния осигурителен праг през 2018 г. е определен в размер на 2600 лв. Това означава, че дори и да имам по-висока определена брутна заплата, осигуровките ми ще бъдат само върху 2600 лв, а за всичко над тази сума ще дължа само 10% ДОД.

Видове осигуровки, които следва да ми бъдат удържани:

Ако съм роден след 01.01.1960 година:

Пример 1

Роден съм след 1960 г., сключил съм трудов договор с брутно възнаграждение 1000 лв.  Дължа следните осигуровки и следва да получа нетно:

Брутно трудово възнаграждение (БТВ): 1000.00
Осигуровки за сметка на работника (служителя)
 • Фонд „Пенсии” – 6.58%
65.80
 • Фонд „Общо заболяване и майчинство”- 1.40%
14.00
 • Фонд „Безработица”- 0.40%
4.00
 • Фонд „ДЗПО” – 2.20%
22.00
 • Фонд „Здравно осигуряване”- 3.20%
32.00
10% Данък върху доходите  (БТВ-Осигуровки)*10% 86.22
Нетно възнаграждение за получаване: 775.98

Пример 2

Натисни тук, за да дочетеш пълния текст с права.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

X
Бъди в час с най-новите Права: 1 имейл от нас на седмица.10 правни курса, които ти спестяват стотици левове