Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Заблуждаващите нелоялни практики на търговците

Автор:
Заблуждаващите нелоялни практики на търговците

В стремежа си да ме привлекат като клиент, в днешно време търговците са способни на какво ли не. Ежедневно в пощата си получавам рекламни брошури, по телевизията, радиото и в интернет непрекъснато ме заливат с всякакви предложения и оферти. Често обаче ги смятам за преувеличени, заблуждаващи, а понякога дори и агресивни.  Как да разпозная дали това е така и как да се предпазя, ако в действителност търговец използва заблуждаваща практика върху мен?

Заблуждаваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация относно самото съществуване или естеството на стоката или услугата, или невярна информация относноосновни характеристики на стоката или услугата:

Основни характеристики на стоката/услугата са както следва:

 • рискове, които тя крие;
 • изработка;
 • състав;
 • допълнителни части към стоката;
 • извънгаранционно обслужване;
 • начин на производство;
 • дата на производство;
 • начини за доставка;
 • срок на годност;
 • количество;
 • географски или търговски произход;
 • резултатите, които се очакват или които могат да се очакват от употребата ѝ;
 • цената на стоката или услугата;
 • необходимостта от предоставяна не допълнителна услуга, резервна част;
 • данни за търговеца;
 • правата на потребителя, вкл. правото му да замени или върне стоката, да развали договора.

Следователно търговската практика се квалифицира като подвеждаща или заблуждаваща, когато съдържа невярна информация относно посочените характеристики или когато по някакъв начин заблуждава средния потребител, който отчита и е сравнително добре информиран, наблюдателен и предпазлив за  обществените, културни и лингвистични фактори. Например според рекламата на производителя определената машина може да извършва действие рязане и пасиране, а в действителност само рязане.

Заблуждаваща е и търговската практика, която предоставя цялата информация фактически точно, но въпреки това води до заблуждение и съответно подвеждане на потребителя – например когато търговец рекламира един продукт на определена цена, но всъщност в магазина има много малко артикули от този продукт, след изчерпването на които се предлагат аналогични на по-високи цени.

Заблуждаващата е и тази търговска практика, която не предоставя пълната информация на клиента или търговецът умишлено премълчава тази информация, т.е. умишлено прикрива или предоставя по неясен и неразбираем начин информацията – например не ми дава данни за определени консумативи, които ще са в непрекъсната необходимост: батерии или акумулатори.

Нелоялни практики са и следните заблуждаващи действия от страна на търговеца:

 • твърдение от страна на търговеца, че е част от определен кодекс за добра търговска практика, когато в действителност не е;
 • търговецът да показва или излага удостоверение или знак за качество, когато в действителност не го притежава;
 • когато търговецът рекламира определена стока на дадена цена – например самобръсначка “Гладка кожа” на цена 2 лева, но впоследствие предлага на клиентите по-скъпата самобръсначка “Остра като бръснач”;
 • когато търговецът твърди, че е получил разрешение за извършване на дейност или че стоката, предлагана от него, притежава всички необходими сертификати и лицензи от държавните органи, когато в действителност това не е така – например на стената на магазина е закачен Лиценз за продажба на тютюн и тютюневи изделия, когато такъв не се притежава;
 • когато търговецът подвеждащо информира клиентите, че дадената стока или услуга ще бъде на пазара за много ограничен период от време, когато в действителност не е така – “Само днес на невероятната цена от 999 лв.”, а стоката е на тази цена в продължение на седмица;
 • поемане на ангажимент за предоставяне на извънгаранционно обслужване на неофициален език в съответната държава, но впоследствие използването на друг език, като аз не съм уведомен за това – например при дългосрочна командировка в Италия си закупувам таблет от търговец, като той сключва сделката с мен на английски език и се уговаряме, че това ще е езика на кореспонденцията ни при възникнали допълнителни въпроси, но впоследствие, когато имам нужда от съдействие, той общува с мен само на италиански език;
 • търговецът да създава впечатление, че продажбата на определена стока или услуга е разрешена от закона, когато това в действителност не е така – например от дрогерия да си закупя цветове на еделвайс, като това цвете е защитено от закона и беритбата му е забранена!;
 • да се представят правата на потребителите, гарантирани им по закон, като специфична част от предложението на търговеца – “И получавате 2 години пълна гаранция и възможност да върнете стоката в 30-дневен срок!”
 • когато с цел реклама търговецът предоставя определен редакционен материал в медиите, като това е кампания, финансирана от търговеца с цел повишаване на продажбите му или популяризиране на услугата, но това не е изрично упоменато в материала  – трябва да се използват означения като “Платен репортаж”, “Реклама” и подобни;
 • изказване на твърдения, че липсата на  дадената стока или услуга би застрашила живота, здравето и безопасността на клиента и на семейството му: “Единствено с тези специални обувки можете да вървите по сняг, с всички други паданията и счупените крайници са гарантирани!”;
 • насърчаване на продажбата на стока или услуга, подобна на друга, като тук нелоялната практика се състои в това, че търговецът заблуждава клиента за реалната марка на стоката – например различни вариации на марката Adidas – Adibas, Addidas, Adiddas и подобни;
 • използване и насърчаване на пирамидални продажби от страна на търговеца: целта тук е не продажба на стоки или потребление на услуги, а включването на потребители в системата на продажбите под уверението, че ако привлече други потребители, ще си възстанови заплатената от него сума  – например, ако доведа още трима приятели за дадената екскурзия, агенцията ще ми върне парите за моята екскурзия!;
 • да се твърди за дадена стока, че увеличава възможностите за печалба при лотарийни и хазартни игри – например чудодеен медальон, с който винаги ще печеля на карти!;
 • изказване на неверни твърдения, че дадената стока или услуга може да лекува болести, нарушени функции на организма или вродени дефекти;
 • съобщаване на информация, която съдържа неточни факти за условията на пазара или за възможността стоката или услугата да се намери на пазара с цел да се накара потребителят да закупи тази стока или услуга при по-неблагоприятни условия от нормалните – например използването на изказвания като “Няма да намерите стоката на друго място или на по-добра цена от тази!”;
 • да се твърди, че е организиран конкурс или може да бъде спечелена награда без по-късно да се предоставят посочените награди
 • използване на думи като “безплатно”, “без разходи”, “безвъзмездно” за стоката или съпътстващи компоненти като доставка, когато в действителност е платено;
 • ако търговецът прибави към рекламен материал или мостра фактура или друг платежен документ, като по този начин създава впечатление у мен като потребител, че вече съм поръчал стоката и трябва да платя цената, когато това не е вярно;
 • създаване на впечатление у мен като потребител, че търговецът в действителност не е търговец, а потребител, и ми дава съвет за закупуване на стока, когато той е търговецът, предлагащ тази стока;
 • създаване на грешно впечатление, че стоката, която закупувам, може да бъде обслужвана извънгаранционно и в друга държава членка на Европейския съюз, различна от тази, в която съм сключил договора, когато това не е така – например търговецът ме увещава, че извънгаранционните условия са валидни и на територията на България, когато съм закупил таблета на територията на Италия;

Как мога да повлияя като потребител на заблуждаващите практики, на които съм се натъкнал? Къде да сигнализирам?

При съмнение, че използваната търговска практика спрямо мен е заблуждаващо нелоялна, имам право да сезирам Комисията за защита на потребителите чрез подаването на жалба. Ако се окаже, че съм прав, Комисията ще забрани прилагането на съответната търговска практика, а аз като потребител ще имам правото да искам разваляне на договора с търговеца и да претендирам за обезщетение.

 • Източници

  § Закон за защита на потребителите

  чл. 68д, ал.2, т.1  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.2, т.2  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.2, т.4  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.2, т.5  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.2, т.6  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.2, т.7  – относно видовете информация;

  чл. 68д, ал.1  – относно определението заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68е, ал.1  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.1  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.2  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.4  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.6  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.7  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.8  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.9  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.10  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.11  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.12  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.13  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.14  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.16  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.17  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.18  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.19  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.20  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.21  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.22  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68ж, т.23  – относно видовете заблуждаваща търговска практика;

  чл. 68л, ал.1  – относно мерките от страна на КЗК;

  чл. 68м, ал.1  – относно правата на потребителя в случай на установена нелоялна търговска практика;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолина Григорова

Виолина Григорова

автор

Наскоро дипломиран юрист, Виолина работи в областта на Обществените поръчки, но продължава да намира време да пише за pravatami.bg. Казва, че работата в обществена полза ѝ носи незаменимо удовлетворение.

Свързани статии