Започнах собствен бизнес. За да успявам, трябва да рекламирам предлаганите от мен стоки или услуги. Как трябва да стане това, че хем да привличам клиенти, хем това да не е нелоялно спрямо моите конкуренти?

Какво е реклама?

Рекламата е най-използваното средство, с което аз и останалите търговци привличаме потребители. В закона рекламата се разглежда като направено от търговец съобщение, с което се цели популяризиране и привличане на внимание и интерес към стоките или услугите, които той предлага.

Какво е заблуждаваща реклама?

Има правила, които трябва да спазвам, когато рекламирам моите стоки или услуги. Най-важното е да предоставям информацията ясно, точно, разбираемо и недвусмислено. Има две основни предпоставки, за да се определи рекламата като заблуждаваща:

 1. Рекламата не трябва да подвежда или да може да подведе потребителите.
 2. Чрез подвеждането рекламата не трябва да повлияе на избора на потребителите, както и не трябва да уврежда или да може да увреди конкурент.

Ако не спазя едно от тези изисквания за лоялна конкуренция, то рекламата ми попада в полето на забранените заблуждаващи реклами. С тях търговецът цели да подведе потребителя да си купи стоката от него или да навреди на конкурент. Заблудата може да се основава на невярна информация за характеристиките или цените на стоките и услугите, или за данните на търговеца.

Всяка стока и услуга има своите характеристики. Аз и всеки мой конкурент сме длъжни да предоствяме вярна информация за това, което рекламираме. В рекламата трябва ясно да е предоставена информация за:

 • вида,
 • наличността,
 • изработката,
 • състава,
 • начина и дата на производство,
 • годност за употреба,
 • начина на употреба, количество,
 • географски и търговски произход,
 • очакваните резултати при употреба,
 • резултати от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите

В заблуждаващите реклами конкурентите понякога спестяват или изкривяват тази информация.

 • Най-често търговците преувеличават за някоя от тези характеристики. “Тази духалка гори ток колкото две електрически крушки и топли колкото камина” и много др.
 • Някои факти за стоката или услугата се спестяват. Виждам реклама с промоция на хранителни продукти, но не ми казват, че срокът им на годност изтича на края на промоцията.
 • Също така може да се включат в рекламата трудно доказуеми факти и “полуистини”. Най-новото средство за борба с излишните килограми – пийте и отслабвайте с тази отвара. На пазара има много хранителни добавки, на които се придават лечебни, а понякога и вълшебни свойства.
 • Дават се фалшиви обещания. На рекламния материал пише, че продават крем с лечебни свойства, а той в същност е обикновен козметичен крем.