Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правната екипировка на моята командировка

Автор:
Правната екипировка на моята командировка

Отивам на работа и шефът ми съобщава, че ще се наложи да прекарам следващата седмица в друг град или друга държава, например за да изнеса презентации за дейността на дружеството, в което работя, да преговарям с важни търговски партньори, да посетя важен семинар или изложение или да се обучавам.

Как мога да бъда командирован?

Необходимо е нуждите на предприятието, в което работя, да налагат моето командироване.. Предварително работодателят трябва да издаде писмена заповед за командировката. В нея трябва да бъдат посочени:

  • наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;

  • трите имена и длъжността на командированото лице;

  • мястото на командироването;

  • задачата, за която лицето се командирова;

  • времетраенето на командировката;

  • командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;

  • начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;

  • необходимостта и видът на отчета за извършената работа;

Възможно е при извънреден случай, когато се налага незабавно заминаване, да бъда командирован в страната и без предварителна заповед, а по устно нареждане. В тези случаи работодателят трябва в тридневен срок да издаде писмена заповед за командировка.

А за колко време мога да бъда командирован?

Независимо дали съм командирован в прекрасно градче на брега на морето или пък на някое мрачно и студено място, командировката ми може да е с ограничена продължителност 30 календарни дни без прекъсване, като тези дни включват дните за пътуване, за изпълнение на задачата, почивните и празничните дни. Е, това не пречи на работодателя ми да ме командирова за 29 дни и на следващата седмица пак да ме командирова. Ако обаче командировката ми трябва да продължи повече от 30 календарни дни без прекъсване, е необходимо моето писмено съгласие.

За командироването ми в страната няма ограничение по отношение на общата продължителност на дните, през които съм командирован, т.е. в рамките на една година мога да бъда командирован и 10 пъти за по 30 дни, но при командировките в чужбина общата им продължителност за календарната година не може да надвишава 180 дни, ако работя във ведомство.

Как ще се издържам по време на командировката?

Работодателят ми трябва да помисли с какво ще пътувам, къде ще се храня и спя по време на командировката. Всичко това следва да е описано в заповедта за командировка. Аз имам право на:

  • Пътни пари – това са парите, с които разполагам за отиване до мястото на командировка и обратно, както и превозни разноски за обществен транспорт в рамките на населеното място. Възможно е да пътувам и с личното си МПС като в заповедта за командировка това ще бъде описано. Тогава ми се заплаща горивото по определени от производителя разходни норми за най-икономичния режим на движение. Ако с моята кола пътуваме едновременно няколко командировани, то пътни се изплащат само на мен. Когато съм командирован в чужбина и пътувам със самолет, аз имам право на билет за икономична класа. Пътните пари ми се възстановяват ВПОСЛЕДСТВИЕ, след като представя командировъчно и съответен превозен документ или фактура за гориво.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии