2018-03-13 Как да подам жалба до Комисия за защита на потребителите? | pravatami.bg

Как да подам жалба до Комисия за защита на потребителите?

Как да подам жалба до Комисия за защита на потребителите?

Аз съм потребител. При закупуване на стока или услуга обаче съм останал подведен или недоволен. Например, мобилен оператор ми е дал подвеждаща или невярна информация относно услугата, която предлага. Или пък търговец не ми предоставя своевременно съществена информация относно продукта, да кажем условията за неговото връщане в магазина. Друга хипотеза е чрез премълчаване търговецът да скрива информация, която би повлияла на моя избор за закупуване на стоката или услугата, която той предлага (да кажем туроператор ми предлага оферта за почивка в петзвезден хотел, а се оказва, че обектът не е такъв). Всяко нарушаване на мое право като потребител  е основание да подам жалба до Комисия за защита на потребителите срещу търговеца.

Каква е процедурата?

Като потребител мога да подам жалба до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

Жалбата трябва да съдържа:

  1. наименование на органа, до който се подава жалбата;
  2. моето име, пощенски и/или електронен адрес;
  3. срещу кого се подава жалбата, като се посочи името и адреса на  търговеца или на търговския обект;
  4. оплакванията и исканията ми като жалбоподател;
  5. моя подпис (или този на моя пълномощник), когато се подава на хартиен носител. Ако съм упълномощил друго лице да подаде жалбата ми, то към нея прилагам и пълномощно. В случай че подавам жалбата по електронен път, не се изисква тя да бъде подписана с електронен подпис;
  6. доказателства, с които разполагам – копие от касови бележки, фактури, договори и други документи, на които основавам претенцията си.

Ако жалбата ми не отговаря на изискванията, Комисията ще ме уведоми в 7-дневен срок от получаването на жалбата и няма да я разгледа, докато не отстраня нередовностите.

Жалбата си подавам лично в някое от представителствата на КЗП в страната. Там веднага ще ми бъде даден входящ номер. Също така, мога да подам жалба и по електронен път чрез сайта на Комисията, а входящият номер ще получa на електронната си поща. Представителят на КЗП, където съм подал жалбата си, е длъжен да ми разясни моите правата и задължения.

По входящия номер мога да направя справка за движението на жалбата ми онлайн или  като позвъня на телефона на КЗП в съответния офис, към който съм насочил оплакването си.

Ако случаят е по-сериозен, най-добрата опция е да имам и адвокат с опит в потребителско право. Така успехът ми е почти сигурен. Не е скъпо и мога да намеря такъв специалист бързо и лесно на тази страница.

NB! По анонимни сигнали производство не се образува.

Когато по жалбата ми не е нужно да се извършва проверка, КЗП разглежда случая и взема решение в 14-дневен срок, а в останалите случаи – в едномесечен срок от датата на постъпването на жалбата ми. Решението по жалбата ще ми се съобщи писмено в 7-дневен срок от датата на постановяването му.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове