Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Саниране на стари сгради

Автор:
Саниране на стари сгради
Документи по програмата вече не се приемат, но одобрените сгради ще бъдат санирани. Новите правила за кандидатстване по бъдеща програма за безплатно саниране ще разкодираме на pravatami.bg.

Живея в сграда – етажна собственост. Със съседите имаме някои разногласия, но ни обединява желанието да санираме блока си, за да увеличим енергийната му ефективност и да намалим сметките си за “топло”. Санирането е “скъпо удоволствие” и трудно можем да си го позволим, но научих за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която предлага тази възможност. Разбира се, трябва да отговаряме на определени изисквания. Ето повече за програмата.

Какво трябва да знам за програмата?

 • парите за санирането се осигуряват безвъзмездно;
 • бюджетът на програмата е 1 млрд. лева;
 • периодът на програмата е две години (2015 – 2016);
 • включва всички общини в Република България.

Важно! Изпълнението на дейности по сградите, които бъдат одобрени през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и при наличен финансов ресурс по Програмата.

Какъв е обхватът на програмата?

Основната цел на програмата за саниране е повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. След като бъде одобрена за саниране, за всяка сграда се изготвя проект, който включва пакет от мерки/дейности, които трябва да се осъществят, като това е фактически въпрос и зависи от състоянието на конкретната сграда. Допустимите дейности за финансиране са:

 1. дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. обновяване на общите части: ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.;
 3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

Възможно е предписването на следните мерки за енергийна ефективност:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите;
 • изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
 • съпътстващите строителни и монтажни работи свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Важно! Ремонт се осъществяват само на общите части, не и по отношение на отделните жилища. Няма да се финансират:

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

При направена топлоизолация, както и сменена PVC дограма на отделните жилища, те се запазват, но собствениците няма да получат пари за това.

Опитът си струва, но на какви условия трябва да отговаряме със съседите?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии