Документи по програмата вече не се приемат, но одобрените сгради ще бъдат санирани. Новите правила за кандидатстване по бъдеща програма за безплатно саниране ще разкодираме на pravatami.bg.

Живея в сграда – етажна собственост. Със съседите имаме някои разногласия, но ни обединява желанието да санираме блока си, за да увеличим енергийната му ефективност и да намалим сметките си за “топло”. Санирането е “скъпо удоволствие” и трудно можем да си го позволим, но научих за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която предлага тази възможност. Разбира се, трябва да отговаряме на определени изисквания. Ето повече за програмата.

Какво трябва да знам за програмата?

 • парите за санирането се осигуряват безвъзмездно;
 • бюджетът на програмата е 1 млрд. лева;
 • периодът на програмата е две години (2015 – 2016);
 • включва всички общини в Република България.

Важно! Изпълнението на дейности по сградите, които бъдат одобрени през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и при наличен финансов ресурс по Програмата.

Какъв е обхватът на програмата?

Основната цел на програмата за саниране е повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. След като бъде одобрена за саниране, за всяка сграда се изготвя проект, който включва пакет от мерки/дейности, които трябва да се осъществят, като това е фактически въпрос и зависи от състоянието на конкретната сграда. Допустимите дейности за финансиране са:

 1. дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. обновяване на общите части: ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.;
 3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

Възможно е предписването на следните мерки за енергийна ефективност:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите;
 • изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
 • съпътстващите строителни и монтажни работи свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Важно! Ремонт се осъществяват само на общите части, не и по отношение на отделните жилища. Няма да се финансират:

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

При направена топлоизолация, както и сменена PVC дограма на отделните жилища, те се запазват, но собствениците няма да получат пари за това.

Опитът си струва, но на какви условия трябва да отговаряме със съседите?