Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой друг от блока иска да кандидатстваме по проект за енергийна ефективност?

Автор:
Кой друг от блока иска да кандидатстваме по проект за енергийна ефективност?

Живея в голям блок в София (в квартала е по-известен като “Китайската стена”). Имам доста разнородни съседи, но с тях споделяме поне две неща – тихия ужас, когато получаваме поредната сметка от Топлофикация през зимата и подобни нежни чувства, когато си отваряме “честитките” от енергото през лятото. Но на последното събрание на входа решихме да кажем дружно: “стига!” Ще участваме по проект за енергийна ефективност! Но как на практика става това?

Кои сгради могат да участват по проект за енергийна ефективност?

Задължителните условия, за да можем да се включим в проекта, са следните:

 • сградата да се намира в един от 36-те градски центъра(Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол);

 • сградата/блокът трябва да представлява многофамилна жилищна сграда, да има самостоятелно функционално предназначение и да има (или да няма) свой собствен генератор на топлина/студ;

NB! Отделен вход на един блок, който отговаря на тези изисквания, също може да участва.

 • проектирането на сградата трябва да е започнало преди 26.04.1999г.;

 • сградата трябва да е конструктивно устойчива (това се установява при техническото обследване).

Какви дейности се финансират?

Следните дейности се разглеждат като допустими:

 • подмяна на дограма;

 • топлинна изолация на външни елементи;

 • основен ремонт или модернизация на собствени източници на топлина или тяхната смяна при доказан екологичен и енергоспестяващ ефект;

 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация в общите части;

 • ремонт на електроинсталацията в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;

 • инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление в общите части;

 • газифициране на сгради при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;

 • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките по енергоефективност и/или с възстановяване на общите части след извършените дейности.

NB! Всички интервенции, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оценен пряк екологичен ефект, се прилагат задължително, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност. Не са допустими за финансиране интервенции, които не представляват предписани в обследването енергоспестяващи мерки с оценен пряк екологичен ефект и не са свързани с внедряване на енергоспестяващите мерки.

Колко ще ни струва обновяването?

Ако ни одобрят ще получим до 75% от бюджета за обновяване включващ:

 • разходи за строително-монтажни работи;

 • изготвяне на технически/работни проекти;

 • оценка на съответствието;

 • авторски и строителен надзор;

 • разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация;

 • разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи). Ние като собственици ще трябва да заплатим останалите 25%.

NB! Ако сметката все пак ни се стори солена, можем да обмислим възможността за банков кредит. В случай че само някои от съседите ми не могат да се включат поради липса на средства, съществува опцията при определени условия те да получат 100% финансиране от страна на Министерството на регионалното развитие.

Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност (т.е., фирмите), получават 75 % безвъзмездна помощ за обновяването на приспадащите им се общи части и заплащат 100% от разходите за подмяна на дограма в обекта. Oт оперативната програма ще се покрият изцяло разходите по установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвянето на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

NB! Ползите за нас от тази процедура не са за подценяване – разходите ни за енергия следва да намалеят до над 50%, животът на сградата да се удължи, както и да се повишат цените на имотите ни.

Сами ли ще се наложи да разработим проекта?

За изготвяне на документацията ще можем да ползваме услугите на проектен мениджър отговарящ за нашето населено място (има по един за всеки от 6-те района и един за гр. София).

Всички съседи ли трябва да са съгласни?

За щастие не. Необходимо е постигнато съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, представляващи поне 67% идеални части от общите части. Съгласието се оформя в протокол/и на Общото събрание, който включва:

 1. решение за кандидатстване на сградата за обновяване и упълномощаване на лице да подаде Заявление за интерес и подкрепа до Проектния мениджър;

 2. решение за подаване на Заявление за интерес и подкрепа към Проектния мениджър;

 3. решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост);

 4. съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти да осигурят достъп по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.

Вторият етап от кандидатстването включва подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност. За целта е необходимо наличието на регистрирано Сдружение на собствениците и събрани 500 лв. за всеки самостоятелен обект. Заявлението се подава пред проектния мениджър за съответния район/гр. София. Ако всички необходими документи са налични и заявлението бъде одобрено се сключва споразумение между Министерството на регионалното развитие (МРР) и Сдружението на собствениците.

Къде мога да намеря повече информация по въпроса?

На сайта на Министерството на регионалното развитие мога да намеря подробна информация как да се включим в проект по Оперативна програма “Регионално развитие”.

 • Източници

  § Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

  § ПМС № 103/07.05.2013 г. – относно възможността за допълнително 100% финасиране за собственици на имот в сградата, които по финансови причини не могат да се включат.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии