Строеж, който е изграден без строителни документи (т.е незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждая като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост.

За какво ми служи този документ?

  • Удостоверението за търпимост прегражда възможността строежът ми да бъде премахнат или забранен за ползване;
  • То ще ми е необходимо, ако желая да продам, подаря, заменя или ипотекирам такъв строеж.

Важно! Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа (вж. “Как се узаконява незаконен строеж?)!

За да получи удостоверение за търпимост, строежът ми следва да отговаря на всяко едно от следните условия :

  • да е изграден до 31.03.2001 г.;
  • за изграждането му да липсват необходимите разрешения и документи (разрешение за строеж, одобрен инвестиционен проект и др.);
  • изграждането му да е било допустимо или по разпоредбите, които са действали по времето на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на Закон за устройство на територията.

Как да се снабдя с удостоверение за търпимост?