Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Автор:
Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?
Документи по програмата вече не се приемат, но одобрените сгради ще бъдат санирани. Новите правила за кандидатстване по бъдеща програма за безплатно саниране ще разкодираме на pravatami.bg.

Това са добросъседски отношения! Въпреки разногласия в ежедневието, веднага щом разбрахме за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ни предоставя възможност за безплатно саниране, със съседите се сплотихме в името на по-доброто общо бъдеще и решихме твърдо да кандидатстваме. Как да го направим?

Как да кандидатстваме?

Процедурата за кандидатстване не е сложна, но не и проста, все пак нещата в етажната собственост никога не стават лесно. Ето какви са стъпките:

Учредяване на Сдружение на собствениците

По закон сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за нас собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. За да създадем сдружението, трябва да се организираме собственици, представляващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост. Повече за това как да учредим сдружението: Всеки собственик като мен може да поиска свикване на учредително събрание. На него приемаме споразумение за създаване на сдружението, като в него задължително посочваме съответно предмета на дейност, както и че е безсрочно. Можем  да го прекратим с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените строително-монтажните работи по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването дейностите по сградата. Същият срок важи и за прекратяване на членството в сдружението от страна на собственик. Председателят на избрания от нас управителния съвет или избрания от нас управителят в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината. Сдружението вписваме и  в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията, след като то вече е вписано в общината. Копие от удостоверението  за регистрация в общината и  копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за финансова помощ по програмата.

Важно! При създаване на сдружението, ако има апартаменти, които са необитаеми и не знаем кои са собствениците, можем да се обърнем към общината да съдейства в “издирването им”.

Важно! Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си, т.е. “слепени са” и представляват т.н. свързано строителство също трябва да кандидатстват всички заедно.

По изключение и по преценка на общината може да бъдат допуснати за  кандидатстване  минимум половината от свързаните блокове/сгради (но поне две на брой), които трябва да се състоят от най-малко 36 жилища и да са последователно разположени.

На общото събрание на сдружението вземаме решение за кандидатстване по програмата, за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти в сградата, както и за изпълнение на дейностите по саниране на сградата и съставяме протокол от събранието. За да вземем решение трябва да имаме мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението. Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.

Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да съберем 100% съгласие на всички съседите за извършване на необходимите дейности.

Важно! По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ни ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички жилища, ако те не са повече от 5%. Тоест трябва да имаме минимум 95% съгласие.

Кандидатстване по програмата

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии