Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Сключване на брак с чужденец

Автор:
Сключване на брак с чужденец

Ситуацията (И ще дойде най-щастливият ден, когато ти ще си винаги до мен)

Имам връзка с чужденец. Наскоро получих предложение за брак. Какво трябва да знам за сключването на брака (за да си нямаме проблеми занапред и бракът ни да е валиден пред властите в моята и неговата страна)?

Кой закон урежда сключването на нашия брак?

В този случай приложим ще бъде не само българският Семеен кодекс, но и отечественото право на бъдещия ми съпруг/а. Под отечествено право се разбира правото на държавата, чийто гражданин е моята половинка.

Сключване на брака

Относно формата на брака, ще се приложи правото на държавата, където изберем да сключим брака си и пред чието длъжностно лице по гражданско състояние направим това.

  1. Ако искаме да се оженим в България, право да сключим брак пред длъжностно лице по гражданското състояние у нас имаме, ако аз или бъдещият ми съпруг/а имаме българско гражданство или имаме обичайно местопребиваване, т.е. и двамата живеем в Република България.
  2. Ако изберем да се венчаем в чужбина, брака си трябва да сключим пред дипломатически или консулски представител, но в случая местното право и моето отечествено право трябва да допускат това. За партньора ми ще е важно бракът ни да се признае в неговата държава.
  3. Ако пък с моята половинка искаме нещо по-екзотично и решим да сключим брака си сред вълните в открито море на борда на български кораб, то капитанът на кораба ще има ролята на длъжностно лице по гражданското състояние. Пред него ще си кажем заветното „ДА“ и той ще оформи необходимите документи. (Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата и кметските наместници в населените места, в които се поддържат регистри на актове за гражданско състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация.).

Написаното по-горе се отнася до сключването на граждански брак. Ако с половинката ми сме християни, може да сключим и църковен брак, но той няма да се признава и третира като официален от закона.

Условия и пречки за сключване на брак

Относно брачната дееспособност или възрастта, която аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да сме навършили, за да сключим брак, ще се прилага отечественият закон за всеки от нас. Аз мога да сключа брак при навършени 18г. или 16 г., при условията предвидени в закона за това.

За да сключим брак, аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да отговаряме на определени условия. Те се определят за всеки от нас, според неговото отечествено право, т.е. за мен те ще се определят от българските закони, а за моят любим/а – от законите на държавата, чийто гражданин е.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии