Секс на улицата, в колата, асансьора, парка, пред блока, в театъра или киното, в превозно средство, на терасата, плажа, спирката на градския или на “гърба” на някой нонстоп, в морето и къде ли още не, но на място, което е публично и мога да бъда забелязан. Искам да опитам заради тръпката или просто така се стичат обстоятелствата. Какво да очаквам обаче в тази ситуация (освен изживяването)?

Моите Права

Възможно е, малко или много според ситуацията, предвид факта, че съм на публично място, да бъда хванат “в крачка” от други хора. Макар да съм нарушител, в конкретната ситуация аз също имам права, които не трябва да бъдат накърнени:

 • не мога да бъда сниман, филмиран и подлаган на други подобни действия, които засягат личната ми неприкосновеност, дори и под благовиден предлог като този да се даде снимката на медиите с цел порицание на проявата – порицанието е наказание, което се налага от съда и този орган решава по какъв начин да бъде изпълнено;
 • не може по отношение на мен да бъдат изречени думи, извършени действия или направени жестове, които по своя характер са унизителни за моето достойнство и ме обиждат;
 • никой не може да извърши каквито и да било други действия, напр. блъскане, удар, побой, опит за съвкупление, които накърняват телесната ми неприкосновеност;

Сигнал до МВР

Лицата, станали свидетели на моите действия имат право да сигнализират на телефон 112 органите на МВР, които по закон следва да бдят за опазването на обществения ред. Полицаите, пристигнали на място ми съставят акт за извършеното нарушение и могат да ме задържат до 24 ч. в ареста. В случай на задържане от страна на полицейските служители имам определени права, които трябва да бъдат спазени. За тях – повече в Правото: Задържаха ме от полицията за 24 часа.

Какво нарушавам? Престъпление ли върша?

Проявата ми – секс на публично място – се третира от закона като непристойно действие – такова, което явно противоречи на възприетите  в обществото възгледи за морално и прилично. С осъществяването й:

 • нарушавам обществения ред (под обществен ред се разбира установеният от законодателя със съответните нормативни актове такъв, който има за цел да осигури спокойствието на гражданите); и
 • изразявам явно неуважение към обществото (действията ми не будят никакво съмнение, че не давам и пет пари за това какво биха казали другите членове на обществото).

Нещо повече, действията ми биха могли да бъдат определени като такива, които по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм или дързост, т.е. като особено нагли и безсрамни, напр. ако ги осъществявам в близост до детска градина или посред бял ден на оживено място. Ако ме спипат органите на реда, рискувам да бъда съден за хулиганство.

Какво наказание може да ми бъде наложено?

Могат да ме накажат с:

 • лишаване от свобода до 2 г., а ако действията ми бъдат окачествени като цинични и дръзки – до 5г.;
 • пробация;
 • обществено порицание.

Важно! Ако вече съм се проявявал като хулиган, наказанието лишаване от свобода е до 3 г., а ако съм и особено дързък и циничен – от 1 до 6г.

Важно! Ако съм малолетен (до 14г.) или непълнолетен (от 14 до 18г.) и действията ми бъдат определени като хулигански, не могат да ме осъдят на лишаване от свобода.

Важно! При определени в закона предпоставки мога да бъда освободен от наказателна отговорност като ми наложат административно наказание – глоба от 1 000 до 5 000 лв.

 • Източници

  § Конституция на Република България

  чл. 30, ал. 1 – относно личната неприкосновеност;

  чл. 32 – относно неприкосновеността на личния живот;

  § Наказателен кодекс

  чл. 78 а – относно освобождаването от наказателна отговорност;

  чл. 146 – относно обидата;

  чл. 325 -относно хулиганството и квалифицираните му състави.

  • Закон за Министерството на вътрешните работи

  чл. 14, ал. 1 ЗМВР – относно задължението на полицията по опазване на обществения ред.

  чл. 72 – 73 ЗМВР – относно правото на МВР да задържа в ареста.