Вчера станах свидетел на грубо нарушение на правилата за движение по пътищата, но не знаех какво да направя. Мога ли да подам сигнал на телефон 112  или той е само за спешни случаи? Служителите на 112 имат ли всъщност връзка и с други органи освен със спешна помощ, полицията и пожарните служби и как по-точно се осъществява комуникацията между тях?

Какво представлява телефон 112?

112 е телефонен номер за спешни повиквания, който ми осигурява достъп до службите за спешно реагиране. Такива са например центровете за спешна медицинска помощ, областните дирекции на МВР, Изпълнителната агенция “Морска администрация” и Планинската спасителна служба. Номерът е създаден с цел да се използва при нужда от помощ поради риск за здравето, живота, имуществото или сигурността ми. 

Важно! Дейността на спешен телефон 112 е непрекъсната, което означава, че мога да звъня по всяко време на денонощието, като служителите са длъжни винаги да имат свободна линия и да реагират бързо и ефективно на сигнала ми.

Мога ли да се обадя, ако съм чужденец в беда?

Всеки човек на територията на България може да се обади на 112, като операторите са длъжни да могат да приемат сигнали, освен на български, на още минимум 2 официални езика на Европейския съюз.

Колко ще ми струва проведеният разговор?

Разговорите с телефон 112 са абсолютно безплатни, като мога да набера номера както от обществени телефони без монети, така и от личния ми, дори и да не е платена неговата сметка. 

Какви функции изпълняват центровете на спешен телефон 112?

Служителите на 112 приемат, регистрират и обработват всички повиквания, а след това предават получената информация на отговорния орган. Например, ако се обадя и съобщя за болки в сърцето, служителите ще приемат информацията и ще я предадат на бърза помощ. След като съответният орган приключи работата си по случая, той информира 112, чиито служители  допълват информация по случая и я съхраняват. 

Важно! Ако се установи, че повикването не изисква намеса на службите за спешно реагиране, но е свързано с функциите на държавните структури, информацията се предава на съответния орган, за да предприеме необходимите действия. Тоест бих могъл не само да повикам линейка, полиция и пожарна, но и да сигнализирам за различни нередности, за които са отговорни държавните институции.

Записват ли се разговорите?

Входящите и изходящите повиквания се записват автоматично, и се съхраняват за срок от три години. Тези данни могат да се използват като средство за доказване в съда, поради което органите на съдебната власт имат достъп до тях. След изтичането на 3-годишния срок информацията се унищожава, ако към този момент не е постъпил сигнал за разследване, изискващо съответните данни.

Важно! Ако се обадя на телефон 112 и дам фалшив сигнал за помощ, подлежа на наказание, което се изразява в глоба от минимум 2 хиляди лева. Ако в следствие на моята невярна информация са изпратени и служби за спешно реагиране, тогава глобата е в размер на минимум 10 000 лева. 

 • Източници

  Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЗНССПЕЕН):

  Чл. 2 – относно какво представлява 112;

  Чл. 3, ал. 1 – относно използването на 112;

  Чл. 5 – относно принципите на дейност на 112;

  Чл. 8 – относно функциите на центровете на 112;

  Чл. 12 – относно случаи към държавните служби, а не тези за спешно реагиране;

  Чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 4, ал. 5, ал. 6  и чл. 17 – относно записването на разговорите;

  чл. 19 – относно службите за спешно реагиране;

  чл. 27 –  относно заплащането на разговорите със 112;

  чл. 38 – относно фалшивите сигнали.