Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой има право на военна пенсия?

Автор:
Кой има право на военна пенсия?

Дълги години съм войник и служа на държавата. Животът и здравето ми са изложени на риск в името на България. Преминал съм през казармата, полевите условия, студа, жегата, военната и следвоенната обстановка. Пропуснал съм много семейни вечери, отсъствал съм от дома и др. Именно заради тези жертви държавата ми позволява да се пенсионирам по-рано и да получавам по-голяма пенсия – т.нар. военна пенсия.

Какво е военна пенсия?

Военната пенсия, също като обикновената пенсия за стаж и възраст, е дългосрочно обезпечение, което се отпуска по случай старост. Като военен аз съм осигуряван от държавата. Осигуряването включва правото да получавам пенсия, щом навърша определена възраст и достигна определен стаж. Това означава, че военната пенсия също се отпуска за осигурителен стаж и възраст, но при по-облекчени от нормалните условия.

Какви са изискванията, за да получавам военна пенсия?

За да мога да получавам военна пенсия, трябва да отговарям на следните четири изисквания:

 • Българската армия;
 • служба “Военна полиция”;
 • служба “Военна информация”;
 • военните академии и висшите военни училища;
 • Военномедицинска академия;
 • Националната гвардейска част;
 • Военно-географската служба;
 • Стационарната комуникационна и информационна система;
 • Централното военно окръжие;
 • Централния артилерийски технически изпитателен полигон;
 • Комендантството;
 • Военнослужещите от Министерството на отбраната;
 • структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
 • да съм резервист;

Може да съм служил в различни въоръжени сили. Стажът ми се изчислява като се събират общо всичките години, през които съм бил военен.

 • Да съм уволнен от служба. Уволнението при военните няма същото негативно значение, каквото има уволнението в трудовите отношения. Военното уволнение е просто прекратяване на службата. NB! Това означава, че непосредствено преди пенсиониране трябва да съм бил военен.
 • Да имам поне 27 години осигурителен стаж като военнослужещ. NB! Тук трябва да имам предвид, че всеки 3 години действителен стаж като военен се броят за 5 години осигурителен стаж, а ако съм участвал в операции или мисии извън страната с висока степен на риск или съм участвал в бойни действия по време на мирно или военно време, то 1 година действителен стаж се зачита за 3 години осигурителен стаж. Има изискване обаче ⅔ от осигурителния ми стаж да е действително изслужен. Това означава поне 18 години действителен стаж като военен.
 • Да съм навършил поне 52 години и 10 месеца до декември 2016г. От януари 2017г. минималната възраст се увеличава на 53 години. Увеличение ще има от януари всяка година с по 2 месеца докато се достигне до минимална пенсионна възраст от 55 години. Ако пък съм бил военен от летателния или водолазния състав, парашутист или част от екипажа на подводница, то имам право на военна пенсия при навършване на 42 години и 10 месеца до декември 2016г. и 43 години от януари 2017г.

Каква е разликата между военната пенсия и обикновената пенсия за осигурителен стаж и възраст?

 1. Минималната възраст за пенсиониране е по-ниска.
 2. Минималният стаж за пенсиониране е по-малък.
 3. Размерът на пенсията е по-голям.

Разликата се дължи на факта, че съм служил при по-опасни и натоварващи условия.

Ако съм се пенсионирал като военен, но през определен период съм работил по трудов договор или съм се самоосигурявал, то как се изчислява стажът ми?

Ако през по-голямата част от живота ми (поне ⅔ от стажа ми), съм бил военен, то стажът ми като работник също се зачита като военен стаж, но без превръщане.

Например: Служил съм 18 години като военен (минимумът за възникване право на получаване на военна пенсия) и съм работил 5 години по трудов договор. 18 години действителен военен стаж се изчислява като всеки 3 години се броят за 5 години осигурителен стаж. (18÷3)х5=30 години осигурителен стаж като военен. Прибавям към тях 5-те години стаж по трудов договор и сборът им е 35 години общ осигурителен стаж. Тогава осигурителният ми стаж ще е над минимума от 27 години за военна пенсия, т.е. имам право да получавам военна пенсия.

Какво става, ако не ми достига военен стаж за получаване на военна пенсия?

В такъв случай мога да се пенсионирам при условията на трета категория труд:

 • Ако съм жена:
  – до края на 2016 г. съм навършила поне 47 години и 8 месеца. Сборът на осигурителния стаж и възрастта ми трябва да е поне 94.
  -до края на 2017 г. съм навършила 48 години. Сборът на осигурителния стаж и възрастта ми трябва да е поне 94.
  NB! Всяка година минималната възраст се увеличава с 4 месеца.
 • Ако съм мъж:
  – до края на 2016 г. съм навършил поне 52 години и 8 месеца. Сборът на осигурителния стаж и възрастта ми трябва да е поне 100.
  – до края на 2017 г. съм навършил поне 52 години и 10 месеца. Сборът на осигурителния стаж и възрастта ми трябва да е поне 100.
  NB! Всяка година минималната възраст се увеличава с 2 месеца.

Какво става с военния ми стаж, ако някога съм работил като военен, но не съм се пенсионирал като такъв?

Ако се пенсионирам като военен, получавам военна пенсия или пенсия при условията на първа категория труд (в случай, че не ми достига военен стаж). Ако към момента на пенсионирането не съм военен, но имам военен стаж, то тогава се пенсионирам по общия ред и получавам обикновена пенсия за осигурителен стаж и възраст. Военният ми стаж в такъв случай се превръща от труд първа категория в труд трета категория. Всеки 3 години работа като военен се зачитат за 5 години осигурителен стаж.

Какво да направя, за да започна да получавам военна пенсия?

Начинът за кандидатстване за военна пенсия е същият, какъвто е за всички останали пенсии за стаж и възраст. Подавам заявление до териториалното поделение на НОИ, към което представям документи относно осигурителния ми стаж. За удостоверяване и изчисляване на военния ми стаж служи военноотчетната ми книжка. Тя замества трудовата и осигурителната книжка.

NB! Не мога да получавам едновременно обикновена пенсия за осигурителен стаж и възраст и военна пенсия, защото военната пенсия също е лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и тя измества обикновената. Но мога да получавам едновременно пенсия за военна инвалидност и обикновена пенсия за осигурителен стаж и възраст, като по мой избор мога да получавам половината от едната и цялата друга пенсия.

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване
  чл. 69, ал.1 – относно правото на военнослужещите на специална пенсия;

  чл. 69, ал.4 – относно по-ниската възраст за пенсиониране на военните летци, парашутисти, водолази и членове на екипаж на военни подводници;

  чл.69, ал. 9 – относно увеличението на минималната възраст за придобиване право на военна пенсия;

  чл.69б, ал.1, т.1 и 2 – относно условията за пенсиониране на военни с недостатъчен стаж за военна пенсия;

  чл.101 – относно несъвместимите пенсии;

  чл.104, ал.4 и 7 – относно превръщането на военния стаж в осигурителен стаж.

  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

  чл. 50 – относно въоръжените сили на РБ.

  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

  чл.23 – относно видовете резервисти;

  чл.24 – относно условия, на които трябва да отговарят кандидат-резервистите;

  чл.26 – относно изискването за сключване на договор за доброволна резерва.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

  чл. 9, ал.1 – относно военноотчетните книжки;

  чл.18, ал.1 – относно изчисляването на осигурителния стаж при военните;

  чл.18, ал.4 – относно това как се изчислява осигурителният стаж при военните, ако не е достатъчен за военна пенсия.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии