konstituciq na republika bulgaria chlen 48-5
 

Уморен си от постоянните реформи в системата на общественото осигуряване. Не ти е ясно какъв ще е техният резултат.

Едно обаче ти е известно – всеки месец част от дохода ти отива за осигурителни вноски. В замяна на тези осигурителни вноски държавата ти дължи плащания – обезщетения, помощи, пенсия.

Това е същността на конституционно закрепеното ти право на обществено осигуряване.

Чудиш се защо е формулирано като право, а всъщност ти имаш и задължения. Защото основни принципи на общественото осигуряване са всеобщност и задължителност – даваш, за да ти се даде.

Кога получаваш плащания от държавата? При възникване на осигурен социален риск – общо заболяване, професионална болест, трудова злополука, майчинство, безработица, старост, смърт.

Право на социално подпомагане имаш, без да си правил плащания, когато си в нужда. То се изразява в предоставянето от държавата на социални помощи и услуги, диференцирани според определени в закона критерии.

Пълен текст на Конституцията на Република България.